Sinh viên Lào, Campuchia trong màu áo xanh tình nguyện

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Hưởng ứng Ng&agrave;y cao điểm chung tay uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh x&atilde; hội v&agrave; Thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng, Liệt sĩ&quot;,&nbsp;Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n phối hợp với X&atilde; Đo&agrave;n T&acirc;n Nhựt, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh tổ chức c&aacute;c hoạt động&nbsp;an sinh x&atilde; hội v&agrave; Thắp nến tri &acirc;n c&aacute;c Anh h&ugrave;ng, Liệt sĩ tại Khu di t&iacute;ch L&aacute;ng Le - B&agrave;u C&ograve;, X&atilde; T&acirc;n Nhựt, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33681/me%20vhnah.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><em>Thăm Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chương tr&igrave;nh với sự tham gia của hơn 100 c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng của Đo&agrave;n Cơ quan, chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh v&agrave; chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Hoa phượng đỏ của địa phương. Đặc biệt hơn cả l&agrave; sự tham gia của 3 bạn sinh vi&ecirc;n Campuchia, 10 bạn sinh vi&ecirc;n L&agrave;o đang sinh sống v&agrave; học tập tại TP.Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Dịp n&agrave;y, đo&agrave;n vi&ecirc;n Đo&agrave;n Cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; d&acirc;ng hương v&agrave; sinh hoạt, giao lưu truyền thống với c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; tại khu di t&iacute;ch lịch sử L&aacute;ng Le - B&agrave;u C&ograve;; trao tặng 10 suất học bổng cho thiếu nhi; tặng 30 phần qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn; thăm v&agrave; tặng qu&agrave; ba gia đ&igrave;nh Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng (2.000.000đ/ gia đ&igrave;nh) v&agrave; 01 đo&agrave;n vi&ecirc;n l&agrave; bộ đội xuất ngũ c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; T&acirc;n Nhựt (10.000.000đ), c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n Campuchia v&agrave; L&agrave;o được biết th&ecirc;m về lịch sử đấu tranh h&agrave;o h&ugrave;ng của d&acirc;n tộc ta, hiểu th&ecirc;m về truyền th&ocirc;ng v&agrave; phong tục của người Việt Nam.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/7/33681/luu%20niem.jpg" style="height:414px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">MỸ HUY&Ecirc;N</span></strong></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÂU CHUYỆN ĐẸP

TIN NÓNG

Tổng kinh phí hoạt động cấp thành hơn 484.000.000 đồng nhằm kịp thời chăm lo, động viên về mặt vật chất và tinh thần cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi đang điều trị COVID-19, thiếu nhi trong khu vực cách ly, phong tỏa.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì cho Đại úy Phan Tấn Tài, cán bộ Công an hy sinh khi đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Agile Việt Nam
;