Chi đoàn Báo Người Lao Động cùng cộng đồng chung tay phòng chống COVID-19

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 26-3, đo&agrave;n vi&ecirc;n Chi đo&agrave;n <em>B&aacute;o Người Lao Động&nbsp;</em>đ&atilde; thực hiện chương tr&igrave;nh trao tặng khẩu trang v&agrave; nước rửa tay s&aacute;t khuẩn cho người d&acirc;n tại t&ograve;a nh&agrave; trụ sở b&aacute;o<em> (đường V&otilde; Văn Tần, Phường 6, Quận 3).</em></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33313/DSC01092.JPG" style="height:447px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực của đo&agrave;n vi&ecirc;n Chi đo&agrave;n<em> B&aacute;o Người Lao Động</em>&nbsp;kỷ niệm 89 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh (26-3-1931 &ndash; 26-3-2020).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng thời, hưởng ứng chương tr&igrave;nh &ldquo;C&ugrave;ng cộng đồng chung tay ph&ograve;ng chống dịch COVID-19&rdquo; của Ban bi&ecirc;n tập <em>B&aacute;o Người Lao Động</em>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong s&aacute;ng nay, 200 khẩu trang y tế v&agrave; 200 chai nước rửa tay s&aacute;t khuẩn&nbsp;đ&atilde; đến tay người d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33313/tri%20.jpg" style="font-size:14px; height:338px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">M&oacute;n qu&agrave; tuy kh&ocirc;ng lớn nhưng gi&uacute;p người d&acirc;n y&ecirc;n t&acirc;m tự bảo sức khỏe của m&igrave;nh trong m&ugrave;a dịch.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hiện nay, lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave;m t&igrave;nh nguyện, lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n phục vụ cộng đồng, đo&agrave;n vi&ecirc;n Chi đo&agrave;n l&agrave; ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n đang nỗ lực thực hiện c&aacute;c tuyến b&agrave;i để chuyển tải đến bạn đọc c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh COVID-19.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Tin: L&acirc;m Dũng</span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Ảnh: Hải L&ecirc;</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 28-3, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trao quyết định chỉ định Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phạm Hồng Sơn làm bí thư Quận ủy Phú Nhuận.

Agile Việt Nam
;