Chi đoàn Báo Người Lao Động cùng cộng đồng chung tay phòng chống COVID-19

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>S&aacute;ng 26-3, đo&agrave;n vi&ecirc;n Chi đo&agrave;n <em>B&aacute;o Người Lao Động&nbsp;</em>đ&atilde; thực hiện chương tr&igrave;nh trao tặng khẩu trang v&agrave; nước rửa tay s&aacute;t khuẩn cho người d&acirc;n tại t&ograve;a nh&agrave; trụ sở b&aacute;o<em> (đường V&otilde; Văn Tần, Phường 6, Quận 3).</em></strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33313/DSC01092.JPG" style="height:447px; width:600px" /></strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động thiết thực của đo&agrave;n vi&ecirc;n Chi đo&agrave;n<em> B&aacute;o Người Lao Động</em>&nbsp;kỷ niệm 89 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh (26-3-1931 &ndash; 26-3-2020).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng thời, hưởng ứng chương tr&igrave;nh &ldquo;C&ugrave;ng cộng đồng chung tay ph&ograve;ng chống dịch COVID-19&rdquo; của Ban bi&ecirc;n tập <em>B&aacute;o Người Lao Động</em>.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong s&aacute;ng nay, 200 khẩu trang y tế v&agrave; 200 chai nước rửa tay s&aacute;t khuẩn&nbsp;đ&atilde; đến tay người d&acirc;n.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33313/tri%20.jpg" style="font-size:14px; height:338px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">M&oacute;n qu&agrave; tuy kh&ocirc;ng lớn nhưng gi&uacute;p người d&acirc;n y&ecirc;n t&acirc;m tự bảo sức khỏe của m&igrave;nh trong m&ugrave;a dịch.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Hiện nay, lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n l&agrave;m t&igrave;nh nguyện, lấy chuy&ecirc;n m&ocirc;n phục vụ cộng đồng, đo&agrave;n vi&ecirc;n Chi đo&agrave;n l&agrave; ph&oacute;ng vi&ecirc;n, bi&ecirc;n tập vi&ecirc;n đang nỗ lực thực hiện c&aacute;c tuyến b&agrave;i để chuyển tải đến bạn đọc c&ocirc;ng t&aacute;c ph&ograve;ng, chống dịch bệnh COVID-19.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Tin: L&acirc;m Dũng</span></strong></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Ảnh: Hải L&ecirc;</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;