Lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Thành phố

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Vừa qua, tại Hội trường Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng tổ chức tập huấn cho hơn 120 c&aacute;n bộ Hội chủ chốt, Ủy vi&ecirc;n Ban Thư k&yacute; Hội sinh vi&ecirc;n, Trưởng &ndash; Ph&oacute; Ban Vận động th&agrave;nh lập Hội Sinh vi&ecirc;n c&aacute;c trường Đại học, Cao đẳng tr&ecirc;n địa b&agrave;n th&agrave;nh phố.</strong></span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/11/33008/01.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chia sẻ tại Lễ Khai mạc, đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh ni&ecirc;n trường học Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Hội Sinh vi&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố mong muốn c&aacute;c đồng ch&iacute; tham dự lớp tập huấn sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa những kiến thức m&agrave; m&igrave;nh học được cho c&aacute;c bạn c&aacute;n bộ Hội, c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n tại đơn vị m&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện tham dự lớp tập huấn.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đồng thời, đồng ch&iacute; Phạm Kiều Hưng cũng hy vọng rằng, th&ocirc;ng qua lớp tập huấn, kh&ocirc;ng chỉ trang bị cho c&aacute;c đồng ch&iacute; học vi&ecirc;n những kiến thức, kỹ năng trong c&ocirc;ng t&aacute;c Hội, m&agrave; c&ograve;n củng cố th&ecirc;m t&igrave;nh đo&agrave;n kết, sẵn s&agrave;ng gi&uacute;p đỡ nhau trong c&ocirc;ng t&aacute;c giữa c&aacute;c đồng ch&iacute; học vi&ecirc;n với nhau.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HỮU AN</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;