Phú Nhuận: Sinh hoạt truyền thống "Tự hào mùa thu lịch sử"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Thiết thực tổ chức c&aacute;c hoạt động kỷ niệm 74 năm Ng&agrave;y Nam bộ kh&aacute;ng chiến (23/9/1945 &ndash; 23/9/2019), đồng thời nhằm gi&aacute;o dục truyền thống c&aacute;ch mạng trong thế hệ trẻ, ng&agrave;y 23/9 vừa qua Quận Đo&agrave;n &ndash; Hội Cựu chiến binh &ndash; C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Kh&aacute;ng chiến Hưu tr&iacute; &ndash; Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quận Ph&uacute; Nhuận&nbsp;đ&atilde; phối hợp tổ chức đợt sinh hoạt truyền thống với chủ đề &ldquo;Tự h&agrave;o m&ugrave;a thu lịch sử&rdquo;.</strong></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32804/Trao qua san choi kien thuc lich su 23-9.jpg" style="height:375px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đợt sinh hoạt diễn ra tại 02 đơn vị: Trung t&acirc;m Gi&aacute;o dục nghề nghiệp &ndash; Gi&aacute;o dục thường xuy&ecirc;n quận v&agrave; Trường THCS Cầu Kiệu đ&atilde; thu h&uacute;t gần 1.000 đo&agrave;n vi&ecirc;n gi&aacute;o vi&ecirc;n, học sinh tham gia. Qua phần &ocirc;n truyền thống của c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; Cựu chiến binh, C&acirc;u lạc bộ Truyền thống Kh&aacute;ng chiến Hưu tr&iacute; v&agrave; s&acirc;n chơi kiến thức t&igrave;m hiểu kiến thức lịch sử, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n đ&atilde; hiểu r&otilde; hơn về &yacute; nghĩa lịch sử của Ng&agrave;y Nam bộ kh&aacute;ng chiến, từ đ&oacute; th&ecirc;m tự h&agrave;o về truyền thống vẻ vang của đất nước v&agrave; d&acirc;n tộc.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>THANH TR&Iacute;</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;