Hai đội viên đoạt huy chương bạc cuộc thi Toán quốc tế

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Bạn Nguyễn Minh Tr&iacute; v&agrave; bạn Huỳnh Minh Đạt (Học sinh lớp 6, trường THPT chuy&ecirc;n Trần Đại Nghĩa, TP. Hồ Ch&iacute; Minh; l&agrave; đội vi&ecirc;n Đội Thiếu ni&ecirc;n tiền phong Hồ Ch&iacute; Minh) đ&atilde; đoạt được Huy chương Bạc&nbsp;&nbsp;cuộc thi Olympiad to&aacute;n học Tổng hợp thế giới.&nbsp;</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/8/32706/TQT.jpg" style="height:390px; width:586px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><em>Hai em Nguyễn Minh Tr&iacute; (tr&aacute;i) v&agrave; Huỳnh Minh Đạt nhận huy chương bạc WMO 2019 - Ảnh: K. B&Igrave;NH (B&aacute;o Tuổi Trẻ)</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại v&ograve;ng chung kết cuộc thi Olympiad to&aacute;n học Tổng hợp thế giới - World MathFusion Olympiad 2019 (trước đ&acirc;y l&agrave; cuộc thi Olympiad To&aacute;n Thế giới World Mathematics Olympiad) do Hiệp hội Olympiad to&aacute;n học Tổng hợp Thế giới (WMO) tổ chức diễn ra tại Bangkok Th&aacute;i Lan, học sinh Trường THPT chuy&ecirc;n Trần Đại Nghĩa (TP HCM) đ&atilde; d&agrave;nh 2 HCB.<br /> <br /> Đ&acirc;y l&agrave; năm thứ tư Việt Nam tham dự v&ograve;ng chung kết c&ugrave;ng th&iacute; sinh đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Canada, H&agrave;n Quốc, Th&aacute;i Lan, Malaysia, Pakistan, Mexico, Indonesia, Philippines, Malaysia, Bangladesh. Tham dự cuộc thi n&agrave;y, đội tuyển Việt Nam c&oacute; 12 học sinh khối lớp 6 của c&aacute;c trường THCS tr&ecirc;n địa b&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trải qua hai phần thi c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; đồng đội, đội tuyển Việt Nam đ&atilde; đoạt nhiều giải thưởng: bạn Nguyễn Minh Tr&iacute; v&agrave; bạn Huỳnh Minh Đạt (học sinh trường THPT chuy&ecirc;n Trần Đại Nghĩa) c&ugrave;ng gi&agrave;nh Huy chương bạc, c&ograve;n lại 10 học sinh nhận Huy chương đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">12 học sinh xuất sắc tham dự v&ograve;ng chung kết WMO tại Th&aacute;i Lan năm nay đ&atilde; được tuyển chọn v&agrave; bồi dưỡng trong nhiều th&aacute;ng qua. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">World MathFusion Olympiad (WMO) l&agrave; kỳ thi to&aacute;n học quốc tế d&agrave;nh cho học sinh từ 8- 13 tuổi được tổ chức h&agrave;ng năm, thu h&uacute;t h&agrave;ng ngh&igrave;n học sinh từ c&aacute;c nước H&agrave;n Quốc, Trung Quốc, Th&aacute;i Lan, Canada, Anh&hellip; tham dự. WMO l&agrave; s&acirc;n chơi tr&iacute; tuệ cho c&aacute;c t&agrave;i năng to&aacute;n học trẻ tuổi.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&agrave;i thi WMO ch&uacute; trọng t&iacute;nh s&aacute;ng tạo, khả năng l&agrave;m việc nh&oacute;m, tư duy suy luận trực gi&aacute;c v&agrave; khả năng giải quyết vấn đề, đặc biệt t&iacute;ch hợp kiến thức to&aacute;n học với khả năng &aacute;p dụng khoa học, c&ocirc;ng nghệ của học sinh. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">B&ecirc;n cạnh v&ograve;ng thi viết c&aacute; nh&acirc;n, học sinh c&ograve;n trải qua v&ograve;ng thi đồng đội, thiết kế s&aacute;ng tạo, giải to&aacute;n tiếp sức, qua đ&oacute; ph&aacute;t triển kỹ năng to&agrave;n diện của học sinh, đề cao t&iacute;nh thực tiễn, ứng dụng của to&aacute;n học trong đời sống.</span></p> <p style="text-align:right"><strong>L&Acirc;M DŨNG</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;