Củ Chi: Bế giảng lớp đào tạo chức danh Tổng phụ trách đội D26

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">S&aacute;ng ng&agrave;y 12/9/2018, trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng phối hợp c&ugrave;ng Huyện Đo&agrave;n Củ Chi tổ chức lễ bế giảng lớp Đ&agrave;o tạo chức danh Tổng phụ tr&aacute;ch Đội D26.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31402/hinh%201.jpg" style="height:450px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31402/hinh%202.JPG" style="height:450px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đến dự c&oacute; đồng ch&iacute; Đồng ch&iacute; Phan Thị Thanh Phương, Ph&oacute; b&iacute; thư th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh; Đồng ch&iacute; Dương Trọng Ph&uacute;c, Ph&oacute; Hiệu trưởng trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng; Đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Đun, Huyện ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng ban D&acirc;n vận Huyện ủy huyện Củ Chi; c&ugrave;ng c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; l&atilde;nh đạo huyện, đại diện gi&aacute;o vi&ecirc;n trường Đo&agrave;n L&yacute; Tự Trọng, Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n Củ Chi&nbsp;c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Tổng Phụ tr&aacute;ch Đội c&aacute;c trường tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện v&agrave; 32 đồng ch&iacute; học vi&ecirc;n của lớp Đ&agrave;o tạo chức danh Tổng phụ tr&aacute;ch Đội D26.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ đồng ch&iacute; Huỳnh Vĩnh Lộc, Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện biểu dương tinh thần học tập của c&aacute;c đồng ch&iacute; tổng phụ tr&aacute;ch đội trong 9 th&aacute;ng qua, c&aacute;c đồng ch&iacute; đ&atilde; t&iacute;ch cực tham gia tốt 06 chuy&ecirc;n đề với nội dung, chương tr&igrave;nh giảng dạy được đổi mới thiết thực, đi s&acirc;u bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn v&agrave; kỹ năng phục vụ cho đối tượng gi&aacute;o vi&ecirc;n l&agrave;m c&ocirc;ng t&aacute;c Tổng phụ tr&aacute;ch Đội. Kết quả c&oacute; 32 học vi&ecirc;n được c&ocirc;ng nhận tốt nghiệp, trong đ&oacute; c&oacute; 01 học vi&ecirc;n đạt loại giỏi, 27 học vi&ecirc;n đạt loại kh&aacute; v&agrave; 04 học vi&ecirc;n đạt loại trung b&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Huyện trao 4 giấy khen cho 2 học vi&ecirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc nhất kh&oacute;a v&agrave; 2 bạn c&aacute;n sự h&ograve;an th&agrave;nh tốt nhiệm vụ trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Buổi lễ diễn ra long trong, &yacute; nghĩa v&agrave; để lại những kỷ niệm đẹp trong mỗi đồng ch&iacute; Tổng phụ tr&aacute;ch đội. Đ&acirc;y l&agrave; động lực để c&aacute;c đồng ch&iacute; tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới.&nbsp;</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">H&Agrave; HẰNG</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) và kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2018), nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối công nhân lao động – Huyện Đoàn Nhà Bè trong tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện; sáng ngày 14/10/2018 tại Khu lưu trú công nhân xã Long Thới, các cơ sở Đoàn thuộc cụm Khối công nhân lao động Huyện Đoàn đã phối hợp cùng Đoàn xã Long Thới tổ chức Ngày cao điểm chào mừng ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố và thực hiện chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018.

Agile Việt Nam
;