Cậu bé 14 tuổi trở thành Nhà Sáng tạo trẻ với Chiếc loa siêu nhỏ “3 trong 1”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Trong một lần đi du lịch với gia đ&igrave;nh, &nbsp;L&ecirc; T&ugrave;ng B&aacute;ch thấy ba qu&aacute; cực nhọc với &nbsp;chiếc loa th&ugrave;</strong><strong>n</strong><strong>g </strong><strong>k&eacute;o cồng kềnh n&ecirc;n em đ&atilde; nghĩ ra &yacute; tưởng về</strong><strong>&nbsp;một</strong><strong>&nbsp;chiếc loa th&ugrave;ng đa năng m&agrave; si&ecirc;u nhỏ gọn.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chiều 9/6 tại trường THPT Gia Định đ&atilde; diễn&nbsp;ra v&ograve;ng chung kết cuộc thi S&aacute;ng tạo thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 13 năm 2018, do Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;phối hợp Sở Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, Hội Li&ecirc;n hiệp Khoa học Kỹ thuật Th&agrave;nh phố&nbsp;tổ chức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau v&ograve;ng b&aacute;n kết với sự tham gia trưng b&agrave;y 133 sản phẩm của c&aacute;c th&iacute; sinh đến từ c&aacute;c trường Tiểu học, THCS, THPT trong th&agrave;nh phố ban gi&aacute;m khảo đ&atilde; đưa ra danh s&aacute;ch 9 sản phẩm xuất sắc nhất v&agrave;o v&ograve;ng chung kết. Dễ d&agrave;ng thấy được những sản phẩm dự thi năm nay rất đa dạng v&agrave; phong ph&uacute;, &yacute; tưởng của c&aacute;c em mang t&iacute;nh thời sự cao, gắn liền với thực tế. Ngo&agrave;i ra, b&ecirc;n cạnh những sản phẩm ứng dụng khoa học kĩ thuật c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c sản phẩm mang gi&aacute; trị nh&acirc;n văn cao.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30869/IMG_6932.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30869/IMG_6952.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kết quả chung cuộc, sản phẩm loa th&ugrave;ng si&ecirc;u nhỏ &ldquo;3 trong 1&rdquo;&nbsp;của học sinh L&ecirc; T&ugrave;ng B&aacute;ch, trường THCS Hoa Lư, quận 9&nbsp;đ&atilde;&nbsp;gi&agrave;nh giải Nhất trị gi&aacute; 5 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Em L&ecirc; T&ugrave;ng B&aacute;ch, t&aacute;c giả của sản phầm đoạt giải Nhất chia sẻ :&rdquo; Trong một lần đi du lịch với gia đ&igrave;nh, em thấy ba qu&aacute; cực nhọc với việc phải mang theo chiếc loa k&eacute;o cồng kềnh n&ecirc;n em đ&atilde; nghĩ ra &yacute; tưởng về chiếc loa th&ugrave;ng đa năng m&agrave; si&ecirc;u nhỏ gọn n&agrave;y, n&oacute; vừa c&oacute; thể l&agrave;m vật trang tr&iacute;, vừa c&oacute; thể ph&aacute;t nhạc&hellip;&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30869/Gi%E1%BA%A3i%20Nh%E1%BA%A5t%20b%E1%BA%A3ng%20B.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với niềm đam m&ecirc; lắp r&aacute;p m&aacute;y m&oacute;c từ nhỏ, B&aacute;ch d&agrave;nh nhiều thời gian cho sản phẩm của m&igrave;nh v&agrave; kh&aacute; t&acirc;m đắc với n&oacute;. Chiếc loa mini với 3 chức năng: c&oacute; đ&egrave;n led trang tr&iacute;, nghe radio, nghe nhạc với USB hoặc Bluetooth. Với sự độc đ&aacute;o đ&oacute;, sản phẩm của B&aacute;ch đ&atilde; vượt qua hơn 142 sản phầm đăng k&iacute; tham gia v&agrave; xuất sắc gi&agrave;nh giải cao nhất.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30869/Gi%E1%BA%A3i%20Nh%E1%BA%A5t%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c sản phẩm: thiết bị cứu hộ cứu nạn cho nh&agrave; cao tầng của nh&oacute;m học sinh Trường tiểu học Trưng Trắc (Q11); giấy l&agrave;m từ đ&agrave;i sen th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường của học sinh Trường Trung học cơ sở Phan T&acirc;y Hồ (Q.G&ograve; Vấp); băng keo c&oacute; hoạt t&iacute;nh sinh học chiết suất từ nha đam hỗ trợ l&agrave;nh vết thương của học sinh B&agrave;nh Nguyệt Nhi, Trường Trung học phổ th&ocirc;ng chuy&ecirc;n L&ecirc; Hồng Phong (Q5) v&agrave; sản phẩm đồ chơi d&agrave;nh cho trẻ tự kỷ của nh&oacute;m học sinh Trường Trung học phổ th&ocirc;ng chuy&ecirc;n L&ecirc; Hồng Phong c&ugrave;ng đoạt giải Nh&igrave;.<br /> <br /> C&aacute;c sản phẩm robot qu&eacute;t dọn đường phố của nh&oacute;m học sinh Trường Tiểu học B&igrave;nh Trị 2 (Q.B&igrave;nh T&acirc;n); nước lau s&agrave;n nh&agrave; thi&ecirc;n nhi&ecirc;n của nh&oacute;m học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khi&ecirc;m (H.Nh&agrave; B&egrave;) v&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh thiết bị chuyển h&oacute;a cơ năng s&oacute;ng biển th&agrave;nh điện năng của nh&oacute;m học sinh Trường Trung học phổ th&ocirc;ng Gia Định (Q.B&igrave;nh Thạnh) đoạt giải Ba.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30869/Gi%E1%BA%A3i%20Nh%E1%BA%A5t%20(2).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <br /> B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ban Tổ chức đ&atilde; trao giải sản phẩm được y&ecirc;u th&iacute;ch cho c&aacute;c sản phẩm: thiết bị cứu hộ cứu nạn cho nh&agrave; cao tầng; loa th&ugrave;ng 3 trong 1 v&agrave; sản phẩm đồ chơi d&agrave;nh cho trẻ tự kỷ.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>HO&Agrave;I LINH -&nbsp;ĐỨC DUY</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo học sinh,sinh viên đã tham gia tiết mục đồng diễn "Nhớ ơn thầy cô" trong chương trình Tuổi xanh tôi hát 2018

Agile Việt Nam
;