Cậu bé 14 tuổi trở thành Nhà Sáng tạo trẻ với Chiếc loa siêu nhỏ “3 trong 1”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Trong một lần đi du lịch với gia đ&igrave;nh, &nbsp;L&ecirc; T&ugrave;ng B&aacute;ch thấy ba qu&aacute; cực nhọc với &nbsp;chiếc loa th&ugrave;</strong><strong>n</strong><strong>g </strong><strong>k&eacute;o cồng kềnh n&ecirc;n em đ&atilde; nghĩ ra &yacute; tưởng về</strong><strong>&nbsp;một</strong><strong>&nbsp;chiếc loa th&ugrave;ng đa năng m&agrave; si&ecirc;u nhỏ gọn.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Chiều 9/6 tại trường THPT Gia Định đ&atilde; diễn&nbsp;ra v&ograve;ng chung kết cuộc thi S&aacute;ng tạo thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh lần thứ 13 năm 2018, do Trung t&acirc;m Ph&aacute;t triển Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ Trẻ&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;phối hợp Sở Khoa học v&agrave; C&ocirc;ng nghệ, Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo, Hội Li&ecirc;n hiệp Khoa học Kỹ thuật Th&agrave;nh phố&nbsp;tổ chức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau v&ograve;ng b&aacute;n kết với sự tham gia trưng b&agrave;y 133 sản phẩm của c&aacute;c th&iacute; sinh đến từ c&aacute;c trường Tiểu học, THCS, THPT trong th&agrave;nh phố ban gi&aacute;m khảo đ&atilde; đưa ra danh s&aacute;ch 9 sản phẩm xuất sắc nhất v&agrave;o v&ograve;ng chung kết. Dễ d&agrave;ng thấy được những sản phẩm dự thi năm nay rất đa dạng v&agrave; phong ph&uacute;, &yacute; tưởng của c&aacute;c em mang t&iacute;nh thời sự cao, gắn liền với thực tế. Ngo&agrave;i ra, b&ecirc;n cạnh những sản phẩm ứng dụng khoa học kĩ thuật c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c sản phẩm mang gi&aacute; trị nh&acirc;n văn cao.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30869/IMG_6932.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30869/IMG_6952.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Kết quả chung cuộc, sản phẩm loa th&ugrave;ng si&ecirc;u nhỏ &ldquo;3 trong 1&rdquo;&nbsp;của học sinh L&ecirc; T&ugrave;ng B&aacute;ch, trường THCS Hoa Lư, quận 9&nbsp;đ&atilde;&nbsp;gi&agrave;nh giải Nhất trị gi&aacute; 5 triệu đồng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Em L&ecirc; T&ugrave;ng B&aacute;ch, t&aacute;c giả của sản phầm đoạt giải Nhất chia sẻ :&rdquo; Trong một lần đi du lịch với gia đ&igrave;nh, em thấy ba qu&aacute; cực nhọc với việc phải mang theo chiếc loa k&eacute;o cồng kềnh n&ecirc;n em đ&atilde; nghĩ ra &yacute; tưởng về chiếc loa th&ugrave;ng đa năng m&agrave; si&ecirc;u nhỏ gọn n&agrave;y, n&oacute; vừa c&oacute; thể l&agrave;m vật trang tr&iacute;, vừa c&oacute; thể ph&aacute;t nhạc&hellip;&rdquo;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30869/Gi%E1%BA%A3i%20Nh%E1%BA%A5t%20b%E1%BA%A3ng%20B.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với niềm đam m&ecirc; lắp r&aacute;p m&aacute;y m&oacute;c từ nhỏ, B&aacute;ch d&agrave;nh nhiều thời gian cho sản phẩm của m&igrave;nh v&agrave; kh&aacute; t&acirc;m đắc với n&oacute;. Chiếc loa mini với 3 chức năng: c&oacute; đ&egrave;n led trang tr&iacute;, nghe radio, nghe nhạc với USB hoặc Bluetooth. Với sự độc đ&aacute;o đ&oacute;, sản phẩm của B&aacute;ch đ&atilde; vượt qua hơn 142 sản phầm đăng k&iacute; tham gia v&agrave; xuất sắc gi&agrave;nh giải cao nhất.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30869/Gi%E1%BA%A3i%20Nh%E1%BA%A5t%20(1).JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&aacute;c sản phẩm: thiết bị cứu hộ cứu nạn cho nh&agrave; cao tầng của nh&oacute;m học sinh Trường tiểu học Trưng Trắc (Q11); giấy l&agrave;m từ đ&agrave;i sen th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường của học sinh Trường Trung học cơ sở Phan T&acirc;y Hồ (Q.G&ograve; Vấp); băng keo c&oacute; hoạt t&iacute;nh sinh học chiết suất từ nha đam hỗ trợ l&agrave;nh vết thương của học sinh B&agrave;nh Nguyệt Nhi, Trường Trung học phổ th&ocirc;ng chuy&ecirc;n L&ecirc; Hồng Phong (Q5) v&agrave; sản phẩm đồ chơi d&agrave;nh cho trẻ tự kỷ của nh&oacute;m học sinh Trường Trung học phổ th&ocirc;ng chuy&ecirc;n L&ecirc; Hồng Phong c&ugrave;ng đoạt giải Nh&igrave;.<br /> <br /> C&aacute;c sản phẩm robot qu&eacute;t dọn đường phố của nh&oacute;m học sinh Trường Tiểu học B&igrave;nh Trị 2 (Q.B&igrave;nh T&acirc;n); nước lau s&agrave;n nh&agrave; thi&ecirc;n nhi&ecirc;n của nh&oacute;m học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khi&ecirc;m (H.Nh&agrave; B&egrave;) v&agrave; m&ocirc; h&igrave;nh thiết bị chuyển h&oacute;a cơ năng s&oacute;ng biển th&agrave;nh điện năng của nh&oacute;m học sinh Trường Trung học phổ th&ocirc;ng Gia Định (Q.B&igrave;nh Thạnh) đoạt giải Ba.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/6/30869/Gi%E1%BA%A3i%20Nh%E1%BA%A5t%20(2).JPG" style="height:400px; width:600px" /><br /> <br /> B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ban Tổ chức đ&atilde; trao giải sản phẩm được y&ecirc;u th&iacute;ch cho c&aacute;c sản phẩm: thiết bị cứu hộ cứu nạn cho nh&agrave; cao tầng; loa th&ugrave;ng 3 trong 1 v&agrave; sản phẩm đồ chơi d&agrave;nh cho trẻ tự kỷ.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>HO&Agrave;I LINH -&nbsp;ĐỨC DUY</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;