Đêm ra trường đầy cảm động của học sinh THPT Chuyên Lê Hồng Phong

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Đ&ecirc;m ra trường l&agrave; hoạt động thường ni&ecirc;n của c&aacute;c bạn học sinh khối 12. Như thường lệ, c&aacute;c hoạt động sẽ bao gồm diễn văn nghệ, xếp nến theo tạo h&igrave;nh hoặc chữ v&agrave; sinh hoạt theo lớp.</span></strong></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/05/22/1526969731_img_8571.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px">Năm nay, v&igrave; cơn mưa bất ngờ k&eacute;o n&ecirc;n một số lớp kh&ocirc;ng thể tr&igrave;nh diễn phần văn nghệ của m&igrave;nh. Ngo&agrave;i ra nhiều li nến đ&atilde; bị ướt v&agrave; kh&ocirc;ng đốt được.</span></div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">D&ugrave; c&oacute; nhiều kh&oacute; khăn trong kh&acirc;u tổ chức nhưng học sinh THPT Chuy&ecirc;n&nbsp;L&ecirc; Hồng Phong vẫn c&oacute; một ng&agrave;y lễ ra trường si&ecirc;u cảm động. Mọi người đ&atilde; sử dụng đ&egrave;n pin thay cho nến thật. C&aacute;c lớp c&ugrave;ng nhau đi dọc h&agrave;nh lang thay v&igrave; di chuyển xuống s&acirc;n trường. Trong l&uacute;c mọi người di chuyển, người dẫn chương tr&igrave;nh&nbsp;đọc radio để kỉ niệm ng&agrave;y ra trường. C&aacute;c bạn học sinh&nbsp;khối 12 đ&atilde; c&ugrave;ng nhau h&aacute;t vang &quot;H&agrave;nh kh&uacute;c L&ecirc; Hồng Phong&quot;. Sau khi những hoạt động đ&oacute; kết th&uacute;c, c&aacute;c bạn trở về lớp của m&igrave;nh để sinh hoạt.</span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/05/22/1526969744_img_0663.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/05/22/1526969751_img_8252-2.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <p>&nbsp;</p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/05/22/1526969575_33073607_913641585490500_1082110267128545280_n.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiều bạn&nbsp;đ&atilde; bật kh&oacute;c khi lần cuối c&ugrave;ng được h&aacute;t vang b&agrave;i h&aacute;t H&agrave;nh kh&uacute;c L&ecirc; Hồng Phong. Qua buổi lễ ra trường đ&aacute;ng nhớ n&agrave;y, nhiều bạn trẻ đ&atilde; c&oacute; th&ecirc;m cho m&igrave;nh những kỉ niệm ngọt ng&agrave;o của tuổi học tr&ograve;.</span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/05/22/1526969713_d-7495.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>PHƯƠNG NHI&Ecirc;N (B&aacute;o Mực T&iacute;m)<br /> Nguồn ảnh: LHP Photography Club</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;