Đêm ra trường đầy cảm động của học sinh THPT Chuyên Lê Hồng Phong

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Đ&ecirc;m ra trường l&agrave; hoạt động thường ni&ecirc;n của c&aacute;c bạn học sinh khối 12. Như thường lệ, c&aacute;c hoạt động sẽ bao gồm diễn văn nghệ, xếp nến theo tạo h&igrave;nh hoặc chữ v&agrave; sinh hoạt theo lớp.</span></strong></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/05/22/1526969731_img_8571.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px">Năm nay, v&igrave; cơn mưa bất ngờ k&eacute;o n&ecirc;n một số lớp kh&ocirc;ng thể tr&igrave;nh diễn phần văn nghệ của m&igrave;nh. Ngo&agrave;i ra nhiều li nến đ&atilde; bị ướt v&agrave; kh&ocirc;ng đốt được.</span></div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">D&ugrave; c&oacute; nhiều kh&oacute; khăn trong kh&acirc;u tổ chức nhưng học sinh THPT Chuy&ecirc;n&nbsp;L&ecirc; Hồng Phong vẫn c&oacute; một ng&agrave;y lễ ra trường si&ecirc;u cảm động. Mọi người đ&atilde; sử dụng đ&egrave;n pin thay cho nến thật. C&aacute;c lớp c&ugrave;ng nhau đi dọc h&agrave;nh lang thay v&igrave; di chuyển xuống s&acirc;n trường. Trong l&uacute;c mọi người di chuyển, người dẫn chương tr&igrave;nh&nbsp;đọc radio để kỉ niệm ng&agrave;y ra trường. C&aacute;c bạn học sinh&nbsp;khối 12 đ&atilde; c&ugrave;ng nhau h&aacute;t vang &quot;H&agrave;nh kh&uacute;c L&ecirc; Hồng Phong&quot;. Sau khi những hoạt động đ&oacute; kết th&uacute;c, c&aacute;c bạn trở về lớp của m&igrave;nh để sinh hoạt.</span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/05/22/1526969744_img_0663.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/05/22/1526969751_img_8252-2.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <p>&nbsp;</p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/05/22/1526969575_33073607_913641585490500_1082110267128545280_n.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiều bạn&nbsp;đ&atilde; bật kh&oacute;c khi lần cuối c&ugrave;ng được h&aacute;t vang b&agrave;i h&aacute;t H&agrave;nh kh&uacute;c L&ecirc; Hồng Phong. Qua buổi lễ ra trường đ&aacute;ng nhớ n&agrave;y, nhiều bạn trẻ đ&atilde; c&oacute; th&ecirc;m cho m&igrave;nh những kỉ niệm ngọt ng&agrave;o của tuổi học tr&ograve;.</span></p> <div class="fbShareImage-warper" style="box-sizing: border-box; position: relative;"><span style="font-size:14px"><img src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/05/22/1526969713_d-7495.jpg" style="border:0px; box-sizing:border-box; display:block; margin-bottom:0px !important; margin-left:auto; margin-right:auto; margin-top:0px; max-width:100%; vertical-align:middle" /></span></div> <p>&nbsp;</p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>PHƯƠNG NHI&Ecirc;N (B&aacute;o Mực T&iacute;m)<br /> Nguồn ảnh: LHP Photography Club</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;