Album ảnh
Đoàn viên nhận thẻ Đoàn trước khi nhập ngũ.

Phần I: TỰ HÀO TUỔI TRẺ VIỆT NAM

;