Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Lịch làm việc
Ban Chấp hành Thành Đoàn
Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn
Báo cáo
Chương trình
Công văn
Hướng dẫn
Kế hoạch
Liên tịch
Thông báo
Thư mời
Thư triệu tập
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Văn Bản Năm 2021
Văn Bản Năm 2022
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
7987703
Ban Chấp hành Thành Đoàn Thứ bảy, 26-11-2022
Chương trình 17-CTr/TĐTN-BTNTH trang bị, huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi thành phố, giai đoạn 2018 - 2022
tải file tải file
Đề án 16-ĐA/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC về Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố tham gia phòng, chống ma túy trong thanh thiếu nhi, giai đoạn 2018 - 2022
tải file tải file
Chương trình 15-Ctr/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC Tuổi trẻ thành phố vì biên giới, biển, đảo giai đoạn 2018 - 2022
tải file tải file
Chương trình 14-CTr/TĐTN-BTN công tác Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022
tải file tải file
Đề án 12-ĐA/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố tham gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2018 - 2022
tải file tải file
Thông báo 387-TB/TĐTN-VP về việc phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa X nhiệm kỳ 2017 - 2022
tải file tải file
Đề án số 11-ĐA/TĐTN-BMT.ANQP.ĐBDC về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giai đoạn 2018 - 2022
tải file tải file
Chương trình 10-CTr/TĐTN-BTC về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn - Hội - Đội Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 - 2022
tải file tải file
Chương trình 09-CTr/TĐTN-BCNLĐ về tăng cường xây dựng và củng cố hoạt động Đoàn tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập giai đoạn 2018 - 2022
tải file tải file
Chương trình 08-CT/TĐTN-VP Chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần XI và Đại hội đại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần X, NK 2017 - 2022
tải file tải file
Xem tiếp   1   2   >
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên