Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Chỉ thị
Chương trình
Công văn
Báo cáo
Hướng dẫn
Kế hoạch
Liên tịch
Lịch làm việc
Quy chế
Ban Chấp hành Thành Đoàn
Thư mời
Thông báo
Quyết định
Quy định
Văn kiện - Nghị quyết
Văn bản của UBKT
Thông tri
Số liệu
Thư triệu tập
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Văn Bản Năm 2021
Văn Bản Năm 2022
Văn Bản Năm 2023
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
8408878
Lịch làm việc Thứ sáu, 22-09-2023
Lịch làm việc tuần lễ 45/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 03-11-2014 đến ngày 09-11-2014)
  Gửi email In thông tin
tải file - có bổ sung tải file - có bổ sung
Các thông tin khác
Lịch làm việc tuần lễ 52/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 22-12-2014 đến ngày 28-12-2014)
Lịch làm việc tuần lễ 51/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 15/12/2014 đến 21/12/2014)
Lịch làm việc tuần lễ 50/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 08-12-2014 đến ngày 14-12-2014)
Lịch làm việc tuần lễ 49/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 01-12-2014 đến ngày 07-12-2014)
Lịch làm việc tuần lễ 48/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 24-11-2014 đến ngày 30-11-2014)
Lịch làm việc tuần lễ 47/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 17-11-2014 đến ngày 23-11-2014)
Lịch làm việc tuần lễ 46/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 10-11-2014 đến ngày 16-11-2014)
Lịch làm việc tuần lễ 44/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 27-10-2014 đến ngày 02-11-2014)
Lịch làm việc tuần lễ 43/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 20-10-2014 đến ngày 26-10-2014)
Lịch làm việc tuần lễ 42/2014 của Ban Thường vụ Thành Đoàn (Từ ngày 13-10-2014 đến ngày 19-10-2014)
>>Xem thêm
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên