Trang chủ
Văn bản năm 2006-2008
Văn bản năm 2009
Văn bản năm 2010
Văn bản năm 2011
Văn bản năm 2012
Văn bản năm 2013
Văn bản năm 2014
Chỉ thị
Chương trình
Công văn
Báo cáo
Hướng dẫn
Kế hoạch
Liên tịch
Lịch làm việc
Quy chế
Ban Chấp hành Thành Đoàn
Thư mời
Thông báo
Quyết định
Quy định
Văn kiện - Nghị quyết
Văn bản của UBKT
Thông tri
Số liệu
Thư triệu tập
Văn bản năm 2015
Văn bản năm 2016
Văn bản năm 2017
Văn Bản Năm 2018
Văn Bản Năm 2019
Văn Bản Năm 2020
Văn Bản Năm 2021
Văn Bản Năm 2022
Văn bản Đội
Đại hội Đoàn Thành phố
 
Số lượt truy cập
7999552
Hướng dẫn Thứ ba, 06-12-2022
Hướng dẫn số 50-HD/TĐTN V/v đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Đoàn khu vực Công nhân lao động - Năm 2014
  Gửi email In thông tin
tải file tải file
Thang điểm kv công nhân lao động Thang điểm kv công nhân lao động
Các thông tin khác
Hướng dẫn số 55-HD/TĐTN Thực hiện công trình thanh niên
Hướng dẫn số 54-HD/TĐTN Kết nạp Lớp đoàn viên 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Hướng dẫn 53-HD/TĐTN-BCNLĐ về thực hiện các phong trào thi đua “4 nhất” trong khối đối tượng thanh niên công nhân và lao động trẻ
Hướng dẫn số 52-HD/TĐTN công tác đánh giá thi đua, khen thưởng đối với các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, ban - văn phòng trực thuộc Thành Đoàn năm 2014
Hướng dẫn số 51-HD/TĐTN Công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong quý IV năm 2014
Hướng dẫn số 49-HD/TĐTN V/v đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Đoàn khu vực Lực lượng vũ trang - Năm 2014
Hướng dẫn số 48-HD/TĐTN V/v đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Đoàn khu vực Quận - Huyện - Năm 2014
Hướng dẫn 47-HD/TĐTN Tổ chức hoạt động và sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ
Hướng dẫn số 46-HD/TĐTN Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chủ điểm tháng 9 - 10 năm 2014 Chủ đề: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” – Anh Lý Tự Trọng
Hướng dẫn số 45-HD/TĐTN Thực hiện công tác khen thưởng các chiến dịch tình nguyện hè năm 2014
>>Xem thêm
Hệ Thống Quản Lý Đoàn Viên