'Tiểu tiên cá' Ánh Viên dạy bơi cho thiếu nhi

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>Nh&acirc;n dịp Quốc tế thiếu nhi (1/6), Hội đồng Đội Trung ương đ&atilde; trao tặng 20 suất học bổng cho c&aacute;c em thiếu nhi l&agrave; con, em thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh.&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35864/1.jpg" style="height:385px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Chị Nguyễn Phạm Duy Trang c&ugrave;ng l&atilde;nh đạo c&aacute;c cơ quan, ban ng&agrave;nh Th&agrave;nh phố trao tặng phao bơi cho c&aacute;c em thiếu nhi tại chương tr&igrave;nh.</em></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng 28/5, tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Trung ương Đo&agrave;n, Hội đồng Đội Trung ương, Ban Chỉ đạo hoạt động h&egrave; TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;tổ chức tập huấn chuy&ecirc;n đề &ldquo;Hướng dẫn kỹ năng ph&ograve;ng chống tai nạn thương t&iacute;ch, ph&ograve;ng chống x&acirc;m hại cho trẻ em&rdquo;.</p> <p>Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương c&ugrave;ng đại diện c&aacute;c cơ quan, ban ng&agrave;nh chức năng thực hiện nhiệm vụ chăm s&oacute;c, bảo vệ trẻ em tham dự chương tr&igrave;nh.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35864/2.jpg" style="height:403px; width:600px" /></p> <p>Dịp n&agrave;y, Hội đồng Đội Trung ương đ&atilde; trao tặng 20 suất học bổng (mỗi suất trị gi&aacute; 1 triệu đồng) cho c&aacute;c em thiếu nhi l&agrave; con, em thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n, thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ban Chỉ đạo hoạt động h&egrave; thị trấn T&acirc;n T&uacute;c đ&atilde; vận động c&aacute;c mạnh thường qu&acirc;n trao tặng nhiều phần qu&agrave; l&agrave; dụng cụ học tập cho c&aacute;c em học sinh.</p> <p>Cũng trong s&aacute;ng nay, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; Ban Chỉ đạo hoạt động h&egrave; huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh tổ chức khai mạc lớp dạy bơi miễn ph&iacute; d&agrave;nh cho thiếu nhi tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện nhằm lan tỏa th&ocirc;ng điệp r&egrave;n luyện thể thao, n&acirc;ng cao sức khỏe, ph&ograve;ng chống đuối nước cho trẻ em.</p> <p>Ngay sau chương tr&igrave;nh khai mạc, c&aacute;c em thiếu nhi đ&atilde; được cựu vận động vi&ecirc;n đội tuyển bơi lội quốc gia Nguyễn Thị &Aacute;nh Vi&ecirc;n hướng dẫn tập luyện c&aacute;c động t&aacute;c cơ bản dưới nước.</p> <p style="text-align: center;"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2023/5/35864/3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align: center;"><em>&#39;Tiểu ti&ecirc;n c&aacute;&#39; &Aacute;nh Vi&ecirc;n dạy bơi cho thiếu nhi</em></p> <p style="text-align: justify;">Hoạt động nhằm hưởng ứng Th&aacute;ng h&agrave;nh động v&igrave; trẻ em năm 2023 với chủ đề &ldquo;Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em&rdquo;, tạo điều kiện gi&uacute;p c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch để r&egrave;n luyện sức khỏe, trang bị kỹ năng tho&aacute;t hiểm khi gặp t&igrave;nh huống khẩn cấp.</p> <p style="text-align: justify;">Ngay sau chương tr&igrave;nh khai mạc, c&aacute;c em thiếu nhi bước v&agrave;o buổi học đầu ti&ecirc;n dưới sự hướng dẫn của vận động vi&ecirc;n bơi lội kỳ cựu Nguyễn Thị &Aacute;nh Vi&ecirc;n.&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><strong>NG&Ocirc; T&Ugrave;NG - VĂN TIỆP</strong></p> <p style="text-align: right;"><strong>Nguồn: B&aacute;o Tiền Phong</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 06-9-2023, trong khuôn khổ Chương trình gặp gỡ, biểu dương các thế hệ chiến sĩ tình nguyện, gia đình nuôi tiêu biểu nhân kỷ niệm 30 năm các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (1994 - 2023), đồng chí Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh có bài phát biểu. Ban biên tập trang thông tin điện tử thành đoàn xin đăng toàn văn bài phát biểu.

Agile Việt Nam
;