Thành phố Hồ Chí Minh đăng cai tổ chức thành công Festival Nhà Thiếu nhi toàn quốc lần thứ VII

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Trải qua 3 ng&agrave;y diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, bổ &iacute;ch d&agrave;nh cho c&aacute;c em thiếu nhi, &ldquo;Festival Nh&agrave; Thiếu nhi to&agrave;n quốc&rdquo; lần thứ VII được tổ chức tại TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; ch&iacute;nh thức kh&eacute;p lại với nhiều kết quả nổi bật.</strong></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">N</span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">g&agrave;y 6/8/2022, tại c&ocirc;ng vi&ecirc;n Văn h&oacute;a Đầm Sen (TP. Hồ Ch&iacute; Minh), &ldquo;Festival Nh&agrave; Thiếu nhi to&agrave;n quốc&rdquo; lần thứ VII đ&atilde; ch&iacute;nh thức kh&eacute;p lại sau 3 ng&agrave;y diễn ra.&nbsp;</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35345/tn3.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px">&quot;Nhớ h&agrave;o kh&iacute; Lam Sơn&quot; (Nh&agrave; Văn h&oacute;a thiếu nhi tỉnh Thanh H&oacute;a) - một trong số c&aacute;c tiết mục xuất sắc gi&agrave;nh giải V&agrave;ng trong phần thi nghệ thuật</span></em><em><span style="font-size:12px"> tại Festival</span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh&nbsp;bế mạc, đồng ch&iacute;&nbsp;L&ecirc; Anh Qu&acirc;n &ndash; Ph&oacute; Trưởng ban C&ocirc;ng t&aacute;c Thiếu nhi Trung ương Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đ&atilde; c&oacute; những chia sẻ, đ&aacute;nh gi&aacute; t&iacute;ch cực về chương tr&igrave;nh. Với nhiều lời&nbsp; khen ngợi cho c&aacute;c đơn vị dự thi khi c&oacute; sự đầu tư cao về chất lượng, sự s&aacute;ng tạo trong&nbsp;mỗi phần tranh t&agrave;i, qua đ&oacute; nhấn mạnh, mỗi bạn thiếu nhi về tham dự kỳ Festival h&ocirc;m nay, đều l&agrave; c&aacute;c t&agrave;i năng trong tương lai. Theo đ&oacute; l&agrave; niềm hi vọng, sự gửi gắm tới c&aacute;c em sau khi quay trở về địa phương sẽ c&ugrave;ng nhau lan tỏa những th&ocirc;ng điệp &yacute; nghĩa của Festival tới bạn b&egrave;, để c&ugrave;ng nhau thi đua học tập, r&egrave;n luyện, đo&agrave;n kết, s&aacute;ng tạo, lập th&agrave;nh t&iacute;ch nhằm ch&agrave;o mừng đại hội Đảng c&aacute;c cấp, tiến tới Đại hội Đo&agrave;n to&agrave;n quốc lần thứ XII., nhiệm kỳ 2022 - 2027.</span></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="600" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35345/DTK_0122.jpg" style="height:302px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><em><span style="font-size:12px"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;Đồng ch&iacute;&nbsp;&nbsp;L&ecirc; Anh Qu&acirc;n ph&aacute;t biểu tại chương tr&igrave;nh&nbsp;bế mạc</span></span></em></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-family:system-ui,-apple-system,blinkmacsystemfont,.sfnstext-regular,sans-serif; font-size:15px">Nh&acirc;n dịp n&agrave;y, Ban Chấp h&agrave;nh Trung ương Đo&agrave;n trao tặng Bằng khen cho 23 đơn vị đạt giải xuất sắc to&agrave;n đo&agrave;n. Hội đồng Đội Trung ương trao tặng Bằng khen cho 23 đơn vị đạt giải A to&agrave;n đo&agrave;n v&agrave; 06 đơn vị đạt giải B to&agrave;n đo&agrave;n.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35345/1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">Đồng ch&iacute; Nguyễn Hồ Hải - Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh uỷ TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;Trao tặng bằng khen&nbsp;cho c&aacute;c đơn vị đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc tại Li&ecirc;n hoan</span></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/8/35345/tn2.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em><span style="color:rgb(0, 0, 0)">Đồng ch&iacute; Nguyễn Phạm Duy Trang&nbsp;- B&iacute; thư Trung ương Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao tặng bằng khen&nbsp;cho c&aacute;c đơn vị đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc tại Li&ecirc;n hoan</span></em></span></span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động định kỳ diễn ra 05 năm/lần do Hội đồng Đội Trung ương chủ tr&igrave; tổ chức v&agrave;&nbsp;lu&ocirc;n thu h&uacute;t&nbsp;số lượng lớn đại biểu&nbsp;đến từ </span><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(0, 0, 0)">c&aacute;c cung,&nbsp;nh&agrave; thiếu nhi, </span>Trung t&acirc;m hoạt động Thanh thiếu nhi tr&ecirc;n cả nước.&nbsp;Ri</span><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&ecirc;ng năm nay, TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;đ&atilde; đ&oacute;n hơn 2500 đại biểu l&agrave; thiếu nhi v&agrave; phụ tr&aacute;ch đến từ 52 tỉnh, th&agrave;nh&nbsp;về tham dự. Chương tr&igrave;nh được tổ chức nhằm mục đ&iacute;ch gi&uacute;p cho c&aacute;c em&nbsp;c&oacute; cơ hội tham gia c&aacute;c chương tr&igrave;nh biểu diễn nghệ thuật, c&ugrave;ng nhau tranh t&agrave;i, thể hiện năng khiếu qua c&aacute;c phần thi, cũng như được tham quan c&aacute;c điểm di t&iacute;ch lịch sử, vui chơi tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, giao lưu l&agrave;m quen th&ecirc;m nhiều người bạn mới.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:justify"><span style="color:rgb(0, 0, 0); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px">&quot;Festival Nh&agrave; thiếu nhi to&agrave;n quốc&quot; lần thứ VIII&nbsp;được tổ chức v&agrave;o năm 2027 tới sẽ do tỉnh L&acirc;m Đồng đăng cai tổ chức, hứa hẹn sẽ mang đến cho thiếu nhi khắp cả nước những trải nghiệm th&uacute; vị.</span></p> <p dir="ltr" style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="background-color:transparent; color:rgb(0, 0, 0)">THU HƯƠNG</span></span></span></strong></p> <p dir="ltr" style="text-align:right">&nbsp;</p> <div style="text-align: center;">&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024: Ngày 02/6/2024 (Chủ nhật) tại Công viên bờ sông Sài Gòn tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP. Thủ Đức).

Agile Việt Nam
;