Thiếu nhi Bình Chánh giao lưu cùng tình nguyện viên Malaysia

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>Hơn 200 thiếu nhi tại x&atilde; T&acirc;n Nhựt, huyện B&igrave;nh Ch&aacute;nh tham gia nhiều tr&ograve; chơi vận động bổ &iacute;ch trong khu&ocirc;n khổ hoạt động cao điểm Chiến sĩ t&igrave;nh nguyện &ldquo;X&acirc;y dựng n&ocirc;ng th&ocirc;n mới&rdquo; tổ chức s&aacute;ng 17/7.</strong></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">C&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện Malaysia tham gia tr&ograve; chơi tập thể c&ugrave;ng thiếu nhi địa phương</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chương tr&igrave;nh được phối hợp tổ chức bởi Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Đo&agrave;n x&atilde; T&acirc;n Nhựt, đội h&igrave;nh thường trực Hỗ trợ Sinh vi&ecirc;n Quốc tế Malaysia v&agrave; đội h&igrave;nh thanh ni&ecirc;n t&igrave;nh nguyện Malaysia.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Điểm nhấn của chương tr&igrave;nh ch&iacute;nh l&agrave; sự tham gia của c&aacute;c chiến sĩ t&igrave;nh nguyện đến từ Malaysia. Bất chấp r&agrave;o cản về ng&ocirc;n ngữ, c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n ngoại quốc c&ugrave;ng trẻ em địa phương đ&atilde; c&oacute; một buổi giao lưu sinh hoạt đ&aacute;ng nhớ. Sự phối hợp nhịp nh&agrave;ng trong c&aacute;c tr&ograve; chơi tập thể kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; kỷ niệm đ&aacute;ng nhớ với người tham gia m&agrave; c&ograve;n mang đến th&ocirc;ng điệp t&iacute;ch cực về tinh thần xung k&iacute;ch t&igrave;nh nguyện vượt qua mọi bi&ecirc;n giới.</span></p> <p style="text-align:center">&nbsp; &nbsp; &nbsp;<img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2022/7/35286/Binh%20Chanh%20Malay%204.jpg" style="height:353px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đại diện Đo&agrave;n x&atilde; T&acirc;n Nhựt v&agrave; thiếu nhi địa phương&nbsp;nhận c&aacute;c phần qu&agrave; từ Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Cũng trong chương tr&igrave;nh, đại diện Đo&agrave;n cơ quan Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trao một tủ s&aacute;ch tri thức đến x&atilde; đo&agrave;n T&acirc;n Nhựt v&agrave; nhiều phần qu&agrave; cho thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n x&atilde; với mong muốn tiếp sức th&ecirc;m cho c&aacute;c em đến trường.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>MINH ĐỨC</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-4, tại phòng họp C6 Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hội nghị ký kết phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 12-4, tại Hội trường Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Tọa đàm Phát huy vai trò Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong phòng ngừa, ngăn chặn thanh thiếu niên phạm tội. Qua đó nhìn nhận thực trạng một cách khách quan, rõ ràng, đồng thời đề ra những giải pháp hữu hiệu giúp thanh thiếu niên Thành phố có môi trường phát triển lành mạnh, luôn tuân thủ pháp luật, phát triển đất nước.

Agile Việt Nam
;