Hàng trăm phần quà gửi đến các em nhỏ khó khăn trong chương trình Trung Thu Mơ Ước

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong>Trung Thu Mơ Ước </strong><strong>l&agrave; chương tr&igrave;nh </strong><strong>do b&aacute;o <em>Khăn Qu&agrave;ng Đỏ</em> phối hợp với nh&oacute;m <em>Chia sẻ- Sharing</em> của b&agrave; Mai Thị Hạnh, phu nh&acirc;n nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tổ chức h&agrave;ng năm</strong><strong>.</strong></p> <p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34594/S.jpg" style="height:450px; width:600px" /></strong></p> <p style="text-align:justify">Trung Thu l&agrave; Tết thiếu nhi, l&agrave; dịp c&aacute;c em mong chờ được ph&aacute; cỗ, xem m&uacute;a l&acirc;n, vui chơi c&ugrave;ng Chị Hằng, Ch&uacute; Cuội. Nhưng Trung Thu năm nay, h&agrave;ng chục ng&agrave;n trẻ em c&ugrave;ng gia đ&igrave;nh rơi v&agrave;o ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, c&oacute; những em mất đi người th&acirc;n do sự t&agrave;n ph&aacute; khủng khiếp của dịch Covid-19, trong số đ&oacute; c&oacute; nhiều em trở th&agrave;nh F0 v&agrave; đang chiến đấu ở bệnh viện thay v&igrave; được đ&oacute;n Trung Thu như mọi năm.</p> <p style="text-align:justify">TP.HCM vẫn thực hiện c&aacute;c biện ph&aacute;p gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội v&agrave; ph&ograve;ng chống dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ Tướng Ch&iacute;nh phủ. Trong bối cảnh n&agrave;y, chương tr&igrave;nh Trung Thu Mơ Ước do b&aacute;o <em>Khăn Qu&agrave;ng Đỏ</em> phối hợp với nh&oacute;m <em>Chia sẻ- Sharing</em> của b&agrave; Mai Thị Hạnh, phu nh&acirc;n nguy&ecirc;n Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tổ chức h&agrave;ng năm - vẫn diễn ra nhưng với h&igrave;nh thức đặc biệt: c&aacute;c t&igrave;nh nguyện vi&ecirc;n mang qu&agrave; Trung Thu đến tận nh&agrave; trao cho c&aacute;c em thiếu nhi k&eacute;m may mắn trong 2 ng&agrave;y 18 -19/9/2021.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34594/O.jpg" style="height:337px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Chị Trần Gia Bảo (Ph&oacute; Tổng bi&ecirc;n tập b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ) trao qu&agrave; trung thu cho thiếu nhi.</em></p> <p style="text-align:justify">Đối tượng được chương tr&igrave;nh chăm s&oacute;c l&agrave; 1.000 bệnh nhi ung thư, trẻ em nhiễm HIV, trẻ em bị nhiễm chất độc da cam, trẻ mồ c&ocirc;i, con c&aacute;c y b&aacute;c sĩ đang l&agrave;m nhiệm vụ tại tuyến đầu, con em c&aacute;c gia đ&igrave;nh kh&oacute; khăn&hellip;ở th&agrave;nh phố Thủ Đức v&agrave; c&aacute;c quận, huyện trong TP.HCM</p> <p style="text-align:justify">Mỗi em được nhận một phần qu&agrave; gồm: b&aacute;nh trung thu, lồng đ&egrave;n, sữa, đồ chơi, ngũ cốc, x&uacute;c x&iacute;ch, b&aacute;nh&hellip;trị gi&aacute; 450.000 đồng/phần. Một số cơ sở nu&ocirc;i trẻ mồ c&ocirc;i v&agrave; L&agrave;ng H&ograve;a B&igrave;nh c&ograve;n được tặng th&ecirc;m nhu yếu phẩm, đồ d&ugrave;ng thiết yếu. Chương tr&igrave;nh c&ograve;n trao tặng x&agrave; ph&ograve;ng rửa tay cho 52 trường học ở thị x&atilde; Vĩnh Ch&acirc;u, S&oacute;c Trăng, nơi c&oacute; nhiều học sinh người Khơ me v&agrave; con em người m&ugrave; theo học.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34594/H.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Trao qu&agrave; cho thiếu nhi Quận 8.</em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34594/SO.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Trao qu&agrave; cho thiếu nhi TP.Thủ Đức.</em></p> <p style="text-align:center"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34594/sf.jpg" style="height:338px; width:600px" /></em></p> <p style="text-align:center"><em>Trao qu&agrave; cho thiếu nhi quận 4.</em></p> <p style="text-align:justify">Với tổng kinh ph&iacute; thực hiện gần 1 tỷ đồng, những m&oacute;n qu&agrave; Trung Thu ấm &aacute;p, đầy t&igrave;nh thương hy vọng sẽ xoa dịu phần n&agrave;o nỗi mất m&aacute;t, kh&oacute; khăn của trẻ em k&eacute;m may mắn, động vi&ecirc;n c&aacute;c em cố gắng vươn l&ecirc;n trong cuộc sống.</p> <p style="text-align:justify">Trước đ&oacute;, Chi Đo&agrave;n b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ đ&atilde; phối hợp với CLB Tuổi Xu&acirc;n T&igrave;nh Nguyện trao tặng 100 phần qu&agrave; Trung thu cho c&aacute;c bạn nhỏ đang ở khu c&aacute;ch ly, điều trị Covid-19 tại&nbsp;trường THCS B&igrave;nh Chiểu (TP.Thủ Đức).</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/9/34594/ss.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>Thiếu nhi&nbsp;ở khu c&aacute;ch ly, điều trị Covid-19 tại&nbsp;trường THCS B&igrave;nh Chiểu (TP.Thủ Đức) nhận qu&agrave; từ Chi Đo&agrave;n b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ.</em></p> <p style="text-align:right"><strong>B&Igrave;NH NGUY&Ecirc;N</strong></p> <p style="text-align:right"><strong>Ảnh: CSCC</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 05-6, tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng khánh thành Công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh”.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 28-5, Đoàn xã Tân Nhựt, thuộc Huyện Đoàn Bình Chánh chính thức khai giảng 10 lớp dạy năng khiếu hè miễn cho các em thiếu nhi trong địa bàn huyện. Hoạt động nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các bậc phụ huynh và các em học sinh

Agile Việt Nam
;