Chương trình "Âm nhạc dân tộc học đường năm 2021" - đại học Nguyễn Tất Thành

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Nhằm mục đ&iacute;nh đưa nền văn h&oacute;a &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc đến gần hơn với sinh vi&ecirc;n trong thời buổi hiện đại, ng&agrave;y 22/04 vừa qua, Đo&agrave;n - Hội SV Trường&nbsp; Đại học Nguyễn Tất Th&agrave;nh đ&atilde; phối hợp c&ugrave;ng Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n TP.HCM tổ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;&Acirc;m nhạc d&acirc;n tộc học đường&rdquo; năm 2021 với chủ đề &ldquo;Sinh vi&ecirc;n với &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc&ldquo;Chương tr&igrave;nh thu h&uacute;t đ&ocirc;ng đảo sự quan t&acirc;m, theo d&otilde;i v&agrave; hưởng ứng nhiệt t&igrave;nh từ c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n</strong></span></span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Chương tr&igrave;nh đ&atilde; mang đến cho người xem những tiết mục biểu diễn được đầu tư v&ocirc; c&ugrave;ng t&acirc;m huyết bằng c&aacute;c tiết mục h&ograve;a tấu Nhạc cụ d&acirc;n tộc, những tiết mục Cải lương Nam Bộ ngọt ng&agrave;o v&agrave; c&aacute;c ca kh&uacute;c mang &acirc;m hưởng d&acirc;n ca từ khắp mọi miền đất nước, theo d&otilde;i tr&iacute;ch đoạn v&agrave; tr&iacute;ch đoạn cải lương &quot;Anh Thư Sử Việt&quot; &ndash; CLB Cải lương Nh&agrave; Văn h&oacute;a Sinh vi&ecirc;n.&hellip;</span></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)"><img alt="nghệ sỹ biểu diễn nhạc cụ dân tộc" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34275/bieudien.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></span></span><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"> </span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">(</span>nghệ sỹ biểu diễn nhạc cụ d&acirc;n tộc)</span></p> <div dir="auto" style="font-family: &quot;Segoe UI Historic&quot;, &quot;Segoe UI&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(5, 5, 5); font-size: 15px; white-space: pre-wrap; animation-name: none !important; transition-property: none !important;"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh c&ograve;n vinh dự c&oacute; sự g&oacute;p mặt của: NSUT L&ecirc; Tứ - Giảng vi&ecirc;n trường ĐH S&acirc;n khấu Điện ảnh TP.HCM, Nghệ sỹ H&agrave; Như<br /> &ndash; Huy chương Bạc Trần Hữu Trang năm 2020, Ca sỹ Lệ Trinh &ndash; Huy chương v&agrave;ng S&acirc;n khấu thủ đ&ocirc; năm 2020.&nbsp;<span style="color:rgb(5, 5, 5)">Th&ocirc;ng qua những chia sẻ của NSUT L&ecirc; Tứ v&agrave; Nghệ sĩ H&agrave; Như trong phần Talkshow đ&atilde; gi&uacute;p c&aacute;c bạn sinh vi&ecirc;n hiểu r&otilde; hơn về truyền thống, về n&eacute;t đẹp v&agrave; cả những kh&oacute; khăn của bộ m&ocirc;n cải lương trong thời buổi hiện đại</span></span></span></div> <p style="text-align:center"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5); font-size:15px"><img alt="Khách mời chia sẽ về Âm nhạc dân tộc học đường" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2021/4/34275/ch%C3%ADae.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:12px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">(</span></span>Kh&aacute;ch mời chia sẽ về &Acirc;m nhạc d&acirc;n tộc học đường)</span></p> <p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">Qua tất cả những điều đ&oacute;, s&acirc;n khấu &quot;Sinh vi&ecirc;n với &acirc;m nhạc d&acirc;n tộc&quot; đ&atilde; gi&uacute;p thế hệ trẻ hiểu th&ecirc;m v&agrave; y&ecirc;u hơn về nền &acirc;m nhạc truyền thống của d&acirc;n tộc. &Yacute; thức hơn về việc giữ g&igrave;n. ph&aacute;t huy v&agrave; quảng b&aacute; những gi&aacute; trị cao đẹp của nền &quot;&acirc;m nhạc d&acirc;n tộc&quot; nước nh&agrave; ra thế giới</span></span></span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:rgb(5, 5, 5)">KIM PHỤNG</span></span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 02-6 tại Công viên bờ sông Sài Gòn - khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành Đoàn - Hội LHTN Việt Nam Thành phố - Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè năm 2024 với sự tham gia của hơn 5.000 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ tình nguyện

Agile Việt Nam
;