Đoàn trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh: Khai mạc triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>S&aacute;ng 18/5/2020, Ban Thường vụ Đo&agrave;n trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Ch&iacute; Minh long trọng tổ chức Lễ khai mạc triển l&atilde;m chuy&ecirc;n đề &ldquo;Hồ Ch&iacute; Minh đẹp nhất t&ecirc;n Người&rdquo; để mở đầu cho c&aacute;c hoạt động s&ocirc;i nổi trong Tuần lễ Thanh ni&ecirc;n HUFLIT học tập v&agrave; l&agrave;m theo lời B&aacute;c năm 2020.</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Triển l&atilde;m chuy&ecirc;n đề l&agrave; một hoạt động thường ni&ecirc;n của Đo&agrave;n trường phối hợp c&ugrave;ng Bảo t&agrave;ng Hồ Ch&iacute; Minh chi nh&aacute;nh TP. Hồ Ch&iacute; Minh tổ chức nh&acirc;n dịp kỷ niệm Ng&agrave;y sinh của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh 19/5 h&agrave;ng năm.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Văn nghệ mở màn qua phần trình bày của các bạn Cán bộ Đoàn - Hội trường" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33423/2.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Hoạt động g&oacute;p phần đưa việc học tập v&agrave; l&agrave;m theo tư tưởng, đạo đức, phong c&aacute;ch Hồ Ch&iacute; Minh tiếp tục đi v&agrave;o nề nếp, g&oacute;p phần thực hiện nhiệm vụ ch&iacute;nh trị của tổ chức Đo&agrave;n, nh&agrave; trường; tạo sự chuyển biến về &yacute; thức tu dưỡng, r&egrave;n luyện, n&acirc;ng cao đạo đức c&aacute;ch mạng, t&iacute;nh ti&ecirc;n phong, gương mẫu của c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n trường.</span></span></p> <p style="text-align:center"><a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33423/DSC09354.JPG"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33423/DSC09354.JPG" /></a></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến với triển l&atilde;m chuy&ecirc;n đề năm 2020, c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n trường sẽ được t&igrave;m hiểu về những cột mốc đ&aacute;ng nhớ gắn liền với Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh &ndash; Anh h&ugrave;ng giải ph&oacute;ng d&acirc;n tộc, Danh nh&acirc;n văn h&oacute;a thế giới. Sự nghiệp c&aacute;ch mạng của Người kh&ocirc;ng chỉ đem lại độc lập, tự do cho d&acirc;n tộc Việt Nam m&agrave; c&ograve;n đem lại niềm tin cho tất cả c&aacute;c d&acirc;n tộc bị &aacute;p bức tr&ecirc;n thế giới.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33423/DSC09398.JPG(2 mb)" /><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33423/DSC09398.JPG" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngo&agrave;i ra, sau khi kết th&uacute;c Lễ khai mạc triển l&atilde;m c&aacute;c bạn đo&agrave;n vi&ecirc;n, sinh vi&ecirc;n trường c&ograve;n được nghe phần thuyết minh về bộ triển l&atilde;m cũng như tham gia Cuộc thi Rung chu&ocirc;ng v&agrave;ng với chủ đề &ldquo;Thanh ni&ecirc;n thế hệ B&aacute;c Hồ&rdquo; để t&igrave;m hiểu về cuộc đời v&agrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Ch&iacute; Minh dưới dạng c&acirc;u hỏi trắc nghiệm, tự luận, audio, h&igrave;nh ảnh.</span></span></p> <p style="text-align:center"><img alt="Cuộc thi Rung Chuông Vàng &quot;Thanh niên thế hệ Bác Hồ&quot;" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33423/DSC09458.JPG" /></p> <p style="text-align:center"><img alt="Cuộc thi Rung Chuông Vàng &quot;Thanh niên thế hệ Bác Hồ&quot;" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/5/33423/DSC09524.JPG" /></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">YOUTH HUFLIT</span></span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;