Phú Nhuận: Ra mắt ATM gạo nghĩa tình

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Chiều</strong><strong> 22</strong><strong>-</strong><strong>4, Quận Đo&agrave;n</strong><strong>, </strong><strong>Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam </strong><strong>q</strong><strong>uận Ph&uacute; Nhuận phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tổ chức ra mắt M&aacute;y ph&aacute;t gạo tự động (ATM) miễn ph&iacute; cho người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn</strong> <strong>tại Nh&agrave; Thiếu nhi Quận Ph&uacute; Nhuận</strong><strong>.</strong></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33375/%E1%BA%A2nh%2004.jpg" style="height:423px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:11px">Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Ng&ocirc; Minh Hải nhận bảng biểu trưng 10 tấn gạo từ đại diện C&ocirc;ng ty Kh&aacute;nh Gia</span></em></p> <p><span style="font-size:14px">Dự chương tr&igrave;nh c&oacute; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chủ tịch Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố Ng&ocirc; Minh Hải.</span></p> <p><span style="font-size:14px">C&ugrave;ng dự c&oacute; Tiến sĩ Phan Minh Ho&agrave;ng &ndash; Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Th&agrave;nh phố; đồng ch&iacute; Trần Trọng Kim - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Trưởng Ban D&acirc;n vận Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Ph&uacute; Nhuận; đồng ch&iacute; Nguyễn Đ&ocirc;ng T&ugrave;ng - Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Chủ tịch UBND Quận Ph&uacute; Nhuận.</span></p> <p><span style="font-size:14px">Tại buổi lễ, đại diện C&ocirc;ng ty Kh&aacute;nh Gia đ&atilde; trao bảng tượng trưng t&agrave;i trợ 10 tấn gạo cho chương tr&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/4/33375/Ten%20hinh.JPG" style="height:400px; width:600px" /></span></p> <p><span style="font-size:14px">Dịp n&agrave;y, Quận Đo&agrave;n, Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam quận Ph&uacute; Nhuận cũng đ&atilde; trao tặng 100 phần qu&agrave; may mắn cho người d&acirc;n đ&atilde; đến tham gia nhận gạo sớm nhất.</span></p> <table align="center" border="2" cellpadding="3" cellspacing="3" style="width:500px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px">M&aacute;y ph&aacute;t gạo tự động (ATM) miễn ph&iacute; cho người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn thuộc chương tr&igrave;nh &quot;ATM gạo&quot; miễn ph&iacute; chia sẻ y&ecirc;u thương do Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Việt Nam Th&agrave;nh phố v&agrave; Hội Thầy thuốc trẻ Th&agrave;nh phố triển khai.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px">Chương được thực hiện với mong muốn chăm lo, chia sẻ, động vi&ecirc;n tinh thần đối với người d&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19 tr&ecirc;n địa b&agrave;n Th&agrave;nh phố, với th&ocirc;ng điệp&nbsp;<em>&ldquo;Nếu bạn kh&oacute; khăn, h&atilde;y đến lấy một phần, nếu bạn ổn xin h&atilde;y nhường cho người kh&aacute;c.</em></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px">T&iacute;nh đến nay, Ban tổ chức chương tr&igrave;nh đ&atilde; chuẩn bị được hơn 20 tấn gạo để gửi đến người d&acirc;n kh&oacute; khăn tại s&aacute;u điểm ATM gạo, diễn ra từ ng&agrave;y 22-4 tại Nh&agrave; Thiếu nhi Quận Ph&uacute; Nhuận v&agrave; từ sau ng&agrave;y 25-4-2020.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px">ATM gạo được bố tr&iacute; tại tại c&aacute;c điểm: Bệnh viện Quận 02 (130 L&ecirc; Văn Thịnh, phường B&igrave;nh Trưng T&acirc;y), Quận Đo&agrave;n 3 (274 V&otilde; Thị S&aacute;u, phường 7, quận 3), Bệnh viện Phục hồi chức năng &ndash; Điều trị bệnh nghề nghiệp (313 &Acirc;u Dương l&acirc;n, phường 2, quận 8), Khu lưu tr&uacute; Thanh ni&ecirc;n C&ocirc;ng nh&acirc;n số 38 (1104/7A Tỉnh lộ 10, Khu phố 06, phường T&acirc;n Tạo, quận B&igrave;nh T&acirc;n), Nh&agrave; thiếu nhi huyện H&oacute;c M&ocirc;n (16 Đỗ Văn Dậy, x&atilde; T&acirc;n Hiệp, huyện H&oacute;c M&ocirc;n).</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:11px">Mỗi ng&agrave;y, từ 09g00 đến 11g00 v&agrave; từ 15g00 đến 17g00, người d&acirc;n khi đến nhận gạo sẽ được đo th&acirc;n nhiệt, hướng dẫn xếp h&agrave;ng với khoảng c&aacute;ch tối thiểu l&agrave; hai m&eacute;t, đeo khẩu trang, rửa tay, lấy t&uacute;i đựng gạo v&agrave; nhận từ 02 kg đến 03 kg gạo</span>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>HỮU AN</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;