Báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình ôn tập online cho học sinh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:16px">Từ ng&agrave;y 26-3, b&aacute;o Tuổi Trẻ sẽ ph&aacute;t c&aacute;c chương tr&igrave;nh &ocirc;n tập online cho học sinh lớp 12 ở c&aacute;c m&ocirc;n to&aacute;n, vật l&yacute;, h&oacute;a học, sinh học, ngữ văn, lịch sử (ảnh) v&agrave; tiếng Anh.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33307/tto.jpg" style="height:366px; width:586px" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(60, 60, 60)">Chương tr&igrave;nh do b&aacute;o Tuổi Trẻ phối hợp với Trường THPT Vĩnh Viễn (TP.HCM) tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(60, 60, 60)">Theo đ&oacute;, mỗi ng&agrave;y chương tr&igrave;nh sẽ ph&aacute;t khung giờ cố định l&agrave; 19h tr&ecirc;n b&aacute;o Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn), k&ecirc;nh YouTube v&agrave; fanpage của b&aacute;o Tuổi Trẻ. Đội ngũ gi&aacute;o vi&ecirc;n nhiều kinh nghiệm của chương tr&igrave;nh sẽ c&ugrave;ng học sinh kh&aacute;i qu&aacute;t, tổng hợp cũng như học kiến thức mới để đạt kết quả&nbsp;</span><span style="color:rgb(60, 60, 60)">cao ở c&aacute;c kỳ thi.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px">ĐỨC ANH (B&aacute;o Tuổi Trẻ)</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 28-3, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đã trao quyết định chỉ định Bí thư Thành đoàn TP.HCM Phạm Hồng Sơn làm bí thư Quận ủy Phú Nhuận.

Agile Việt Nam
;