Báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình ôn tập online cho học sinh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong><span style="font-size:16px">Từ ng&agrave;y 26-3, b&aacute;o Tuổi Trẻ sẽ ph&aacute;t c&aacute;c chương tr&igrave;nh &ocirc;n tập online cho học sinh lớp 12 ở c&aacute;c m&ocirc;n to&aacute;n, vật l&yacute;, h&oacute;a học, sinh học, ngữ văn, lịch sử (ảnh) v&agrave; tiếng Anh.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33307/tto.jpg" style="height:366px; width:586px" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(60, 60, 60)">Chương tr&igrave;nh do b&aacute;o Tuổi Trẻ phối hợp với Trường THPT Vĩnh Viễn (TP.HCM) tổ chức.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="color:rgb(60, 60, 60)">Theo đ&oacute;, mỗi ng&agrave;y chương tr&igrave;nh sẽ ph&aacute;t khung giờ cố định l&agrave; 19h tr&ecirc;n b&aacute;o Tuổi Trẻ Online (tuoitre.vn), k&ecirc;nh YouTube v&agrave; fanpage của b&aacute;o Tuổi Trẻ. Đội ngũ gi&aacute;o vi&ecirc;n nhiều kinh nghiệm của chương tr&igrave;nh sẽ c&ugrave;ng học sinh kh&aacute;i qu&aacute;t, tổng hợp cũng như học kiến thức mới để đạt kết quả&nbsp;</span><span style="color:rgb(60, 60, 60)">cao ở c&aacute;c kỳ thi.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:16px">ĐỨC ANH (B&aacute;o Tuổi Trẻ)</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;