Phú Nhuận: Khởi động Tháng Thanh niên năm 2020

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 01/3, hơn 1.000 lượt đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n quận Ph&uacute; Nhuận đ&atilde; phấn khởi, t&iacute;ch cực tham gia c&aacute;c hoạt động khởi động Th&aacute;ng Thanh ni&ecirc;n năm 2020 v&agrave; ra qu&acirc;n Ng&agrave;y Chủ nhật xanh lần thứ 135, đồng loạt 06 hoạt động cao điểm đ&atilde; diễn ra tại c&aacute;c địa điểm tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận. </span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Khởi đầu chuỗi c&aacute;c tuyến hoạt động, Quận Đo&agrave;n &ndash; Hội Li&ecirc;n hiệp Phụ nữ quận đ&atilde; phối hợp tổ chức chương tr&igrave;nh &quot;Hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện&quot; với kết quả thu được 250 đơn vị m&aacute;u.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33225/Don ve sinh duong sat.jpg" style="height:375px; text-align:center; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đội h&igrave;nh xung k&iacute;ch bảo vệ m&ocirc;i trường đ&atilde; tổ chức ra qu&acirc;n dọn dẹp vệ sinh tuyến đường sắt tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường 04 (Đoạn giao cắt từ đường Nguyễn Kiệm đến đường Th&iacute;ch Quảng Đức) qua đ&oacute; đ&atilde; thu dọn được hơn 300kg r&aacute;c thải. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đội h&igrave;nh &quot;Kho&aacute;c &aacute;o mới cho nắp cống&quot; đ&atilde; tổ chức sơn 55 nắp hố ga tr&ecirc;n tuyến đường Nguyễn Kiệm (Đoạn từ ng&atilde; tư Ph&uacute; Nhuận đến ng&atilde; ba Th&iacute;ch Quảng Đức) với nội dung &quot;Đừng bỏ r&aacute;c nơi đ&acirc;y&quot; nhằm tuy&ecirc;n truyền đến người d&acirc;n kh&ocirc;ng xả r&aacute;c ra đường.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33225/Tu bo khu vui choi.jpg" style="height:375px; text-align:center; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại điểm sinh hoạt văn h&oacute;a thể thao khu phố 02 phường 04, đội h&igrave;nh tu bổ khu vui chơi thiếu nhi, n&acirc;ng cấp mảng xanh đ&atilde; thực hiện sơn mới h&agrave;ng r&agrave;o khu vui chơi, trồng mới 100 c&acirc;y xanh v&agrave; hoa c&aacute;c loại, tạo kh&ocirc;ng gian khu vui chơi sinh động hơn, m&ocirc;i trường trong l&agrave;nh hơn. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Song song đ&oacute;, đội h&igrave;nh tuy&ecirc;n truyền bảo hiểm x&atilde; hội tự nguyện tại nh&agrave; đ&atilde; ph&aacute;t hơn 2.000 tờ rơi đến từng hộ d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường 3 tuy&ecirc;n truyền về thực hiện đăng k&yacute; bảo hiểm x&atilde; hội tự nguyện. Đồng thời, đội h&igrave;nh cũng đ&atilde; ph&aacute;t c&aacute;c tờ rơi tuy&ecirc;n truyền về bảo vệ m&ocirc;i trường, vận động người d&acirc;n thường xuy&ecirc;n dọn dẹp vệ sinh nơi ở, m&ocirc;i trường xung quanh, nhằm x&acirc;y dựng m&ocirc;i trường sống trong l&agrave;nh, g&oacute;p phần ph&ograve;ng chống c&aacute;c loại dịch bệnh, trong đ&oacute; c&oacute; dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2020/3/33225/Tham me VNAH.jpg" style="height:281px; width:500px" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Cũng trong s&aacute;ng 01/3, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; tổ chức 02 đo&agrave;n đến thăm hỏi v&agrave; tặng qu&agrave; cho 02 mẹ Việt Nam anh h&ugrave;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận: mẹ Nguyễn Thị Ty (Ngụ tại phường 11) v&agrave; mẹ Trần Thị Phiếu (Ngụ tại phường 05), mỗi phần qu&agrave; trị gi&aacute; một triệu đồng. </span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n cũng d&atilde; diễn ra nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thiết thực, cụ thể v&agrave; &yacute; nghĩa g&oacute;p phần c&ugrave;ng tuổi trẻ quận nh&agrave; thi đua lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng 89 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 &ndash; 26/3/2020) v&agrave;&nbsp;45 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 &ndash; 30/4/2020).</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>THANH TR&Iacute;</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Sáng 16/5, Ban Thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương “Thanh niên tiên tiến Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” lần V - năm 2020. Chương trình có sự tham gia của 234 điển hình thanh niên tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Nhận được sự tín nhiệm và tin tưởng của thầy cô và các bạn, Lê Mai Thảo Nguyên được bầu làm Liên đội trưởng Liên đội trường THCS Bình Đông. Thảo Nguyên quan niệm rằng: “Liên đội trưởng phải là một người kỉ cương, gương mẫu, biết lắng nghe, thấu hiểu, có trách nhiệm và biết sẻ chia với tất cả mọi người. Ngoài ra phải có kĩ năng giao tiếp trước đám đông để thực hiện tuyên truyền các phong trào đến các bạn đội viên, học sinh”.

Agile Việt Nam
;