Triển lãm ảnh “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Vừa qua tại&nbsp;Nh&agrave; thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; diễn ra&nbsp;Lễ kỷ niệm v&agrave; triển l&atilde;m ảnh với chủ đề &ldquo;Thắp s&aacute;ng nụ cười Việt Nam&rdquo;.Chương tr&igrave;nh do Hội Đồng Đội TP.Hồ Ch&iacute; Minh, b&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ, Nh&agrave; Thiếu nhi TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em TP. Hồ Ch&iacute; Minh&nbsp;v&agrave; tổ chức UNICEF tổ chức. Đ&acirc;y l&agrave; hoạt động nằm trong khu&ocirc;n khổ lễ kỷ niệm 30 năm C&ocirc;ng ước của Li&ecirc;n Hợp Quốc về Quyền Trẻ em.</span></span></strong></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33025/H1%20(1).JPG" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">B&agrave; Lesley Miller (Ph&oacute; trưởng đại diện UNICEF Việt Nam) chia sẻ: &ldquo;C&ocirc;ng ước về Quyền trẻ em chứa đựng nhiều &yacute; tưởng s&acirc;u sắc rằng, trẻ em kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; con người b&eacute; nhỏ thuộc về cha mẹ hay thuộc về người lớn trong qu&aacute; tr&igrave;nh trưởng th&agrave;nh của c&aacute;c em. Hơn hết, c&aacute;c em l&agrave; con người, l&agrave; c&aacute; nh&acirc;n với những quyền của ri&ecirc;ng m&igrave;nh&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Năm 2019 l&agrave; năm kỷ niệm 30 năm C&ocirc;ng ước của Li&ecirc;n Hợp Quốc về Quyền Trẻ em v&agrave; nước Việt Nam l&agrave; quốc gia đầu ti&ecirc;n ở Ch&acirc;u &Aacute; v&agrave; thứ hai tr&ecirc;n thế giới ph&ecirc; chuẩn c&ocirc;ng ước với nhiều kết quả nổi bật. Em Cao Thanh Hiếu (lớp 9/6 trường THCS Nguyễn Du, Q.G&ograve; Vấp) h&aacute;o hức chia sẻ: &ldquo;Trong năm vừa qua, em rất vui khi l&agrave; đại diện vinh dự được tham dự Hội nghị thượng đỉnh trẻ em thế giới lần I năm 2019 tại CHLB Đức. Trong dịp n&agrave;y, em kh&ocirc;ng chỉ kết bạn với bạn b&egrave; c&aacute;c nước như M&ocirc;ng Cổ, Trung Quốc, H&agrave;n Quốc, Đan Mạch,&hellip; m&agrave; em c&ograve;n được lắng nghe, c&acirc;u chuyện, b&agrave;i học thực tế từ trẻ em c&aacute;c nước để g&oacute;p phần x&acirc;y dựng th&agrave;nh phố th&acirc;n thiện với trẻ em.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/12/33025/H2%20(2).JPG" style="height:399px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Em v&agrave; c&aacute;c bạn c&ograve;n được tham gia Hội đồng trẻ em TP. Hồ Ch&iacute; Minh; kh&oacute;a nhiếp ảnh d&agrave;nh cho trẻ em do UNICEF Việt Nam tổ chức. Những hoạt động n&agrave;y đ&atilde; tạo điều kiện gi&uacute;p trẻ em được tham gia thực hiện Quyền của m&igrave;nh. Em v&agrave; c&aacute;c bạn thiếu nhi mong muốn lu&ocirc;n c&oacute; một m&ocirc;i trường l&agrave;nh mạnh, an to&agrave;n về học tập, vui chơi để ph&aacute;t triển to&agrave;n diện&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chương tr&igrave;nh cũng triển l&atilde;m những tấm ảnh đẹp về nụ cười trẻ em Việt Nam do ch&iacute;nh c&aacute;c em học sinh chụp.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>PHƯƠNG VY</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

TTO - Cột mốc 70 năm ghi dấu hành trình trưởng thành, đồng thời mở cánh cửa cho chặng đường mới đầy thách thức, cả sự cạnh tranh trong chính phong trào sinh viên tại TP.HCM.

Agile Việt Nam
;