Quận Phú Nhuận: Hai đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Chiều ng&agrave;y 09/9/2019 tại Ph&ograve;ng Truyền thống Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Chi bộ Quận Đo&agrave;n Ph&uacute; Nhuận trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Đảng &ndash; Đo&agrave;n thể đ&atilde; long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng vi&ecirc;n cho hai&nbsp;đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Tuấn v&agrave; Vũ Minh Ho&agrave;ng.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Tuấn - Ph&oacute; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Cơ quan Đảng, Đo&agrave;n thể, C&aacute;n bộ Khoa Thẩm mỹ nghệ thuật Nh&agrave; Thiếu nhi v&agrave; đồng ch&iacute; Vũ Minh Ho&agrave;ng - Ph&oacute; Ch&aacute;nh Văn ph&ograve;ng Quận Đo&agrave;n, Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n Cơ quan Đảng, Đo&agrave;n thể l&agrave; 02 đồng ch&iacute; đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; của chi đo&agrave;n, qua qu&aacute; tr&igrave;nh r&egrave;n luyện đ&atilde; c&oacute; nhiều đ&oacute;ng g&oacute;p t&iacute;ch cực cho hoạt động phong tr&agrave;o của chi đo&agrave;n, đồng thời trong c&ocirc;ng t&aacute;c chuy&ecirc;n m&ocirc;n đ&atilde; c&oacute; nhiều s&aacute;ng tạo, hiến kế c&aacute;c m&ocirc; h&igrave;nh - giải ph&aacute;p hiệu quả qua đ&oacute; đảm bảo ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ, g&oacute;p phần v&agrave;o những th&agrave;nh t&iacute;ch chung của đơn vị trong thời gian qua.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src=" http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/9/32772/Tap the chuc mung 02 dang vien moi.jpg" style="height:282px; width:500px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ch&uacute;c hai&nbsp;đồng ch&iacute; lu&ocirc;n tự tin, bản lĩnh, tiếp tục r&egrave;n luyện, phấn đấu v&agrave; cống hiến, để xứng đ&aacute;ng l&agrave; người Đảng vi&ecirc;n Đảng Cộng sản Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>THANH TR&Iacute;</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Biểu trưng được thiết kế theo phong cách tối giản, với những khối mảng màu xanh lớn mạnh mẽ, mang tính thẩm mỹ cao, được cách điệu từ chữ số VIII (số 8 la mã) tạo thành khối hình cánh chim hoà bình kết hợp với bàn tay vươn lên mạnh mẽ.

Agile Việt Nam
;