Mùa hè xanh 2019 ĐHSPKT hứa hẹn những công trình cụ thể

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong><em>Vừa qua, tại hội trường lớn khu A trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM, 350 chiến sĩ t&igrave;nh nguyện M&ugrave;a h&egrave; xanh đ&atilde;&nbsp;ra qu&acirc;n v&agrave; khởi động một m&ugrave;a chiến dịch với nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, nhiều c&acirc;u chuyện đẹp.</em></strong></span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;PGS,TS Đỗ Văn Dũng &ndash; Hiệu trưởng nh&agrave; trường v&agrave; đặc biệt l&agrave; sự xuất hiện của Hoa hậu Việt Nam năm 2018- Trần Tiểu Vy với vai tr&ograve; l&agrave; đại sứ&nbsp; truyền th&ocirc;ng của chiến dịch năm nay đ&atilde; tham dự chương tr&igrave;nh.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img alt="Hoa hậu Việt Nam 2018 - Trần Tiểu Vy - Đại sứ chiến dịch tình nguyện MHX2019 phát biểu cảm nghỉ tại lễ ra quân" class="size-full td-center wp-image-5680" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/7/32565/IMG_9382.jpg" style="height:818px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại buổi lễ ra qu&acirc;n chiến dịch, Ban Chỉ huy Chiến dịch M&ugrave;a h&egrave; xanh trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; th&ocirc;ng tin c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh cụ thể trong chiến dịch như: 01 C&ocirc;ng tr&igrave;nh Thủy điện mini kết hệ thống thắp s&aacute;ng đường qu&ecirc; n&ocirc;ng th&ocirc;n, 04 c&ocirc;ng tr&igrave;nh thắp s&aacute;ng đường qu&ecirc; với tổng chiều d&agrave;i 6,5 Km, 02 c&ocirc;ng tr&igrave;nh b&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a đường qu&ecirc; n&ocirc;ng th&ocirc;n d&agrave;i 200m, 04 c&ocirc;ng tr&igrave;nh khu vui chơi thiếu nhi, 01 C&ocirc;ng tr&igrave;nh Tủ s&aacute;ch Thiếu nhi, 01 C&ocirc;ng tr&igrave;nh B&ecirc; t&ocirc;ng h&oacute;a s&acirc;n Nh&agrave; văn h&oacute;a v&agrave; c&ugrave;ng nhiều c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc &yacute; nghĩa kh&aacute;c.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="Mô hình công trình thủy điện Mini" class="size-full wp-image-5682" src="https://tuoitre.hcmute.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/thuy-dien-mini.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" class="size-large wp-image-5683" src="https://tuoitre.hcmute.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/thap-sang-nong-thon-1024x682.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; text-align:start; width:600px" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="Công trình Bê tông hóa" class="size-large wp-image-5686" src="https://tuoitre.hcmute.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/be-tong-hoa-1024x682.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; width:600px" /><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ ra qu&acirc;n, PGS,TS Đỗ Văn Dũng- Hiệu trưởng nh&agrave; trường chia sẻ v&agrave; mong muốn với sự ra đời của thuỷ điện mini sẽ thắp s&aacute;ng đường qu&ecirc; v&agrave; gi&uacute;p đỡ người d&acirc;n ngh&egrave;o trong cuộc sống b&ecirc;n cạnh đ&oacute; đem gi&aacute; trị &ldquo;nh&acirc;n bản&rdquo; nh&acirc;n rộng hơn nữa trong cuộc sống.</span></span></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Chiến dịch m&ugrave;a h&egrave; xanh đ&atilde; ch&iacute;nh thức khởi động, cầu ch&uacute;c cho những chiến sĩ với những tr&aacute;i tim mang sức trẻ v&agrave; tinh thần t&igrave;nh nguyện sẽ l&agrave;m n&ecirc;n một chiến dịch thật sự th&agrave;nh c&ocirc;ng v&agrave; đem y&ecirc;u thương lan toả khắp mu&ocirc;n nơi.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><img alt="Đ/c Lê Xuân Thân phất lá cờ biểu trưng MHX báo hiệu chiến dịch chính thức bắt đầu" class="size-large td-modal-image wp-image-5687" src="https://tuoitre.hcmute.edu.vn/wp-content/uploads/2019/07/chot-1024x682.jpg" style="font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:16px; width:600px" /></p> <p><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Thanh Phong -</strong></span></span><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>&nbsp;Anh Nguyễn</strong></span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Ảnh: MECUTE</strong></span></span></p> <div>&nbsp;</div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 23/10, tại Hội trường Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc lớp tập huấn cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh năm học 2020-2021 cho 130 cán bộ Hội chủ chốt đến từ các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Agile Việt Nam
;