Chiến sĩ Xuân tình nguyện Quận 4 vì an sinh xã hội

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng ng&agrave;y 13/0112019, c&aacute;c&nbsp;Đo&agrave;n trường Trung học Phổ th&ocirc;ng v&agrave; Trung T&acirc;m GDNN-GDTX tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận 4 đ&atilde; đồng loạt tổ chức c&aacute;c hoạt động hưởng ứng ng&agrave;y cao điểm &quot;Chiến sĩ Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện v&igrave; an sinh x&atilde; hội&quot; trong chiến dịch Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện năm 2019. </span></span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đơn vị đ&atilde; phối hợp với Đo&agrave;n Phường tổ chức nhiều nội dung như Đo&agrave;n t</span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">rường THPT Nguyễn Tr&atilde;i tổ chức c&aacute;c gian h&agrave;ng tr&ograve; chơi d&acirc;n gian ng&agrave;y Tết v&agrave; trao tặng tập trắng cho hơn 50 em học sinh trường Tiểu học Đống Đa</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:transparent">🌼</span></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/49949012_2308870252480014_2104648818170527744_n.jpg?_nc_cat=102&amp;_nc_oc=AQmQZSXDDgfKDEQTtMcslVQvBgZGpVHPwmUefnICtbskB_J-bzFk1D-dpxB9k8sSSFQ&amp;_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&amp;oh=4ac2588979f759e889a42a349b70cff6&amp;oe=5CC83535" style="height:450px; width:600px" /></span></span><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="color:transparent">🌼</span>&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Trung t&acirc;m GDNN-GDTX phối hợp c&ugrave;ng Đo&agrave;n phường 3 tổ chức ng&agrave;y hội Xu&acirc;n t&igrave;nh nguyện, Tết y&ecirc;u thương năm 2019 với nhiều hoạt động như thắp hương tại bia tưởng niệm Phường 3, trang tr&iacute; bao l&igrave; x&igrave;, trao 100 suất ăn cho người c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="https://scontent.fsgn3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/50079588_2308869409146765_2209739143120945152_n.jpg?_nc_cat=111&amp;_nc_oc=AQn8iX5bbqrSbidKL9rO-bZGg7AowcgzdoA__DWO5DSrN3q5BYLJiWKuPlja0vYhs74&amp;_nc_ht=scontent.fsgn3-1.fna&amp;oh=f8c9e7ff8f308e6efdf034d142326d97&amp;oe=5CD9452B" style="height:450px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đo&agrave;n&nbsp;trường THPT Nguyễn Hữu Thọ phối hợp c&ugrave;ng Đo&agrave;n phường 12 thăm v&agrave; trao tặng qu&agrave; cho gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="https://scontent.fsgn8-1.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/50269285_322468478365570_268215454890196992_n.png?_nc_cat=108&amp;_nc_oc=AQkPZmDKA6dyfl7Dv0IbKWnQln60UYpaHG_2KqNyQ-L_fJpCZSD1LCTsXCekAjmnsGM&amp;_nc_ht=scontent.fsgn8-1.fna&amp;oh=0e7454048a0f6e6b73382533cba9ba67&amp;oe=5CD0E4DB" style="height:450px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c hoạt động kh&ocirc;ng chỉ thể hiện được tinh thần t&igrave;nh nguyện của c&aacute;c chiến sĩ m&agrave; c&ograve;n thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, n&ecirc;u cao tinh thần tương &aacute;i, gi&uacute;p đỡ người kh&oacute; khăn.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">DIỆU LINH</span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 17/11, hàng trăm học sinh đã đến Nhà thiếu nhi TP.HCM để tham dự Lễ kỷ niệm và triển lãm ảnh với chủ đề “Thắp sáng nụ cười Việt Nam”.

Agile Việt Nam
;