Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh - Nguyễn Hải Đăng: Hết mình vì đam mê, cố gắng không ngừng nghỉ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px">Thuộc thế hệ 2Y năng động, bạn Nguyễn Hải Đăng đ&atilde; gặt h&aacute;i nhiều th&agrave;nh t&iacute;ch về thể thao cũng như c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o v&agrave; được b&igrave;nh chọn l&agrave; một trong 9 gương C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2019/1/31770/nguyen%20Hai%20dang.jpeg" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đam m&ecirc; v&agrave; bắt đầu tập luyện bộ m&ocirc;n cầu l&ocirc;ng từ năm 6 tuổi, Hải Đăng đ&atilde; nỗ lực tập luyện v&agrave; ch&iacute;nh thức trở th&agrave;nh th&agrave;nh vi&ecirc;n của đội tuyển cầu l&ocirc;ng Th&agrave;nh phố năm 9 tuổi. Sau khi tốt nghiệp trường THPT Năng khiếu Thể dục thể thao Th&agrave;nh phố v&agrave;o th&aacute;ng 6/2018, hiện tại Đăng đang tập luyện tại Nh&agrave; tập luyện thể thao Ph&uacute; Thọ.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Nguyễn Hải Đăng l&agrave; chủ nh&acirc;n của ng&ocirc;i vị v&ocirc; địch cầu l&ocirc;ng đơn nam U19 tại giải trẻ Quốc gia 2 năm li&ecirc;n tiếp: 2017, 2018. Năm 2018, tại Giải cầu l&ocirc;ng trẻ quốc tế S&iacute;p, Hải Đăng đ&atilde; đạt ng&ocirc;i v&ocirc; địch một c&aacute;ch ấn tượng.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Năm 2018, tại Giải cầu l&ocirc;ng trẻ quốc tế&nbsp;</span>Cyprus<span style="font-size:14px">&nbsp;diễn ra tại thủ đ&ocirc; Nicosia với sự tham dự của 64 t&agrave;i năng trẻ khắp thế giới, ở nội dung đơn nam d&ugrave; kh&ocirc;ng phải l&agrave; hạt giống nhưng Hải Đăng (hạng 38 trẻ thế giới) đ&atilde; khiến giới chuy&ecirc;n m&ocirc;n phải kinh ngạc với 6 trận thắng v&agrave; đăng quang ng&ocirc;i vị v&ocirc; địch một c&aacute;ch ấn tượng. Đặc biệt, l&agrave; Hải Đăng đ&atilde; kh&ocirc;ng để thua một v&aacute;n n&agrave;o, kể cả những trận đấu trước c&aacute;c đối thủ xếp thứ hạng cao hơn.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; chiếc huy chương quốc tế đầu ti&ecirc;n của Hải Đăng trong sự nghiệp của m&igrave;nh v&agrave; chiến thắng n&agrave;y đ&atilde; gi&uacute;p Nguyễn Hải Đăng được chọn thi đấu giải Olympic trẻ m&ugrave;a H&egrave; Buenos Aires 2018 diễn ra ở Argentina - đ&acirc;y được coi l&agrave; sự kiện thể thao lớn nhất thế giới d&agrave;nh cho lứa tuổi trẻ, quy tụ c&aacute;c vận động vi&ecirc;n xuất sắc nhất thế giới trong độ tuổi 14 đến 18, thu h&uacute;t sự tham gia của hơn 4.000 vận động vi&ecirc;n từ 206 quốc gia v&agrave; v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ, Hải Đăng l&agrave; 01 trong 06 vận động vi&ecirc;n xuất sắc nhất (trong đ&oacute; c&oacute; 02 vận động vi&ecirc;n cầu l&ocirc;ng) của đo&agrave;n thể thao Việt Nam đủ điều kiện tham gia thi đấu tại giải n&agrave;y. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Tuy chưa mang về được th&agrave;nh t&iacute;ch như mong đợi nhưng đ&atilde; gi&uacute;p Hải Đăng c&oacute; th&ecirc;m nhiều b&agrave;i học v&agrave; kinh nghiệm. Theo đ&aacute;nh gi&aacute; của giới chuy&ecirc;n m&ocirc;n Hải Đăng l&agrave; một trong những vận động vi&ecirc;n s&aacute;ng gi&aacute; sẽ nối tiếp, kế thừa vận động vi&ecirc;n cầu l&ocirc;ng số 01 của thể thao Việt Nam - Nguyễn Tiến Minh.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size:14px">Với những th&agrave;nh t&iacute;ch đạt được, bạn Nguyễn Hải Đăng l&agrave; một trong 9 gương mặt C&ocirc;ng d&acirc;n trẻ ti&ecirc;u biểu TP. Hồ Ch&iacute; Minh sẽ được tuy&ecirc;n dương trong buổi lễ long trọng diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 2/1/2019 sắp tới, tại NVH Thanh Ni&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-size:14px">MINH MINH</span>&nbsp;(Theo Mực T&iacute;m Online)</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hơn 546 bạn sinh, viên đến từ 27 trường đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đào tạo bậc cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã tham gia Lễ khai mạc Hội thi "Học sinh, sinh viên giỏi nghề" lần thứ 11 năm 2019.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Hướng đến Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19.4), cùng với chuỗi hoạt động kỉ niệm 73 năm ngày Bác Hồ gửi thư tới Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam (19.04.1946 - 19.04.2019 ), tối ngày 20.4, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội văn hóa các dân tộc và "Tuyên dương thanh niên dân tộc tiêu biểu" năm 2019.

Agile Việt Nam
;