Quận 7: Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại khu tưởng niệm liệt sĩ Thành Đoàn tại di tích lịch sử căn cứ cách mạng núi Dinh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong>Nhằm b&agrave;y tỏ l&ograve;ng biết ơn s&acirc;u sắc v&agrave; tưởng nhớ đến c&aacute;c anh h&ugrave;ng liệt sĩ của Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; hy sinh v&igrave; độc lập, tự do của Tổ quốc, v&igrave; sự nghiệp c&aacute;ch mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n phối hợp c&ugrave;ng Ph&ograve;ng gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo Quận tổ chức chương tr&igrave;nh d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa tại khu tưởng niệm liệt sĩ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh tại di t&iacute;ch lịch sử căn cứ c&aacute;ch mạng n&uacute;i Dinh.</strong></p> <p>Chương tr&igrave;nh d&acirc;ng hương, d&acirc;ng hoa&nbsp;c&oacute; sự tham gia của c&aacute;c đồng ch&iacute; trong Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n, l&atilde;nh đạo Ph&ograve;ng Nội vụ Quận, c&aacute;c đồng ch&iacute; Thường trực cơ sở Đo&agrave;n 10 Phường, c&aacute;c đồng ch&iacute; gương Nh&agrave; gi&aacute;o trẻ ti&ecirc;u biểu Quận 7 năm 2018.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31735/48398258_490833898105634_6232883065673220096_n.jpg" /></p> <p>Khu tưởng niệm liệt sĩ Th&agrave;nh Đo&agrave;n Tp. Hồ Ch&iacute; Minh tại di t&iacute;ch lịch sử căn cứ c&aacute;ch mạng n&uacute;i Dinh (x&atilde; T&acirc;n H&ograve;a, Huyện T&acirc;n Th&agrave;nh, tỉnh B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u). C&ocirc;ng tr&igrave;nh được triển khai x&acirc;y dựng v&agrave; mở rộng với tổng diện t&iacute;ch hơn 2.000 m<sup>2</sup>, trong đ&oacute; khu&ocirc;n vi&ecirc;n bia tưởng niệm rộng 800 m<sup>2</sup>. Khu tưởng niệm liệt sĩ Th&agrave;nh Đo&agrave;n tại n&uacute;i Dinh l&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh của tuổi trẻ th&agrave;nh phố nhằm thể hiện sự biết ơn v&agrave; tưởng nhớ những c&aacute;n bộ Khu Đo&agrave;n S&agrave;i G&ograve;n - Gia Định ki&ecirc;n trung, bất khuất đ&atilde; ng&atilde; xuống v&igrave; độc lập, tự do của Tổ Quốc.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Hồ Linh</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;