Quận 12: Trải nghiệm thú vị cùng chiến sĩ thông tin

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/12/31733/00799fc5c3e520bb79f4.jpg" style="height:450px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:16px">Nh&acirc;n kỷ niệm 74 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam, s&aacute;ng ng&agrave;y 21/12, &nbsp;H&ocirc;̣i đ&ocirc;̀ng Đ&ocirc;̣i qu&acirc;̣n đã ph&ocirc;́i hợp với &nbsp;Tiểu đo&agrave;n Th&ocirc;ng tin 42 t&ocirc;̉ chức chương tr&igrave;nh &ldquo;Trải nghiệm c&ugrave;ng chiến sĩ Th&ocirc;ng tin&rdquo; tại doanh trại của ti&ecirc;̉u đoàn. </span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Chương trình có sự tham gia của các th&acirc;̀y c&ocirc; là giáo vi&ecirc;n t&ocirc;̉ng phụ trách đ&ocirc;̣i và g&acirc;̀n 50 em học sinh, đ&ocirc;̣i vi&ecirc;n ti&ecirc;u bi&ecirc;̉u đ&ecirc;́n từ 35 trường ti&ecirc;̉u học, trung học cơ sở tr&ecirc;n địa bàn qu&acirc;̣n. Ngo&agrave;i giao lưu văn nghệ, th&ecirc;̉ thao, th&acirc;̀y c&ocirc; và các em c&ograve;n được nghe c&aacute;c ch&uacute; bộ đội &ocirc;n lại truyền thống Qu&acirc;n đội Nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam, được xem các thước phim tư li&ecirc;̣u v&ecirc;̀ cu&ocirc;̣c s&ocirc;́ng, sinh hoạt, chi&ecirc;́n đ&acirc;́u của những người lính th&ocirc;ng tin nơi bi&ecirc;n giới, hải đảo xa x&ocirc;i. Các bài diễn tập thể dục, v&otilde; thuật của các chú b&ocirc;̣ đ&ocirc;̣i đã đ&ecirc;̉ lại nhi&ecirc;̀u &acirc;́n tượng s&acirc;u sắc. Th&iacute;ch th&uacute; nhất l&agrave; c&aacute;c em được xem nơi ở của c&aacute;c ch&uacute; bộ đội, được tham quan, tự tay tr&ocirc;̀ng, thu hoạch vườn rau sạch v&agrave; được trải nghiệm gấp chăn m&agrave;n theo sự hướng dẫn của c&aacute;c ch&uacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Cũng nh&acirc;n dịp này, Ban thường vụ qu&acirc;̣n Đoàn, H&ocirc;̣i đ&ocirc;̀ng Đ&ocirc;̣i qu&acirc;̣n cũng trao tặng b&ocirc;̣ dụng cụ th&ecirc;̉ thao và những món quà thi&ecirc;́t thực đ&ecirc;́n các chi&ecirc;́n sĩ của ti&ecirc;̉u đoàn.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">C&oacute; thể n&oacute;i, đ&acirc;y l&agrave; hoạt động rất &yacute; nghĩa, gi&uacute;p gi&aacute;o dục truyền thống cho các em đ&ocirc;̣i vi&ecirc;n, thi&ecirc;́u nhi. Qua đ&oacute;, g&oacute;p phần bồi đắp t&igrave;nh y&ecirc;u qu&ecirc; hương đất nước, l&ograve;ng tự h&agrave;o d&acirc;n tộc v&agrave; biết ơn những chiến sĩ đang ng&agrave;y đ&ecirc;m g&igrave;n giữ bi&ecirc;n cương Tổ Quốc. Từ đó, giúp các em ph&acirc;́n đ&acirc;́u, rèn luy&ecirc;̣n bản th&acirc;n đ&ecirc;̉ trở thành con ngoan, trò giỏi, đ&ocirc;̣i vi&ecirc;n t&ocirc;́t, cháu ngoan Bác H&ocirc;̀./.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thùy Li&ecirc;m</span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;