Củ Chi: Tập huấn Ban Chỉ huy Liên đội cấp huyện năm học 2018 – 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>Ng&agrave;y 27/10/2018, tại Nh&agrave; Thiếu nhi huyện Củ Chi, Hội Đồng đội Huyện Củ Chi đ&atilde; tổ chức tập huấn Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đội cấp huyện năm học 2018 &ndash; 2019</p> <p>Tham gia chương tr&igrave;nh tập huấn, c&aacute;c học sinh đ&atilde; được hướng dẫn nhiều nội dung như: sinh hoạt kỹ năng tập thể, kỹ năng quản tr&ograve;, thực hiện chương tr&igrave;nh ph&aacute;t thanh măng non v&agrave; tuy&ecirc;n truyền &ldquo;Học sinh v&agrave; mạng x&atilde; hội&rdquo;, phổ biến c&aacute;c quy định của Luật An ninh mạng...</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31578/IMG_2728.JPG" /></p> <p>C&ugrave;ng tại ng&agrave;y hội, Huyện đo&agrave;n Củ Chi, Hội đồng đội huyện đ&atilde; phối hợp với Nh&agrave; Xuất bản trẻ tổ chức ng&agrave;y hội văn h&oacute;a đọc d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; học sinh. Qua ng&agrave;y hội, học sinh, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; được đọc hơn 1000 cuốn s&aacute;ch với nhiều thể loại kh&aacute;c nhau của Nh&agrave; Xuất bản trẻ như: B&aacute;c Hồ, s&aacute;ch thiếu nhi, truyện ngắn của Nguyễn Nhật &Aacute;nh, c&aacute;c tập thơ&hellip; Tham gia đổi 1 cuốn s&aacute;ch cũ lấy 1 cuốn s&aacute;ch kh&aacute;c v&agrave; mua s&aacute;ch với gi&aacute; chỉ 10.000 đồng đến 15.000 đồng/cuốn cho c&aacute;c loại đầu s&aacute;ch. &nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31578/IMG_2525.JPG" /></p> <p>Qua ng&agrave;y hội, đ&atilde; gi&uacute;p đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh c&oacute; cơ hội đọc nhiều cuốn s&aacute;ch hay v&agrave; tạo niềm y&ecirc;u th&iacute;ch đọc s&aacute;ch. Đồng thời, trau dồi kiến thức, kỹ năng về c&ocirc;ng t&aacute;c đội cho c&aacute;c Ban chỉ huy Li&ecirc;n đội, Chi đội năm học 2018 &ndash; 2019.&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">THU H&Agrave;&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

Agile Việt Nam
;