Củ Chi: Tập huấn Ban Chỉ huy Liên đội cấp huyện năm học 2018 – 2019

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p>Ng&agrave;y 27/10/2018, tại Nh&agrave; Thiếu nhi huyện Củ Chi, Hội Đồng đội Huyện Củ Chi đ&atilde; tổ chức tập huấn Ban Chỉ huy Li&ecirc;n đội cấp huyện năm học 2018 &ndash; 2019</p> <p>Tham gia chương tr&igrave;nh tập huấn, c&aacute;c học sinh đ&atilde; được hướng dẫn nhiều nội dung như: sinh hoạt kỹ năng tập thể, kỹ năng quản tr&ograve;, thực hiện chương tr&igrave;nh ph&aacute;t thanh măng non v&agrave; tuy&ecirc;n truyền &ldquo;Học sinh v&agrave; mạng x&atilde; hội&rdquo;, phổ biến c&aacute;c quy định của Luật An ninh mạng...</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31578/IMG_2728.JPG" /></p> <p>C&ugrave;ng tại ng&agrave;y hội, Huyện đo&agrave;n Củ Chi, Hội đồng đội huyện đ&atilde; phối hợp với Nh&agrave; Xuất bản trẻ tổ chức ng&agrave;y hội văn h&oacute;a đọc d&agrave;nh cho đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n v&agrave; học sinh. Qua ng&agrave;y hội, học sinh, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n đ&atilde; được đọc hơn 1000 cuốn s&aacute;ch với nhiều thể loại kh&aacute;c nhau của Nh&agrave; Xuất bản trẻ như: B&aacute;c Hồ, s&aacute;ch thiếu nhi, truyện ngắn của Nguyễn Nhật &Aacute;nh, c&aacute;c tập thơ&hellip; Tham gia đổi 1 cuốn s&aacute;ch cũ lấy 1 cuốn s&aacute;ch kh&aacute;c v&agrave; mua s&aacute;ch với gi&aacute; chỉ 10.000 đồng đến 15.000 đồng/cuốn cho c&aacute;c loại đầu s&aacute;ch. &nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31578/IMG_2525.JPG" /></p> <p>Qua ng&agrave;y hội, đ&atilde; gi&uacute;p đo&agrave;n vi&ecirc;n, học sinh c&oacute; cơ hội đọc nhiều cuốn s&aacute;ch hay v&agrave; tạo niềm y&ecirc;u th&iacute;ch đọc s&aacute;ch. Đồng thời, trau dồi kiến thức, kỹ năng về c&ocirc;ng t&aacute;c đội cho c&aacute;c Ban chỉ huy Li&ecirc;n đội, Chi đội năm học 2018 &ndash; 2019.&nbsp;</p> <p style="text-align: right;">THU H&Agrave;&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đó là phát biểu của anh Phạm Hồng Sơn, Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tại buổi tọa đàm "Tấm gương Lý Tự Trọng và con đường cách mạng của thanh niên trong thời kì mới" diễn ra sáng 17/10/2019.

Agile Việt Nam
;