Củ Chi: Chung kết hội thi “Bí thư Chi đoàn giỏi” năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 21/10/2018, Huyện Đo&agrave;n Củ Chi đ&atilde; tổ chức v&ograve;ng chung kết hội thi &ldquo;B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi&rdquo; năm 2018 tại Hội trường Nh&agrave; thiếu Nhi huyện Củ Chi.</strong></p> <p>Đến dự c&oacute; đồng ch&iacute; Nguyễn Văn Đun - Huyện ủy vi&ecirc;n, Ph&oacute; Trưởng Ban D&acirc;n vận Huyện ủy, đồng ch&iacute; Trần Thị Hồng Thấm - Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Huyện Đo&agrave;n, đồng ch&iacute; L&ecirc; Minh Th&ugrave;y - Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n v&agrave; 9 th&iacute; sinh xuất sắc được chọn từ 200 th&iacute; sinh của v&ograve;ng loại v&agrave; v&ograve;ng b&aacute;n kết hội thi &ldquo;B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi&rdquo; năm 2018 c&ugrave;ng 150 c&aacute;n bộ Đo&agrave;n, đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n c&ugrave;ng tham dự v&agrave; cổ vũ cho c&aacute;c th&iacute; sinh.</p> <p>Trong hội thi, c&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; trải qua 3 phần thi: phần thi &ldquo;khởi động&rdquo; với nội dung thực hiện 01 đoạn clip d&agrave;i kh&ocirc;ng qu&aacute; 90 gi&acirc;y để giới thiệu về bản th&acirc;n v&agrave; c&aacute;c hoạt động, chương tr&igrave;nh l&agrave; thế mạnh v&agrave; đặc sắc trong c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị; phần thi &ldquo;Vượt thử th&aacute;ch&rdquo; c&aacute;c th&iacute; sinh bấm chu&ocirc;ng trả lời c&aacute;c c&acirc;u hỏi li&ecirc;n quan đến lịch sử Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Cộng sản Hồ Ch&iacute; Minh, Đại hội Đo&agrave;n c&aacute;c cấp, c&aacute;c anh h&ugrave;ng, liệt sĩ, sự kiện, phong tr&agrave;o nổi bật của Đo&agrave;n; phần thi &ldquo;Bứt ph&aacute;&rdquo; giải quyết t&igrave;nh huống li&ecirc;n quan đến thanh ni&ecirc;n v&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n, hoạt động thiếu nhi.</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31549/DSC08248%20(1).JPG" /></p> <p>Hội thi đ&atilde; diễn ra s&ocirc;i nổi với phần tranh t&agrave;i của c&aacute;c th&iacute; sinh v&agrave; kết quả chung cuộc, Ban tổ chức đ&atilde; trao giải nhất cho th&iacute; sinh Nguyễn Thị Thu H&agrave; - B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Đ&agrave;i Truyền thanh huyện, giải nh&igrave; cho th&iacute; sinh Vũ Thị H&agrave; - B&iacute; thư Chi đo&agrave;n trường Tiểu học Phạm Văn Cội v&agrave; giải ba cho th&iacute; sinh Nguyễn Huỳnh Như - B&iacute; thư Chi đo&agrave;n ấp 1, x&atilde; Phước Vĩnh An đồng thời trao 6 giải khuyến kh&iacute;ch cho c&aacute;c th&iacute; sinh xuất sắc tại hội thi.</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31549/DSC08258%20(2).JPG" style="height:675px; width:1200px" /></p> <p>Hội thi &ldquo;B&iacute; thư chi đo&agrave;n giỏi&rdquo; huyện Củ Chi năm 2018 đ&atilde; diễn ra từ ng&agrave;y 15/9/2018 đến ng&agrave;y 21/10/2018 với 3 v&ograve;ng thi: v&ograve;ng loại, v&ograve;ng b&aacute;n kết v&agrave; v&ograve;ng chung kết. Ri&ecirc;ng tại v&ograve;ng b&aacute;n kết, Ban Thường vụ Huyện Đo&agrave;n đ&atilde; trao giấy c&ocirc;ng nhận &ldquo;B&iacute; thư Chi đo&agrave;n giỏi&rdquo; năm 2018 cho 26 B&iacute; thư Chi đo&agrave;n. Đ&acirc;y l&agrave; một s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch v&agrave; &yacute; nghĩa d&agrave;nh cho đội ngũ b&iacute; thư Chi đo&agrave;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện, qua đ&oacute; gi&uacute;p c&aacute;c bạn giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm v&agrave; trau dồi kiến thức, kỹ năng c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n.</p> <p style="text-align: right;">THU H&Agrave;&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;