Nhà Bè: Sôi động chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31496/9df09aea48d1a88ff1c0.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Đến tham dự c&oacute; sự hiện diện của đồng ch&iacute; Nguyễn Thanh Tuấn, Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n, Ph&oacute; Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hội Li&ecirc;n hiệp Thanh ni&ecirc;n Huyện; đồng ch&iacute; Nguyễn Thị Diệu Hạnh, Ph&oacute; B&iacute; thư Thường trực Đảng ủy x&atilde; Long Thới; c&aacute;c đồng ch&iacute; l&agrave; Thường trực cơ sở Đo&agrave;n thuộc Cụm Khối c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Huyện Đo&agrave;n, c&ugrave;ng hơn hơn 90 đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n Khối v&agrave; thanh thiếu nhi, người d&acirc;n tại địa phương.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31496/934b6e4bbc705c2e0561.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Ngay sau Lễ khai mạc, đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Khối đ&atilde; bước v&agrave;o Ng&agrave;y cao điểm với nhiều hoạt động &yacute; nghĩa như: tặng <strong>10 </strong>phần qu&agrave; cho c&aacute;c gia đ&igrave;nh thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn, <strong>10</strong> phần qu&agrave; cho thiếu nhi chăm ngoan vượt kh&oacute;; tổ chức sơn, sửa <strong>04</strong> căn nh&agrave; trọ cho thanh ni&ecirc;n tại Khu lưu tr&uacute;, tổng kinh ph&iacute; 15 triệu đồng.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31496/fe426efbb3c0539e0ad1.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31496/2286529c80a760f939b6.jpg" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align: justify;">Ph&aacute;t biểu tại buổi lễ, Đ/c Trần Ho&agrave;ng Anh - B&iacute; thư Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng ty TNHH MTV Dịch vụ C&ocirc;ng &iacute;ch huyện Nh&agrave; B&egrave; &ndash; đại diện Cụm Khối c&ocirc;ng nh&acirc;n lao động Huyện Đo&agrave;n cho biết với đặc th&ugrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n trong Khối phần đ&ocirc;ng l&agrave; c&aacute;n bộ, c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức, người lao động trẻ tại c&aacute;c cơ quan, đơn vị thuộc Huyện, do đ&oacute; b&ecirc;n cạnh việc đề ra c&aacute;c phong tr&agrave;o s&aacute;ng tạo ph&aacute;t huy được năng lực, tinh thần cống hiến, ho&agrave;n th&agrave;nh tốt nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n của đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n. Từng đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n của Khối, t&ugrave;y vai tr&ograve;, nhiệm vụ của m&igrave;nh m&agrave; c&oacute; s&aacute;ng kiến, ph&aacute;t huy vai tr&ograve; trong tham gia x&acirc;y dựng qu&ecirc; hương Nh&agrave; B&egrave; ng&agrave;y c&agrave;ng ph&aacute;t triển, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao đời sống vật chất, tinh thần của người d&acirc;n, đặc biệt l&agrave; anh em c&ocirc;ng nh&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Huyện./.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Minh T&acirc;m</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;