Công bố quyết định thành lập Chi đoàn Công ty Cổ phần Ô tô Tây Bắc Sài Gòn

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Thiết thực ch&agrave;o mừng 36 năm Ng&agrave;y truyền thống thanh ni&ecirc;n c&ocirc;ng nh&acirc;n Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh (15/10/1982 - 15/10/2015), Ng&agrave;y 12/10/2018 Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng ty C&ocirc; phần Dịch vụ Tổng hợp S&agrave;i G&ograve;n (Savico) đ&atilde; c&ocirc;ng bố quyết định th&agrave;nh lập v&agrave; ra mắt Chi đo&agrave;n bộ phận C&ocirc;ng ty Cổ phần &Ocirc; t&ocirc; T&acirc;y Bắc S&agrave;i G&ograve;n (ISUZU) với Ban Chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n l&acirc;m thời gồm 3 đồng ch&iacute; với tổng số Đo&agrave;n vi&ecirc;n l&agrave; 17 đồng ch&iacute;.</p> <p><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31484/49abc97d7542951ccc53.jpg" style="height:519px; width:640px" /></p> <p style="text-align: justify;">Ban Chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n l&acirc;m thời gồm đồng ch&iacute; V&otilde; Quyết Chiến - B&iacute; thư Chi đo&agrave;n (thứ 2 từ ngo&agrave;i v&agrave;o ph&iacute;a b&ecirc;n tr&aacute;i ảnh), đồng ch&iacute; Diệp Kim Hương - Ph&oacute; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n (đứng thứ 3 từ ngo&agrave;i v&agrave;o ph&iacute;a b&ecirc;n tr&aacute;i ảnh) v&agrave; đồng ch&iacute; B&ugrave;i Thị Anh Dương - Ủy vi&ecirc;n Ban Chấp h&agrave;nh Chi đo&agrave;n (đứng giữa ảnh).</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31484/d395004cbc735c2d0562.jpg" style="height:480px; width:640px" /></p> <p style="text-align: center;">Tập thể Chi đo&agrave;n C&ocirc;ng&nbsp;&nbsp;chụp ảnh chung với c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện Ban Thường vụ Đo&agrave;n Tổng C&ocirc;ng ty, Đo&agrave;n cơ sở C&ocirc;ng ty Savico, Cấp ủy, Ban L&atilde;nh đạo đơn vị</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;