“Hành trình cùng bạn đến trường” năm 2018 đến với huyện Nhà Bè

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31410/41992057_470560596783613_4678952748245319680_n.jpg" style="height:450px; width:530px" /></p> <p style="text-align:justify">Tham dự chương tr&igrave;nh c&oacute; sự hiện dự của c&aacute;c đồng ch&iacute; l&atilde;nh đạo: Đ/c Huỳnh Ngọc Hồng, Ph&oacute; Trưởng Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Huyện ủy; Đ/c Đại &uacute;y Đinh Minh Vương, Đ/c Đại &uacute;y L&yacute; Thị Tr&uacute;c Vy, C&aacute;n bộ Đội Tuy&ecirc;n truyền &ndash; Ph&ograve;ng Cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng đường bộ - đường sắt &ndash; C&ocirc;ng an TP.HCM, Đ/c L&ecirc; Quang Nhường, Trưởng Ban c&ocirc;ng t&aacute;c bạn đọc B&aacute;o Khăn Qu&agrave;ng Đỏ; Đ/c Nguyễn Thanh Tuấn, Ph&oacute; B&iacute; thư Huyện Đo&agrave;n; Đ/c Phan Thị B&iacute;ch Thủy, Ph&oacute; Chủ tịch UBND x&atilde; Phước Lộc, Ban Gi&aacute;m hiệu v&agrave; to&agrave;n thể c&aacute;c em học sinh trường Tiểu học B&ugrave;i Thanh Khiết.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31410/884061feb08950d70998.jpg" style="height:450px; width:800px" /></p> <p style="text-align:justify">Qua đ&oacute;, c&aacute;c em học sinh đ&atilde; c&oacute; một buổi sinh hoạt th&uacute; vị, vừa học vừa chơi với phần thi hỏi đ&aacute;p về luật giao th&ocirc;ng đường bộ, c&aacute;c tr&ograve; chơi tập thể, vui nhộn, hấp dẫn, qua đ&oacute;, c&aacute;c tuy&ecirc;n truyền vi&ecirc;n, hoạt n&aacute;o vi&ecirc;n đ&atilde; lồng gh&eacute;p, trang bị những kiến thức v&agrave; kỹ năng cơ bản về an to&agrave;n giao th&ocirc;ng để gi&uacute;p c&aacute;c học sinh vững bước mỗi khi c&ugrave;ng người th&acirc;n ham gia giao th&ocirc;ng, cũng như mang đến cho c&aacute;c em niềm vui, tinh thần phấn khởi để học tập thật tốt.</p> <p style="text-align:justify">H&agrave;nh tr&igrave;nh l&agrave; hoạt động thiết thực học sinh th&agrave;nh phố hưởng ứng chủ đề năm ATGT 2018 &ldquo;ATGT cho trẻ em&rdquo;, đẩy mạnh tuy&ecirc;n truyền, phổ biến, gi&aacute;o dục ph&aacute;p luật, x&acirc;y dựng &yacute; thức chấp h&agrave;nh ph&aacute;p luật v&agrave; bảo đảm an to&agrave;n khi tham gia giao th&ocirc;ng cho trẻ em.</p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31410/41971916_470560366783636_4430889791009062912_n.jpg" style="height:450px; width:597px" /></p> <p style="text-align:justify">Tại hoạt động, đại diện doanh nghiệp Head Honda S&agrave;i G&ograve;n Viễn Đ&ocirc;ng cũng đ&atilde; trao 25 n&oacute;n bảo hiểm cho c&aacute;c em học sinh c&oacute; ho&agrave;n cảnh của trường với hy vọng c&aacute;c em sẽ lu&ocirc;n c&oacute; những &ldquo;h&agrave;nh tr&igrave;nh an to&agrave;n&rdquo;./.</p> <p style="text-align:right"><strong>MINH T&Acirc;M</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) và kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2018), nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối công nhân lao động – Huyện Đoàn Nhà Bè trong tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện; sáng ngày 14/10/2018 tại Khu lưu trú công nhân xã Long Thới, các cơ sở Đoàn thuộc cụm Khối công nhân lao động Huyện Đoàn đã phối hợp cùng Đoàn xã Long Thới tổ chức Ngày cao điểm chào mừng ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố và thực hiện chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018.

Agile Việt Nam
;