Quận 7: Sân chơi "Cùng bạn an toàn đến trường"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Vừa qua, Hội đồng Đội quận 7 phối hợp c&ugrave;ng b&aacute;o Khăn qu&agrave;ng đỏ tổ chức ng&agrave;y hội Đội vi&ecirc;n ch&agrave;o mừng năm học mới v&agrave; s&acirc;n chơi &quot;C&ugrave;ng bạn an to&agrave;n đến trường&quot;.</span></strong></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Tại ng&agrave;y hội, c&aacute;c em thiếu nhi đ&atilde; được nghe anh Trương Tấn Nghiệp - Ph&oacute; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n ph&aacute;t biểu về &yacute; nghĩa của ng&agrave;y hội, đồng thời nghe triển khai một số nội dung trọng t&acirc;m trong phong tr&agrave;o &quot;Thiếu nhi th&agrave;nh phố l&agrave;m theo 5 điều B&aacute;c Hồ dạy&quot;,&nbsp;sau lời ph&aacute;t biểu của Thường trực Quận Đo&agrave;n, c&aacute;c Li&ecirc;n đội đ&atilde; c&ugrave;ng nhau đăng k&yacute; c&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non trong năm học 2018 - 2019. </span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đồng thời, nhằm động vi&ecirc;n, chia sẻ c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn c&oacute; th&ecirc;m nhiều niềm vui trong những ng&agrave;y đầu năm học mới, BTV Quận Đo&agrave;n, Hội đồng Đội Quận trao tặng 29 phần qu&agrave; &quot;C&ugrave;ng em đến trường&quot; v&agrave; 12 g&oacute;c học tập tặng c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận với tổng trị gi&aacute; hơn 10.000.000đ<br /> Ngo&agrave;i ra, đồng loạt tại 26 Li&ecirc;n đội tr&ecirc;n địa b&agrave;n quận 7 cũng đ&atilde; tổ chức lễ hưởng ứng chủ đề c&ocirc;ng t&aacute;c đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi năm học 2018 - 2019 &quot;Thiếu nhi th&agrave;nh phố học tập tốt, r&egrave;n luyện chăm&quot; với c&aacute;c nội dung: Ph&aacute;t động v&agrave; hưởng ứng chủ đề năm học, đăng k&yacute; x&acirc;y dựng Chi đội - Li&ecirc;n đội 3 tốt, đăng k&yacute; c&ocirc;ng tr&igrave;nh măng non cấp Chi đội - Li&ecirc;n đội v&agrave; c&aacute;c s&acirc;n chơi &quot;Thiếu nhi vui khỏe&quot;, &quot;Thiếu nhi vui c&ugrave;ng an to&agrave;n giao th&ocirc;ng&quot;...</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Với kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi v&agrave; rộn r&atilde; của những hoạt động khởi động cho c&ocirc;ng t&aacute;c đội v&agrave; phong tr&agrave;o thiếu nhi Quận 7 năm học 2018 - 2019, thương ch&uacute;c c&aacute;c Li&ecirc;n đội v&agrave; c&aacute;c em thiếu nhi Quận 7 một năm học mới thật nhiều niềm vui v&agrave; đạt được nhiều th&agrave;nh c&ocirc;ng.</span></p> <p style="text-align:justify"><em><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Một số h&igrave;nh ảnh:</span></em></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31372/41389637_440489303140094_8175606437053988864_n.jpg" style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px; height:399px; text-align:right; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31372/41452251_440489363140088_7846517964000985088_n.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/9/31372/41513708_440489549806736_4206659383960010752_n.jpg" style="height:399px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:right"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><strong>Hồ Linh</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;