Phụ trách Đội tham gia Hành trình Du khảo Việt Nam – Lào

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 14/8, 41 phụ tr&aacute;ch Đội của TP. Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; tham gia lễ xuất qu&acirc;n của Hội trại Du khảo &ldquo;Hữu nghị Việt Nam &ndash; L&agrave;o&rdquo; năm 2018. Hội trại diễn ra từ ng&agrave;y 14/8 &ndash; 22/8 với sự tham gia của 41 đại biểu đi qua c&aacute;c địa điểm th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh, tỉnh B&igrave;nh Phước, Đắk Lắk, B&igrave;nh Định v&agrave; tỉnh Champasak, Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o.&nbsp;</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31312/04.jpg" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">C&aacute;c đại biểu l&ecirc;n đường bắt đầu h&agrave;nh tr&igrave;nh du khảo.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tại c&aacute;c địa điểm, 41 đại biểu sẽ tham quan c&aacute;c danh lam, thắng cảnh, di t&iacute;ch lịch sử; tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tại nghĩa trang liệt sĩ; qua đ&oacute; n&acirc;ng cao kiến thức về truyền thống, lịch sử của c&aacute;c địa phương; thăm hỏi v&agrave; tặng qu&agrave; c&aacute;c Mẹ Việt Nam Anh h&ugrave;ng, gia đ&igrave;nh c&aacute;ch mạng, gia đ&igrave;nh ch&iacute;nh s&aacute;ch, thương binh, liệt sĩ; thăm, giao lưu với c&aacute;c đơn vị tại c&aacute;c địa phương trong chương tr&igrave;nh du khảo; tổ chức chương tr&igrave;nh giao lưu, trao học bổng cho c&aacute;c em thiếu nhi c&oacute; ho&agrave;n cảnh kh&oacute; khăn trong c&aacute;c trường, c&aacute;c cơ sở x&atilde; hội tại tỉnh Champasak, Nước Cộng h&ograve;a D&acirc;n chủ Nh&acirc;n d&acirc;n L&agrave;o; tổ chức c&aacute;c hoạt động t&igrave;m hiểu, giao lưu, sinh hoạt tập thể với c&aacute;c Phụ tr&aacute;ch Đội, thanh thiếu nhi tại c&aacute;c địa phương v&agrave; trong nội bộ đo&agrave;n du khảo.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đối với hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c x&atilde; hội tại tỉnh Champasak, đo&agrave;n đại biểu dự kiến tặng những phần qu&agrave;, học bổng như: 10 xe đạp, 01 bộ loa di động, 10 đ&agrave;n ghita, 1 bộ trống Đội, 30 tr&aacute;i b&oacute;ng rổ, b&oacute;ng chuyền, 500 tập trắng, 20 học bổng trị gi&aacute; 300.000 kip L&agrave;o, 100 &aacute;o gi&oacute;&hellip; Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n hội trại du khảo được mở rộng phạm vi sang nước bạn L&agrave;o, lan tỏa h&igrave;nh ảnh đẹp của phụ tr&aacute;ch Đội th&agrave;nh phố v&agrave; thắt chặt t&igrave;nh hữu nghị giữa hai nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>TIỂU MI</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ V (2015 – 2020) Hội SVVN TPHCM có sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện cho hơn 400.000 hội viên, sinh viên thành phố.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Đông đảo học sinh,sinh viên đã tham gia tiết mục đồng diễn "Nhớ ơn thầy cô" trong chương trình Tuổi xanh tôi hát 2018

Agile Việt Nam
;