Thắt chặt tình đoàn kết giữa thiếu nhi 3 nước Đông Dương

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><em>Đo&agrave;n đại biểu thiếu nhi 3 nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia vừa c&oacute; chuyến tham quan tại Trung t&acirc;m Sinh hoạt D&atilde; ngoại Thanh thiếu nhi Th&agrave;nh phố, huyện Cần Giờ. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những hoạt động trọng t&acirc;m trong trại h&egrave; thiếu nhi năm 2018, gi&uacute;p tăng tinh thần đo&agrave;n kết, hữu nghị v&agrave; tăng cường quan hệ hợp t&aacute;c giữa 3 nước Đ&ocirc;ng Dương.</em></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Giao lưu ở v&ugrave;ng đất ngoại th&agrave;nh</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Đến với huyện Cần Giờ, c&aacute;c bạn nhỏ đ&atilde; được tham gia nhiều hoạt động vui chơi ngo&agrave;i trời v&agrave; h&ograve;a m&igrave;nh v&agrave;o những trải nghiệm mới mẻ như: x&uacute;c ngh&ecirc;u, đ&egrave; bể b&oacute;ng bay, chui b&aacute;nh xe&hellip; Trong h&agrave;nh tr&igrave;nh trải nghiệm, 205 em nhỏ được chia th&agrave;nh 6 đội v&agrave; bắt đầu tham gia c&aacute;c hoạt động. Đặc biệt, trải nghiệm c&agrave;o c&aacute;t bắt ngh&ecirc;u đ&atilde; thực sự để lại những dấu ấn kh&oacute; qu&ecirc;n trong c&aacute;c bạn nhỏ, nhất l&agrave; c&aacute;c bạn đến từ L&agrave;o v&agrave; Campuchia, c&oacute; những em đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n được tham gia những tr&ograve; vừa &ldquo;độc&rdquo; vừa &ldquo;lạ&rdquo; như vậy. Kh&ocirc;ng kh&iacute; giao lưu dường như đ&atilde; th&ecirc;m phần rộn r&agrave;ng v&agrave; tươi vui, những tiếng cười, niềm hớn hở hiện r&otilde; tr&ecirc;n khu&ocirc;n mặt của c&aacute;c bạn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31247/3 (3).JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những tr&ograve; chơi vui nhộn, th&uacute; vị gắn kết t&igrave;nh bạn.</span></span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nguyễn Ngọc Thanh Tr&uacute;c &ndash; B&igrave;nh Phước chia sẻ: &ldquo;Đ&acirc;y l&agrave; lần đầu ti&ecirc;n m&agrave; em được tham gia trại h&egrave; thiếu nhi, em thấy rất vui v&agrave; &yacute; nghĩa. Qua c&aacute;c hoạt động, em biết th&ecirc;m nhiều điều &yacute; nghĩa, hy vọng lần sau em sẽ c&oacute; dịp được tham gia nữa&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tuy tất cả đều đến từ những quốc gia kh&aacute;c nhau, kh&ocirc;ng chung ng&ocirc;n ngữ v&agrave; nền văn h&oacute;a. Nhưng tham gia trại h&egrave; năm 2018, c&aacute;c em thiếu nhi đ&atilde; thực sự h&ograve;a chung trong một m&aacute;i nh&agrave; với tinh thần đo&agrave;n kết, giao lưu v&agrave; học hỏi lẫn nhau.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tdeu Banlleak Shy đến từ Campuchia b&agrave;y tỏ cảm x&uacute;c: &ldquo;Em thấy rất cảm động trước t&igrave;nh cảm v&agrave; sự đ&oacute;n tiếp nhiệt t&igrave;nh đến từ c&aacute;c c&ocirc; ch&uacute; l&atilde;nh đạo v&agrave; c&aacute;c bạn nhỏ ở Việt Nam. Trong c&aacute;c hoạt động, em th&iacute;ch nhất l&agrave; được chơi x&uacute;c ngh&ecirc;u c&ugrave;ng c&aacute;c bạn, ở nh&agrave;, em chưa bao giờ được chơi hết. N&oacute; đ&ograve;i hỏi phải nhanh v&agrave; kết hợp tốt&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>Đ&ecirc;m lửa trại kh&oacute; qu&ecirc;n</strong></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tối c&ugrave;ng ng&agrave;y, đ&ecirc;m lửa trại giữa c&aacute;c em thiếu nhi 3 nước Việt Nam &ndash; L&agrave;o &ndash; Campuchia đ&atilde; diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; hết sức tươi vui v&agrave; s&ocirc;i nổi. Tại đ&ecirc;m lửa trại, c&aacute;c em đ&atilde; c&oacute; cơ hội được giao lưu v&agrave; gắn b&oacute; với nhau qua nhiều phần thi hấp dẫn m&agrave; Ban tổ chức đưa ra như: phần tự giới thiệu độc đ&aacute;o nhất, tr&igrave;nh diễn trang phục thời trang tự chế hay phần thi t&agrave;i năng&hellip; Tuy chỉ được tập với nhau trong khoảng thời gian 60 ph&uacute;t ngắn ngủi, nhưng c&aacute;c em nhỏ đ&atilde; ph&aacute;t huy hết tinh thần v&agrave; tạo ra một đ&ecirc;m giao lưu đầy dấu ấn.</span></span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/8/31247/6 (1).JPG" style="height:95%; width:95%" /></span></span></p> <p style="text-align:center"><em><span style="font-size:14px">Đ&ecirc;m giao lưu trại h&egrave; nhiều cảm x&uacute;c, kỷ niệm.</span></em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ri Sophannidest đến từ L&agrave;o chia sẻ: &ldquo;Kh&ocirc;ng kh&iacute; ở đ&acirc;y kh&ocirc;ng l&agrave;m em cảm thấy lạ lẫm, n&oacute; rất vui v&agrave; thoải m&aacute;i. Em đ&atilde; quen được rất nhiều bạn Việt Nam v&agrave; Campuchia, tham gia c&aacute;c trải nghiệm, em thấy m&igrave;nh chủ động v&agrave; tăng th&ecirc;m tinh thần đo&agrave;n kết với c&aacute;c bạn&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Qua những trải nghiệm vui chơi, c&aacute;c bạn thiếu nhi đ&atilde; biết y&ecirc;u thương v&agrave; gắn b&oacute; với nhau hơn. Những c&aacute;i bắt tay, kho&aacute;c vai đầy thiện cảm hay chỉ những c&acirc;u ch&agrave;o hỏi qua lại đ&atilde; kết nối v&agrave; vun đắp t&igrave;nh cảm hữu nghị giữa thiếu nhi 3 nước Đ&ocirc;ng Dương.</span></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>KIM S&Aacute;NG</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;