Quận 7 - Kết nạp Đảng cho học sinh THPT

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Ng&agrave;y 24/7 Đảng Bộ Trường THPT Ng&ocirc; Quyền đ&atilde; kết nạp Đảng tại C&ocirc;n Đảo cho ba Học sinh l&agrave; Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; của trường v&agrave;o Đảng Cộng Sản Việt Nam.&nbsp;</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">C&aacute;c em đ&atilde; đạt những th&agrave;nh t&iacute;ch tốt trong qu&aacute; tr&igrave;nh học tập v&agrave; tham gia c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n tại Đo&agrave;n trường THPT Ng&ocirc; Quyền. Gồm&nbsp;</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">L&ecirc; Nguyễn Khương Duy l&agrave; h</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">ọc sinh kh&aacute; giỏi 12 năm liền, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường 2 năm liền năm học 2015-2016,2016-2017, Học sinh 3 t&iacute;ch cực cấp quận 2017-2018, Đo&agrave;n vi&ecirc;n ưu t&uacute; 2 năm liền năm 2016-2017,2017-2018, B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT Ng&ocirc; Quyền Quận 7 đ&atilde; tham gia t&iacute;ch cực v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c hoạt động trong chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2016 bằng khen Th&agrave;nh Đo&agrave;n, Bằng khen TW Đo&agrave;n B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT Ng&ocirc; Quyền Quận 7 đ&atilde; tham gia t&iacute;ch cực v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c hoạt động trong chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2016, Bằng Khen Tw Đo&agrave;n b&iacute; thư Đo&agrave;n trường ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực trường học năm 2016-2017, Bằng khen th&agrave;nh đo&agrave;n b&iacute; thư&nbsp;Đo&agrave;n trường ho&agrave;n th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n khu vực trường học năm 2015-2016, Giấy khen gi&aacute;m đốc Sở Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo đạt học sinh ti&ecirc;u biểu l&agrave;m theo lời B&aacute;c nh&acirc;n hội trại truyền thống 9/1 lần thứ 11 năm 2017, Bằng khen chủ tịch Ủy ban nh&acirc;n d&acirc;n Quận 7 B&iacute; thư Đo&agrave;n trường THPT Ng&ocirc; Quyền Quận 7 đ&atilde; tham gia t&iacute;ch cực v&agrave; ho&agrave;n th&agrave;nh tốt c&aacute;c hoạt động trong chiến dịch Hoa Phượng Đỏ năm 2016. Em Trần Bạch Tố Uy&ecirc;n 12 năm học sinh giỏi, Đo&agrave;n vi&ecirc;n Ưu t&uacute; năm 2017-2018, B&iacute; thư chi Đo&agrave;n lớp 2 năm liền k11,k12, Học sinh 3 t&iacute;ch cực cấp Th&agrave;nh Phố 2 năm liền năm 2016-2017 v&agrave; 2017-2018, Tham gia chương tr&igrave;nh giao lưu văn ho&aacute; nhật đ&oacute; Th&agrave;nh Đo&agrave;n tổ chức năm 2017. Em Phan Thị Mỹ Ch&acirc;u 12 năm học sinh giỏi, Đo&agrave;n vi&ecirc;n Ưu t&uacute; năm học 2017-2018 v&agrave; Học sinh 3 t&iacute;ch cực cấp th&agrave;nh phố 2 năm liền năm học 2016-2017,2017-2018.</span></p> <p style="text-align: justify;">Một số h&igrave;nh ảnh:</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31211/IMG_1760.JPG" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31211/IMG_1795.JPG" /></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;