Cần Giờ: Hội thi “Tìm hiểu Luật An toàn giao thông đường bộ” năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;Kỷ&nbsp;ni&ecirc;̣m 71 năm Ng&agrave;y Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 &ndash; 27/7/2018), kỷ niệm ng&agrave;y truyền thống C&ocirc;ng an nh&acirc;n d&acirc;n Việt Nam (19/8/1945 &ndash; 19/8/2018) v&agrave; 12 năm Ng&agrave;y hội to&agrave;n d&acirc;n bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 &ndash; 19/8/2018). </span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Đồng thời, g&oacute;p phần n&acirc;ng cao nhận thức cho c&aacute;c em học sinh trung học cơ sở, trung học phổ th&ocirc;ng, c&aacute;c em thiếu nhi đang sinh hoạt tại c&aacute;c</span><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">&nbsp;c&acirc;u lạc bộ đội, nh&oacute;m&hellip; về &yacute; thức chấp h&agrave;nh luật giao th&ocirc;ng đường bộ, giảm thiểu tai nạn giao th&ocirc;ng, tạo s&acirc;n chơi bổ &iacute;ch, l&agrave;nh mạnh, an to&agrave;n, c&oacute; &yacute; nghĩa thiết thực. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Với tất cả những &yacute; nghĩa đ&oacute;, ng&agrave;y 24/7/2018 Ban Thường vụ Huyện đo&agrave;n phối hợp c&ugrave;ng C&ocirc;ng an huyện Cần Giờ tổ chức&nbsp;Hội thi &ldquo;T&igrave;m hiểu Luật An to&agrave;n giao th&ocirc;ng đường bộ&rdquo; năm 2018&rdquo; với chủ đề &ldquo;An to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho trẻ em&rdquo;. Với sự tham gia của 7 đội thi đến từ 7 x&atilde;, thị trấn tr&ecirc;n địa b&agrave;n huyện.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Hội thi diễn ra gồm 03 phần: Phần 1: Trắc nghiệm kiến thức, phần 2: Trả lời c&acirc;u hỏi biển b&aacute;o, sa h&igrave;nh; phần 3: Tiểu phẩm.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Sau hơn 3 giờ diễn ra hội thi, với kh&ocirc;ng kh&iacute; thi đua s&ocirc;i nổi, cũng như cố gắng, nổ lực của c&aacute;c đội thi, hội thi T&igrave;m hiểu luật giao th&ocirc;ng đường bộ với chủ đề An to&agrave;n giao th&ocirc;ng cho trẻ em đ&atilde; diễn ra s&ocirc;i nổi v&agrave; hấp dẫn. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px">Kết quả, Đo&agrave;n thị trấn Cần Thạnh đ&atilde; đạt giải nhất của hội thi; Đo&agrave;n x&atilde; Tam Th&ocirc;n Hiệp đạt giải nh&igrave;, Đo&agrave;n x&atilde; Long H&ograve;a đạt giải Ba v&agrave; giải khuyến kh&iacute;ch đ&atilde; thuộc về đo&agrave;n x&atilde; L&yacute; Nhơn. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Ban tổ chức cũng đ&atilde; trao 3 giải thưởng c&aacute; nh&acirc;n cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n đ&atilde; đạt th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc trong hội thi gồm: Giải nhất thuộc về bạn Nguyễn Thị Yến Nhi - Đo&agrave;n Thị trấn Cần Thạnh, Giải nh&igrave; thuộc về bạn Nguyễn Thị Tr&uacute;c Lam - Đo&agrave;n x&atilde; B&igrave;nh Kh&aacute;nh v&agrave; bạn Đặng Thị Bảo Tr&acirc;m - Đo&agrave;n x&atilde; Tam Th&ocirc;n Hiệp đ&atilde; xuất sắc đạt giải ba của Hội thi.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31185/DSC_0655.JPG" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31185/DSC_0657.JPG" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31185/DSC_0647.JPG" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31185/DSC_0591.JPG" style="width:600px" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="color:rgb(29, 33, 41); font-family:helvetica,arial,sans-serif; font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31185/DSC_0506.JPG" style="width:600px" /></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;