Saigon Co.op: Tổ chức Hiến máu tình nguyện trên khắp các mặt trận.

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Nằm trong chuỗi hoạt động chiến dịch t&igrave;nh nguyện Kỳ nghỉ hồng năm 2018, Đo&agrave;n Saigon Co.op tổ chức hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện ở 6 điểm tập trung tại th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh v&agrave; nhiều cơ sở Đo&agrave;n trực thuộc khắp c&aacute;c tỉnh th&agrave;nh.</p> <p style="text-align: justify;">&ldquo;Sẻ giọt m&aacute;u đ&agrave;o &ndash; Trao niềm hi vọng&rdquo; &ndash; th&ocirc;ng điệp n&agrave;y đ&atilde; được truyền đi rộng r&atilde;i, mạnh mẽ trong Ng&agrave;y hội thanh ni&ecirc;n Saigon Co.op hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện - thu h&uacute;t được đ&ocirc;ng đảo đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n, c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; kh&aacute;ch h&agrave;ng tham gia hiến m&aacute;u.</p> <p style="text-align: justify;">T&iacute;nh đến ng&agrave;y 26/7/2018, đ&atilde; c&oacute; 957 người tham gia với 1082 đơn vị m&aacute;u được hiến tặng v&agrave; con số n&agrave;y sẽ tiếp tục tăng l&ecirc;n trong thời gian c&ograve;n lại của chiến dịch.</p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31157/hien%20mau%201.jpg" style="height:720px; width:960px" /></p> <p style="text-align: justify;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31157/hien%20mau%202.jpg" style="height:720px; width:960px" /></p> <p style="text-align: justify;">Hiến m&aacute;u t&igrave;nh nguyện l&agrave; một trong những nghĩa cử cao đẹp m&agrave; C&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n, Đo&agrave;n vi&ecirc;n thanh ni&ecirc;n Saigon Co.op đ&atilde;, đang v&agrave; sẽ duy tr&igrave; thực hiện để g&oacute;p phần đem lại sự sống, niềm hi vọng cho x&atilde; hội; hoạt động n&agrave;y đ&atilde; l&agrave;m cho chiến dịch Kỳ nghỉ hồng th&ecirc;m phần &yacute; nghĩa v&agrave; s&ocirc;i nổi, tạo được dấu ấn của Tuổi trẻ Saigon Co.op trong Ng&agrave;y hội chung của Tuổi trẻ th&agrave;nh phố.</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;