Tuyên dương hành động đẹp của người trẻ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Phẩm chất&nbsp;<em>nghĩa t&igrave;nh, nh&acirc;n &aacute;i</em>&nbsp;dường như thấm đẫm trong mỗi con người Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh. </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">C&oacute; những h&agrave;nh động nhỏ nhưng ấm &aacute;p t&igrave;nh người, tạo n&ecirc;n sự lan tỏa lớn như việc l&agrave;m của hai chiến sĩ cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng gi&uacute;p người mẹ đưa đứa trẻ đang bệnh nặng đi cấp cứu giữa đường phố kẹt xe,....</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31067/csgt.png" style="font-size:14px; height:473px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><em>CSGT bế ch&aacute;u b&eacute; ngậm b&igrave;nh b&uacute; - Ảnh: Facebook Quang Ch&aacute;nh</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Việc l&agrave;m &yacute; nghĩa của thượng &uacute;y Vũ Đ&igrave;nh Nam v&agrave; trung &uacute;y Đo&agrave;n Tấn Ph&uacute; - Đội Cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng T&acirc;n Sơn Nhất (PC 67) đ&atilde; được một người d&acirc;n quay lại đưa l&ecirc;n mạng x&atilde; hội. Ngay lập tức đ&atilde; được chia sẻ rất nhiều, nhận được thiện cảm, sự y&ecirc;u qu&yacute; của mọi người trong nhiều tuần qua.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31067/IMG20180710155240%20-%20Copy.jpg" style="font-size:14px; height:326px; text-align:center; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để những h&agrave;nh động đẹp giữa đời thường đ&oacute; được tiếp tục lan tỏa, chiều 10-7, thay mặt Ban Thường vụ&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh, Anh Ng&ocirc; Minh Hải &ndash; Ph&oacute; B&iacute; thư Th&agrave;nh Đo&agrave;n&nbsp;đ&atilde; đến trụ sở của Đội CSGT T&acirc;n Sơn Nhất trao tặng bằng khen, tuy&ecirc;n dương nghĩa cử đẹp của hai chiến sĩ trẻ.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31067/DSC07014.JPG" style="height:338px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:center"><em>Trung &uacute;y Đo&agrave;n Tấn Ph&uacute; - Đội Cảnh s&aacute;t giao th&ocirc;ng T&acirc;n Sơn Nhất (PC 67)​</em></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Khi&ecirc;m tốn kể lại c&acirc;u chuyện, Anh Đo&agrave;n Tấn Ph&uacute; cho biết họ chỉ l&agrave;m một việc b&igrave;nh thường, tự nhi&ecirc;n khi một người cần gi&uacute;p đỡ. &quot;Thấy người mẹ hốt hoảng k&ecirc;u cứu, ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; dừng xe lại để hỏi thăm, thuyết phục v&agrave; quyết định đưa b&eacute; đến bệnh viện Mỹ Đức gần đ&oacute; cấp cứu&rdquo;. Ch&aacute;u b&eacute; đ&atilde; được đưa v&agrave;o ph&ograve;ng cấp cứu tại bệnh viện kịp thời v&agrave; hiện nay sức khỏe đang dần hồi phục.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nghĩa t&igrave;nh của người Th&agrave;nh phố c&ograve;n&nbsp;l&agrave;&nbsp;nghĩa kh&iacute;&nbsp;trong đấu tranh ph&ograve;ng, chống tội phạm như bạn trẻ Thiều Quang Thanh Sang (quận Thủ Đức) đ&atilde; kh&ocirc;ng ngại nguy hiểm lao theo hỗ trợ lực lượng d&acirc;n ph&ograve;ng truy đuổi kẻ cướp xe m&aacute;y, c&ugrave;ng người d&acirc;n khống chế, &aacute;p giải kẻ trộm l&ecirc;n C&ocirc;ng an phường Tam Ph&uacute;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/7/31067/DSC07024.JPG" style="height:309px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sang hiện l&agrave; sinh vi&ecirc;n ng&agrave;nh Ch&iacute;nh trị học của Học viện C&aacute;n bộ Th&agrave;nh phố v&agrave; cũng đang l&agrave; Ph&oacute; b&iacute; thư Chi đo&agrave;n khu phố 2, phường Tam B&igrave;nh, quận Thủ Đức.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Với h&agrave;nh động dũng cảm đ&oacute;, Sang đ&atilde; được Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh trao huy hiệu &ldquo;Tuổi trẻ dũng cảm&rdquo; v&agrave; nhận được bằng khen tuy&ecirc;n dương, phần thưởng kh&iacute;ch lệ từ Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>TIẾN LỘC &ndash; TẤN ĐỨC</strong></span></p> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Cuộc gặp diễn ra sáng ngày 26.3, đúng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;