SV Đào Ngọc Anh Thư - ĐH Ngân hàng dự giải Vô địch tin học văn phòng thế giới 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Bạn Đ&agrave;o Ngọc Anh Thư (sinh vi&ecirc;n Trường ĐH Ng&acirc;n h&agrave;ng, TP. Hồ Ch&iacute; Minh) với th&agrave;nh t&iacute;ch v&ocirc; địch quốc gia m&ocirc;n thi Microsoft Excel đ&atilde; vinh dự&nbsp;l&agrave; một trong ba sinh vi&ecirc;n&nbsp;đại diện cho đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ tranh t&agrave;i tại đấu trường quốc tế tại v&ograve;ng chung kết thế giới MOSWC 2018 tại Hoa Kỳ.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><strong><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30785/img0316-1527651200129909686436.jpg" style="height:400px; width:600px" /></span></strong></p> <p style="text-align:center">Ba đại sứ Việt Nam sẽ tham gia tranh t&agrave;i MOSWC 2018 tại Hoa Kỳ &nbsp;- Ảnh: H&Agrave; THANH</p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">S&aacute;ng 30-5, Trung ương Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh phối hợp với Tổ chức IIG Việt Nam tổ chức lễ trao giải cuộc thi V&ocirc; địch tin học văn ph&ograve;ng thế giới (MOSWC 2018) tại Việt Nam.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tại lễ trao giải, Ban tổ chức vinh danh 66 giải thưởng c&aacute; nh&acirc;n gồm 3 giải nhất, 6 giải nh&igrave;, 9 giải ba, 45 giải khuyến kh&iacute;ch v&agrave; 3 giải th&iacute; sinh triển vọng.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Cuộc thi đ&atilde; t&igrave;m ra 3 th&iacute; sinh xuất sắc đại diện cho đội tuyển quốc gia của Việt Nam gồm: Đo&agrave;n Đức Thanh (Trường THPT chuy&ecirc;n L&ecirc; Hồng Phong, Nam Định) - v&ocirc; địch quốc gia m&ocirc;n thi Microsoft Word 2013; Nguyễn B&aacute; Trọng Đại (Trường THPT Phan Huy Ch&uacute;, H&agrave; Nội) - gi&agrave;nh ng&ocirc;i v&ocirc; địch quốc gia m&ocirc;n thi Microsoft Powerpoint 2013; Đ&agrave;o Ngọc Anh Thư (sinh vi&ecirc;n Trường ĐH Ng&acirc;n h&agrave;ng, TP. Hồ Ch&iacute; Minh) - v&ocirc; địch quốc gia m&ocirc;n thi Microsoft Excel.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ba gương mặt trẻ đại diện cho Việt Nam sẽ tham gia tranh t&agrave;i tại đấu trường quốc tế tại v&ograve;ng chung kết thế giới MOSWC 2018 tại Orlando (Florida, Hoa Kỳ) từ ng&agrave;y 29-7 đến ng&agrave;y 2-8-2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trải qua 8 năm tham gia v&ograve;ng chung kết thế giới, đội tuyển Việt Nam đ&atilde; chứng tỏ được bản lĩnh v&agrave; khẳng định vị tr&iacute; của m&igrave;nh tr&ecirc;n đấu trường quốc tế với 6 năm liền tiếp đều gi&agrave;nh được huy chương mang về vinh quang cho nước nh&agrave;, lọt top 10 đội tuyển mạnh tr&ecirc;n thế giới.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:14px">Theo B&aacute;o Tuổi trẻ</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;