Hè 2018 - Chủ đề "Thiếu nhi thành phố vui hè, an toàn, bổ ích"

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><iframe frameborder="0" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MBnfoEfpk2o?rel=0&amp;showinfo=0" width="640"></iframe></p> <p style="text-align:center"><iframe height="1500" src="https://drive.google.com/file/d/17TEqqnuqktbYcPXe_AXWQr6MHYdd18Kv/preview" width="2040"></iframe></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Diễn ra từ ngày 24/12/2015 đến 31/5/2018, Cuộc thi Văn học Tuổi 20 lần 6 do NXB Trẻ tổ chức đã nhận được 458 tác phẩm, gồm 347 truyện dài và 111 truyện ngắn (so với cuộc thi lần 5 là 328 tác phẩm), có 20 tác phẩm được chọn vào vòng chung kết.

Agile Việt Nam
;