Quận 12: 77 gương cháu ngoan Bác Hồ được tuyên dương trong Lễ kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>S&aacute;ng ng&agrave;y 15/5, tại Hội trường Nh&agrave; thiếu nhi, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n - Hội Đồng Đội Quận đ&atilde; tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 - 15/5/2018) v&agrave; tuy&ecirc;n dương 77 gương Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu cấp Quận năm 2018.</strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30704/20180515090313_IMG_5030.JPG" style="height:463px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><br /> <span style="font-size:16px">Tại lễ kỷ niệm, c&aacute;c em đội vi&ecirc;n nhi đồng đ&atilde; được &ocirc;n truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội, nghe lời ph&aacute;t biểu chỉ đạo của l&atilde;nh đạo Quận uỷ, th&ocirc;ng điệp của đại diện 77 Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ cấp Quận.&nbsp;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">77 gương được tuy&ecirc;n dương l&agrave; những đội vi&ecirc;n, nhi đồng ti&ecirc;u biểu trong học tập cũng như tham gia t&iacute;ch cực trong phong tr&agrave;o Đội. Trong năm học 2017 &ndash; 2018, với việc tham gia c&aacute;c hoạt động phong tr&agrave;o Đội như: Phong tr&agrave;o Kế hoạch nhỏ, Nụ cười hồng, c&aacute;c hội thi do Li&ecirc;n đội, cấp Quận tổ chức, qua đ&oacute; đ&atilde; c&oacute; hơn <strong>33808</strong> em đội vi&ecirc;n, nhi đồng được c&ocirc;ng nhận l&agrave; Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ năm 2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/5/30704/20180515092005_IMG_5080.JPG" style="height:400px; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Đặc biệt trong số 77 gương Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ ti&ecirc;u biểu vừa qua, c&oacute; 02 em đội vi&ecirc;n vừa được Th&agrave;nh Đo&agrave;n TP. Hồ Ch&iacute; Minh trao tặng danh hiệu &ldquo;Li&ecirc;n đội trưởng ti&ecirc;u biểu to&agrave;n th&agrave;nh năm 2018&rdquo; đ&oacute; l&agrave; em Trần Mai Quỳnh Anh &ndash; Li&ecirc;n đội trưởng trường THCS Nguyễn Hiền l&agrave; một đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu vừa được kết nạp v&agrave;o tổ chức Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh với th&agrave;nh t&iacute;ch học sinh giỏi 9 năm liền, chỉ huy đội h&igrave;nh nghi thức đạt giải nh&igrave; cấp Th&agrave;nh phố, Giải nhất tiếng h&aacute;t chim sơn ca cấp Quận, Giải chỉ huy xuất sắc đội h&igrave;nh nghi thức 2017-2018, l&agrave; Đội vi&ecirc;n ti&ecirc;u biểu cấp th&agrave;nh phố năm 2017-2018, hạng nhất tiếng Anh tăng cường năm 2017-2018, l&agrave; Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ nhiều năm liền, Huy chương v&agrave;ng chuy&ecirc;n hiệu &ldquo; nghệ sỹ nhỏ tuổi&rdquo; cấp Quận hay như em Nguyễn Thị Xu&acirc;n Th&ugrave;y &ndash; Li&ecirc;n đội trưởng trường TH Nguyễn Th&aacute;i B&igrave;nh đ&atilde; c&oacute; những th&agrave;nh t&iacute;ch xuất sắc như Giải Nh&igrave; Phụ Tr&aacute;ch Sao giỏi NH 2016-2017, Giải Ba Chuy&ecirc;n hiệu kỹ năng Đội vi&ecirc;n NH 2016-2017, 2017 - 2018, Giải Nhất chỉ huy trống k&egrave;n NH 2016-2017, Ch&aacute;u Ngoan B&aacute;c Hồ cấp Quận NH 2016-2017,&nbsp; Giải Nh&igrave; Chuy&ecirc;n hiệu kỹ năng Đội vi&ecirc;n NH 2017-2018.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Sau Lễ tuy&ecirc;n dương c&aacute;c em c&ograve;n tham gia s&acirc;n chơi trong Ng&agrave;y hội Đội vi&ecirc;n như: Hội thi h&ugrave;ng biện tiếng anh &#39;Fly up skill&quot;, hội thi thiết kế &quot;Học từ b&aacute;o Đội&quot;, gian h&agrave;ng Kế hoạch nhỏ v&agrave; nhiều hoạt động kh&aacute;c.</span></p> <p style="text-align:right"><strong><span style="font-size:16px">Diễm Hằng</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tối 13.12, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức khai mạc Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN+3 năm 2018.

Agile Việt Nam
;