“Không gian xanh – lan tỏa những nụ cười” – Công trình Thanh niên Quận 7 năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Với chủ đề năm 2018 &ldquo;Năm Tuổi trẻ s&aacute;ng tạo&rdquo;, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 7 đ&atilde; x&aacute;c định nhiều nội dung nhằm tổ chức thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng chủ đề năm, tuy nhi&ecirc;n, đời sống an sinh x&atilde; hội vẫn l&agrave; điều m&agrave; c&aacute;c cấp bộ Đo&agrave;n tại đơn vị lu&ocirc;n quan t&acirc;m thực hiện, với tốc độ đ&ocirc; thị h&oacute;a nhanh ch&oacute;ng đang diễn ra, tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận rất cần những mảng xanh để gi&uacute;p cho thanh thiếu nhi c&oacute; thể học tập, vui chơi, giải tr&iacute; t&iacute;ch cực v&agrave; ph&ugrave; hợp. &ldquo;Chuyển h&oacute;a c&aacute;c điểm tồn đọng r&aacute;c th&agrave;nh kh&ocirc;ng gian xanh&rdquo; l&agrave; những phần việc, c&ocirc;ng tr&igrave;nh m&agrave; đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n đang gắng sức chung tay thực hiện, Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n đ&atilde; thực hiện th&agrave;nh c&ocirc;ng việc thực hiện kh&ocirc;ng gian xanh đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n tại Khu phố 5, Phường T&acirc;n Thuận Đ&ocirc;ng, hi vọng, những kh&ocirc;ng gian xanh ấy sẽ lan tỏa những nụ cười trong đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p> <p>Thời gian qua, những c&ocirc;ng tr&igrave;nh, phần việc thiết thực, cụ thể, c&oacute; &yacute; nghĩa thực tiễn to lớn đ&atilde; v&agrave; đang được tuổi trẻ to&agrave;n quận&nbsp;ra sức thực hiện.&nbsp;</p> <p>Một số h&igrave;nh ảnh:</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30575/1.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30575/2.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30575/6.jpg" /></p> <p style="text-align: right;"><strong>Anh Mười</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;