Hội thi "Giải thưởng Lê Qúy Đôn" quận Phú Nhuận lần thứ XXIII năm học 2017 - 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;">Trong kh&ocirc;ng kh&iacute; vui tươi, rộn r&agrave;ng của đội vi&ecirc;n, học sinh cả nước ra sức thi đua lập th&agrave;nh t&iacute;ch ch&agrave;o mừng kỷ niệm 87 năm Ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh, 43 năm Ng&agrave;y giải ph&oacute;ng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 &ndash; 30/4/2018); đội vi&ecirc;n, học sinh quận Ph&uacute; Nhuận cũng s&ocirc;i nổi tranh t&agrave;i ở V&ograve;ng thi Đ&igrave;nh - Hội thi Giải thưởng L&ecirc; Q&uacute;y Đ&ocirc;n lần thứ XXIII năm học 2017 &ndash; 2018 do Quận Đo&agrave;n &ndash; Hội đồng Đội &ndash; Nh&agrave; thiếu nhi &ndash; Ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quận phối hợp tổ chức v&agrave;o ng&agrave;y 06/4/2018.</p> <p style="text-align: justify;">Đến tham dự c&oacute; đại diện Ban Mặt trận &ndash; An ninh quốc ph&ograve;ng &ndash; Địa b&agrave;n d&acirc;n cư Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đại diện Ban D&acirc;n vận Quận ủy v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute;: Nguyễn Ngọc Nhung &ndash; UV.BCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Ph&oacute; trưởng ban Thiếu nhi Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Ph&oacute; Chủ tịch Hội đồng Đội Th&agrave;nh phố; V&otilde; Cao Long &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; Trưởng ph&ograve;ng Gi&aacute;o dục v&agrave; Đ&agrave;o tạo quận; L&ecirc; Ph&uacute; Cường &ndash; UV.BCH Th&agrave;nh Đo&agrave;n &ndash; Quận ủy vi&ecirc;n &ndash; B&iacute; thư Quận Đo&agrave;n &ndash; Gi&aacute;m đốc Nh&agrave; thiếu nhi v&agrave; đại diện C&ocirc;ng ty SoundMax l&agrave; đơn vị đồng h&agrave;nh, hỗ trợ giải thưởng hội thi.</p> <p style="text-align: justify;">55 sĩ tử xuất sắc của v&ograve;ng thi Hội đ&atilde; tranh t&agrave;i tại v&ograve;ng thi Đ&igrave;nh với 03 phần thi &ldquo;Nh&agrave; To&aacute;n học t&agrave;i ba&rdquo; gồm 10 c&acirc;u hỏi y&ecirc;u cầu sĩ tử phải giải nhanh &ndash; ch&iacute;nh x&aacute;c; tiếp theo l&agrave; phần thi &ldquo;Nh&agrave; Sử học nhỏ&rdquo; gồm c&aacute;c c&acirc;u hỏi li&ecirc;n quan đến lịch sử d&acirc;n tộc, Đo&agrave;n &ndash; Đội, lịch sử địa phương. C&aacute;c th&iacute; sinh đ&atilde; tập trung tr&iacute; tuệ cao độ, n&ecirc;u cao tinh thần nhạy b&eacute;n, thể hiện t&agrave;i năng, bản lĩnh nhằm đạt được số điểm cao nhất để tiến v&agrave;o v&ograve;ng thi xếp hạng &ldquo;Trạng nguy&ecirc;n th&ocirc;ng th&aacute;i&rdquo;, ở v&ograve;ng thi n&agrave;y 18 th&iacute; sinh xuất sắc nhất sẽ thuyết tr&igrave;nh &ldquo;Giới thiệu về 01 tấm gương điển h&igrave;nh tại Li&ecirc;n đội&rdquo;.</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30549/Le dang quang Hoi thi Giai thuong LQD 23.JPG" style="height:333px; width:500px" /></p> <p style="text-align: justify;">Lễ đăng quang hội thi diễn ra trong kh&ocirc;ng kh&iacute; trang trọng, T&acirc;n khoa Trạng nguy&ecirc;n khối ba trao cho em Chung Tuyết Phương &ndash; Trường Tiểu học Hồ Văn Hu&ecirc;, khối bốn thuộc về em Nguyễn Ho&agrave;ng Phụng Nghi &ndash; Trường Tiểu học Cổ Loa, khối năm trao cho em Đỗ Khải My &ndash; Trường Tiểu học Đặng Văn Ngữ; ban tổ chức cũng trao 06 giải Bảng Nh&atilde;n, 09 giải Th&aacute;m Hoa v&agrave; c&aacute;c giải Tiến sĩ.</p> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng ng&agrave;y 09/4/2018 sẽ diễn ra &ldquo;Lễ đưa Trạng về trường&rdquo;, lần lượt từng Trạng Nguy&ecirc;n được đưa về trường bằng xe hoa v&agrave; mặc &aacute;o Trạng. C&aacute;c trường tổ chức Lễ đ&oacute;n Trạng nguy&ecirc;n trang trọng&nbsp;dưới sự chứng kiến của Ban Gi&aacute;m hiệu nh&agrave; trường, qu&yacute; thầy c&ocirc;, phụ huynh v&agrave; học sinh.</p> <p style="text-align: right;"><strong>Thanh Tr&iacute;</strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;