Gặp gỡ cậu bạn chơi giỏi 9 loại nhạc cụ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><strong>Đ&oacute; l&agrave; cậu bạn Trần Quốc Khang (trường THCS H&agrave; Huy Tập). Tuy chỉ mới học lớp 6 nhưng Khang đ&atilde; biết chơi th&agrave;nh thạo 9 loại nhạc cụ.</strong></span></p> <p><span style="font-size:16px">Gặp gỡ Quốc Khang trong hội thi trong Li&ecirc;n hoan &ldquo;Tiếng k&egrave;n Đội ta&rdquo; năm 2018, mọi người kh&aacute; bất ngờ khi thấy Khang c&oacute; thể chơi hầu hết c&aacute;c loại nhạc cụ từ chập cheng, trống c&aacute;i, trống con cho đến c&aacute;c loại k&egrave;n Trombone, Trumpet, Tuba trong đội h&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/04/02/1522636162_img_2861.jpg" style="height:900px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Quốc Khang chơi k&egrave;n Trumpet.</em></span></p> <p><span style="font-size:16px">Điều bất ngờ hơn cả đ&oacute; l&agrave; Quốc khang chỉ mới bắt đầu học c&aacute;c loại nhạc cụ n&agrave;y chỉ v&agrave;i th&aacute;ng trước đ&acirc;y. Khang chia sẻ: &ldquo;Đầu năm lớp 6, m&igrave;nh bắt đầu tập học c&aacute;c loại nhạc cụ n&agrave;y tại trường. Nhạc cụ khiến m&igrave;nh cảm thấy kh&oacute; học nhất l&agrave; k&egrave;n Trumpet&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30536/1522635973_img_2865.jpg" style="height:900px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em>Quốc Khang v&agrave; k&egrave;n Tuba.</em></p> <p><span style="font-size:16px">Với những loại nhạc cụ tr&ecirc;n, Quốc Khang đ&atilde; c&oacute; thể chơi được nhiều b&agrave;i h&aacute;t như: Thiếu nhi sẵn s&agrave;ng, Thiếu nhi thế giới li&ecirc;n hoan, Khăn qu&agrave;ng thắm m&atilde;i vai em, Ch&uacute;ng em tiến bước dưới đo&agrave;n, H&agrave;nh kh&uacute;c đội, Thắp s&aacute;ng ước mơ thiếu nhi&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Kh&ocirc;ng chỉ vậy Quốc Khang c&ograve;n l&agrave; một tay Piano v&agrave; Guita. Khang cho biết m&igrave;nh đ&atilde; bắt đầu học Piano từ mầm non c&ograve;n Guita học từ lớp một. Đến nay Quốc Khang đ&atilde; c&oacute; gần 6 năm học đ&agrave;n Piano v&agrave; Guita.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Nếu như Piano v&agrave; Guita được ba mẹ cho đi học th&igrave; đến năm lớp 4 Khang tiếp tục tự m&agrave;i m&ograve; học c&aacute;ch thổi ti&ecirc;u. Hiện tại Khang đ&atilde; chơi th&agrave;nh thạo ba loại nhạc cụ n&agrave;y. Sắp tới Khang sẽ tiếp tục t&igrave;m t&ograve;i học th&ecirc;m một số loại nhạc cụ mới. &quot;V&igrave; chơi c&aacute;c loại nhạc cụ vừa gi&uacute;p m&igrave;nh giải tr&iacute; vừa l&agrave; đam m&ecirc; của m&igrave;nh m&agrave;&quot; - cậu bạn cho biết.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>DUY L&Ecirc; (Mực T&iacute;m)</strong></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thiết thực chào mừng kỷ niệm kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2018) và kỷ niệm 36 năm Ngày truyền thống Thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 – 15/10/2018), nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên Khối công nhân lao động – Huyện Đoàn Nhà Bè trong tham gia xây dựng Thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và chung tay xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn Huyện; sáng ngày 14/10/2018 tại Khu lưu trú công nhân xã Long Thới, các cơ sở Đoàn thuộc cụm Khối công nhân lao động Huyện Đoàn đã phối hợp cùng Đoàn xã Long Thới tổ chức Ngày cao điểm chào mừng ngày truyền thống thanh niên công nhân Thành phố và thực hiện chương trình “Mái ấm thanh niên công nhân” năm 2018.

Agile Việt Nam
;