Gặp gỡ cậu bạn chơi giỏi 9 loại nhạc cụ

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p><span style="font-size:16px"><strong>Đ&oacute; l&agrave; cậu bạn Trần Quốc Khang (trường THCS H&agrave; Huy Tập). Tuy chỉ mới học lớp 6 nhưng Khang đ&atilde; biết chơi th&agrave;nh thạo 9 loại nhạc cụ.</strong></span></p> <p><span style="font-size:16px">Gặp gỡ Quốc Khang trong hội thi trong Li&ecirc;n hoan &ldquo;Tiếng k&egrave;n Đội ta&rdquo; năm 2018, mọi người kh&aacute; bất ngờ khi thấy Khang c&oacute; thể chơi hầu hết c&aacute;c loại nhạc cụ từ chập cheng, trống c&aacute;i, trống con cho đến c&aacute;c loại k&egrave;n Trombone, Trumpet, Tuba trong đội h&igrave;nh.</span></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://static.muctim.com.vn/data/teen360/pictures/2018/04/02/1522636162_img_2861.jpg" style="height:900px; width:600px" /></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:16px"><em>Quốc Khang chơi k&egrave;n Trumpet.</em></span></p> <p><span style="font-size:16px">Điều bất ngờ hơn cả đ&oacute; l&agrave; Quốc khang chỉ mới bắt đầu học c&aacute;c loại nhạc cụ n&agrave;y chỉ v&agrave;i th&aacute;ng trước đ&acirc;y. Khang chia sẻ: &ldquo;Đầu năm lớp 6, m&igrave;nh bắt đầu tập học c&aacute;c loại nhạc cụ n&agrave;y tại trường. Nhạc cụ khiến m&igrave;nh cảm thấy kh&oacute; học nhất l&agrave; k&egrave;n Trumpet&rdquo;.</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size:16px"><img alt="" src="http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30536/1522635973_img_2865.jpg" style="height:900px; width:600px" /></span></p> <p style="text-align: center;"><em>Quốc Khang v&agrave; k&egrave;n Tuba.</em></p> <p><span style="font-size:16px">Với những loại nhạc cụ tr&ecirc;n, Quốc Khang đ&atilde; c&oacute; thể chơi được nhiều b&agrave;i h&aacute;t như: Thiếu nhi sẵn s&agrave;ng, Thiếu nhi thế giới li&ecirc;n hoan, Khăn qu&agrave;ng thắm m&atilde;i vai em, Ch&uacute;ng em tiến bước dưới đo&agrave;n, H&agrave;nh kh&uacute;c đội, Thắp s&aacute;ng ước mơ thiếu nhi&hellip;</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Kh&ocirc;ng chỉ vậy Quốc Khang c&ograve;n l&agrave; một tay Piano v&agrave; Guita. Khang cho biết m&igrave;nh đ&atilde; bắt đầu học Piano từ mầm non c&ograve;n Guita học từ lớp một. Đến nay Quốc Khang đ&atilde; c&oacute; gần 6 năm học đ&agrave;n Piano v&agrave; Guita.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Nếu như Piano v&agrave; Guita được ba mẹ cho đi học th&igrave; đến năm lớp 4 Khang tiếp tục tự m&agrave;i m&ograve; học c&aacute;ch thổi ti&ecirc;u. Hiện tại Khang đ&atilde; chơi th&agrave;nh thạo ba loại nhạc cụ n&agrave;y. Sắp tới Khang sẽ tiếp tục t&igrave;m t&ograve;i học th&ecirc;m một số loại nhạc cụ mới. &quot;V&igrave; chơi c&aacute;c loại nhạc cụ vừa gi&uacute;p m&igrave;nh giải tr&iacute; vừa l&agrave; đam m&ecirc; của m&igrave;nh m&agrave;&quot; - cậu bạn cho biết.</span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:16px"><strong>DUY L&Ecirc; (Mực T&iacute;m)</strong></span></p> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng nay ngày 20/04/2018, tại trường tiểu học Lê Thị Riêng, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức Lễ khai mạc và vòng loại hội thi “Ánh sáng thời đại” Lần thứ VIII – Năm 2018. Đến tham dự buổi lễ có đ/c Huỳnh Hữu Tài - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận Đoàn; đ/c Trần Anh Huy - Hiệu Trưởng trường tiểu học Lê Thị Riêng và hơn 90 bạn thí sinh đến từ khu vực địa bàn dân cư, công nhân lao động, trường học trên địa bàn quận.

.
;