Họp mặt cán bộ Đoàn Quận 7 các thời kỳ năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ch&agrave;o mừng kỷ niệm 87 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), tối ng&agrave;y 29/3/2018 Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 7 đ&atilde; tổ chức buổi họp mặt C&aacute;n bộ đo&agrave;n Quận 7 qua c&aacute;c thời kỳ năm 2018.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30519/29542774_327700034419022_890604374942758130_n.jpg" style="font-size:14px; height:364px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự buổi gặp mặt c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện l&atilde;nh đạo Quận ủy, Ban D&acirc;n vận Quận ủy; đại diện cấp ủy c&aacute;c cơ sờ Đo&agrave;n; B&iacute; thư c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo Quận&nbsp;Đo&agrave;n, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n qua c&aacute;c thời kỳ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lịch sử Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; trải qua 87 năm ph&aacute;t triển v&agrave; trưởng th&agrave;nh dưới sự chăm lo, d&igrave;u dắt của Đảng cộng sản Việt Nam v&agrave; B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u,&nbsp;c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; nối tiếp nhau viết n&ecirc;n những truyền thống vẻ vang của Đo&agrave;n. C&ugrave;ng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Quận 7&nbsp;lu&ocirc;n ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ tr&ecirc;n qu&ecirc; hương c&aacute;ch mạng, t&iacute;ch cực tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của địa phương, đất nước.</span></p> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(3, 89, 169); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Quận 7&nbsp;được th&agrave;nh lập từ năm 1997 v&agrave; nay họp mặt hơn 100 đồng ch&iacute; l&agrave; c&aacute;c nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n qua c&aacute;c thời kỳ. Từ khi th&agrave;nh lập đến nay đ&atilde; tổ chức nhiều hoạt động &yacute; nghĩa như: giao lưu, gặp mặt, h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn, tọa đ&agrave;m &ocirc;n truyền thống&hellip; Tại buổi gặp mặt, c&aacute;c thế hệ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n đ&atilde; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đ&oacute;ng g&oacute;p cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n quận&nbsp;nh&agrave;.</span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(3, 89, 169); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(3, 89, 169); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh&nbsp;</span></strong></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;