Họp mặt cán bộ Đoàn Quận 7 các thời kỳ năm 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Ch&agrave;o mừng kỷ niệm 87 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 - 26/3/2018), tối ng&agrave;y 29/3/2018 Ban Thường vụ Quận Đo&agrave;n 7 đ&atilde; tổ chức buổi họp mặt C&aacute;n bộ đo&agrave;n Quận 7 qua c&aacute;c thời kỳ năm 2018.</span></strong></p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/4/30519/29542774_327700034419022_890604374942758130_n.jpg" style="font-size:14px; height:364px; text-align:justify; width:600px" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tham dự buổi gặp mặt c&oacute; c&aacute;c đồng ch&iacute; đại diện l&atilde;nh đạo Quận ủy, Ban D&acirc;n vận Quận ủy; đại diện cấp ủy c&aacute;c cơ sờ Đo&agrave;n; B&iacute; thư c&aacute;c cơ sở Đo&agrave;n v&agrave; c&aacute;c đồng ch&iacute; nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo Quận&nbsp;Đo&agrave;n, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n qua c&aacute;c thời kỳ.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lịch sử Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; trải qua 87 năm ph&aacute;t triển v&agrave; trưởng th&agrave;nh dưới sự chăm lo, d&igrave;u dắt của Đảng cộng sản Việt Nam v&agrave; B&aacute;c Hồ k&iacute;nh y&ecirc;u,&nbsp;c&aacute;c thế hệ thanh ni&ecirc;n Việt Nam đ&atilde; nối tiếp nhau viết n&ecirc;n những truyền thống vẻ vang của Đo&agrave;n. C&ugrave;ng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Quận 7&nbsp;lu&ocirc;n ph&aacute;t huy tinh thần xung k&iacute;ch, t&igrave;nh nguyện, s&aacute;ng tạo của tuổi trẻ tr&ecirc;n qu&ecirc; hương c&aacute;ch mạng, t&iacute;ch cực tham gia đ&oacute;ng g&oacute;p cho sự ph&aacute;t triển kinh tế - x&atilde; hội của địa phương, đất nước.</span></p> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(3, 89, 169); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;"><span style="color:#000000"><span style="font-size:14px">Đo&agrave;n Thanh ni&ecirc;n Quận 7&nbsp;được th&agrave;nh lập từ năm 1997 v&agrave; nay họp mặt hơn 100 đồng ch&iacute; l&agrave; c&aacute;c nguy&ecirc;n l&atilde;nh đạo, c&aacute;n bộ Đo&agrave;n qua c&aacute;c thời kỳ. Từ khi th&agrave;nh lập đến nay đ&atilde; tổ chức nhiều hoạt động &yacute; nghĩa như: giao lưu, gặp mặt, h&agrave;nh tr&igrave;nh về nguồn, tọa đ&agrave;m &ocirc;n truyền thống&hellip; Tại buổi gặp mặt, c&aacute;c thế hệ c&aacute;n bộ Đo&agrave;n đ&atilde; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đ&oacute;ng g&oacute;p cho c&ocirc;ng t&aacute;c Đo&agrave;n v&agrave; phong tr&agrave;o thanh ni&ecirc;n quận&nbsp;nh&agrave;.</span></span></div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(3, 89, 169); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: justify;">&nbsp;</div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 12px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(3, 89, 169); font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh&nbsp;</span></strong></div> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng nay ngày 20/04/2018, tại trường tiểu học Lê Thị Riêng, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức Lễ khai mạc và vòng loại hội thi “Ánh sáng thời đại” Lần thứ VIII – Năm 2018. Đến tham dự buổi lễ có đ/c Huỳnh Hữu Tài - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận Đoàn; đ/c Trần Anh Huy - Hiệu Trưởng trường tiểu học Lê Thị Riêng và hơn 90 bạn thí sinh đến từ khu vực địa bàn dân cư, công nhân lao động, trường học trên địa bàn quận.

.
;