Quận 7: Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” và “Liên hoan Nhịp điệu Măng non” năm học 2017 - 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 10/3/2018&nbsp;tại Nh&agrave; thiếu nhi quận, Hội đồng Đội quận phối hợp Nh&agrave; Thiếu nhi quận tổ chức H</span>ội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh, Li&ecirc;n hoan &ldquo;Tiếng k&egrave;n Đội ta&rdquo; v&agrave; Li&ecirc;n hoan &ldquo;Nhịp điệu Măng non&rdquo; năm học 2017 &ndash; 2018<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> với</span>&nbsp;sự tham dự của hơn 1.500 em Đội vi&ecirc;n, thiếu tham gia. Hội thi nhằm<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;t</span>hiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 87 &nbsp;năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 &ndash; 26/3/2018), kỷ niệm 77 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2018); Nhằm tạo m&ocirc;i trường giao lưu, học hỏi, thi đua r&egrave;n luyện, thể hiện sức s&aacute;ng tạo của Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi tr&ecirc;n to&agrave;n địa b&agrave;n quận. Từ đ&oacute; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao t&iacute;nh tự gi&aacute;c của Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi t&iacute;nh tự quản của tổ chức Đội, gi&uacute;p cho Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi ph&aacute;t triển to&agrave;n diện, trở th&agrave;nh con ngoan, tr&ograve; giỏi, xứng đ&aacute;ng với danh hiệu &ldquo;Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ&rdquo;.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30361/29101817_319249931930699_8973715788485623808_n.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30361/29101301_319249888597370_2616195146999398400_n.jpg" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến với hội thi năm nay, c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n đ&atilde; tham gia v&agrave;o c&aacute;c phần thi như: Phần diễu h&agrave;nh; Phần nghi thức với c&aacute;c nội dung: thi động t&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n tại chỗ, thi động t&aacute;c di động, thi Nghi lễ Đội, thi m&uacute;a h&aacute;t tập thể. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n c&ograve;n được tham gia li&ecirc;n hoan &ldquo;Tiếng k&egrave;n Đội ta&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30361/28951505_319257395263286_5266830326780395520_n.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Hội thi Nghi thức Đội ch&iacute;nh l&agrave; m&ocirc;i trường để mỗi đội vi&ecirc;n c&oacute; cơ hội được r&egrave;n luyện đức t&iacute;nh ki&ecirc;n tr&igrave;, sự nghi&ecirc;m t&uacute;c trong c&aacute;c hoạt động tập thể, hoạt động trong nh&agrave; trường v&agrave; ngo&agrave;i x&atilde; hội. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những nội dung thi được Hội đồng Đội quận tổ chức h&agrave;ng năm, qua đ&oacute; đ&aacute;nh gi&aacute; được hoạt động Đội của từng li&ecirc;n đội, v&agrave; của c&aacute;c em đội vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Hội thi l&agrave; dịp để c&aacute;c bạn Đội vi&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận&nbsp;được giao lưu, trao đổi vui chơi v&agrave; r&egrave;n luyện t&iacute;ch tập thể, t&iacute;nh tự quản v&agrave; kỷ luật của tổ chức Đội. Gi&uacute;p cho đội vi&ecirc;n c&oacute; cơ hội được ph&aacute;t triển to&agrave;n diện, trở th&agrave;nh con ngoan, tr&ograve; giỏi, ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ. Đ&acirc;y thực sự l&agrave; Ng&agrave;y hội lớn của Thiếu nhi quận 7&nbsp;trong năm học 2017-2018.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh - Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n 7</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng nay ngày 20/04/2018, tại trường tiểu học Lê Thị Riêng, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức Lễ khai mạc và vòng loại hội thi “Ánh sáng thời đại” Lần thứ VIII – Năm 2018. Đến tham dự buổi lễ có đ/c Huỳnh Hữu Tài - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận Đoàn; đ/c Trần Anh Huy - Hiệu Trưởng trường tiểu học Lê Thị Riêng và hơn 90 bạn thí sinh đến từ khu vực địa bàn dân cư, công nhân lao động, trường học trên địa bàn quận.

.
;