Quận 7: Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh, Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” và “Liên hoan Nhịp điệu Măng non” năm học 2017 - 2018

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">S&aacute;ng 10/3/2018&nbsp;tại Nh&agrave; thiếu nhi quận, Hội đồng Đội quận phối hợp Nh&agrave; Thiếu nhi quận tổ chức H</span>ội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh, Li&ecirc;n hoan &ldquo;Tiếng k&egrave;n Đội ta&rdquo; v&agrave; Li&ecirc;n hoan &ldquo;Nhịp điệu Măng non&rdquo; năm học 2017 &ndash; 2018<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"> với</span>&nbsp;sự tham dự của hơn 1.500 em Đội vi&ecirc;n, thiếu tham gia. Hội thi nhằm<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">&nbsp;t</span>hiết thực ch&agrave;o mừng kỷ niệm 87 &nbsp;năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đo&agrave;n TNCS Hồ Ch&iacute; Minh (26/3/1931 &ndash; 26/3/2018), kỷ niệm 77 năm ng&agrave;y th&agrave;nh lập Đội TNTP Hồ Ch&iacute; Minh (15/5/1941 &ndash; 15/5/2018); Nhằm tạo m&ocirc;i trường giao lưu, học hỏi, thi đua r&egrave;n luyện, thể hiện sức s&aacute;ng tạo của Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi tr&ecirc;n to&agrave;n địa b&agrave;n quận. Từ đ&oacute; g&oacute;p phần n&acirc;ng cao t&iacute;nh tự gi&aacute;c của Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi t&iacute;nh tự quản của tổ chức Đội, gi&uacute;p cho Đội vi&ecirc;n, thiếu nhi ph&aacute;t triển to&agrave;n diện, trở th&agrave;nh con ngoan, tr&ograve; giỏi, xứng đ&aacute;ng với danh hiệu &ldquo;Ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ&rdquo;.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30361/29101817_319249931930699_8973715788485623808_n.jpg" /></p> <p style="text-align: center;"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30361/29101301_319249888597370_2616195146999398400_n.jpg" /></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến với hội thi năm nay, c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n đ&atilde; tham gia v&agrave;o c&aacute;c phần thi như: Phần diễu h&agrave;nh; Phần nghi thức với c&aacute;c nội dung: thi động t&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n tại chỗ, thi động t&aacute;c di động, thi Nghi lễ Đội, thi m&uacute;a h&aacute;t tập thể. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&aacute;c bạn đội vi&ecirc;n c&ograve;n được tham gia li&ecirc;n hoan &ldquo;Tiếng k&egrave;n Đội ta&rdquo;.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30361/28951505_319257395263286_5266830326780395520_n.jpg" /></span></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Hội thi Nghi thức Đội ch&iacute;nh l&agrave; m&ocirc;i trường để mỗi đội vi&ecirc;n c&oacute; cơ hội được r&egrave;n luyện đức t&iacute;nh ki&ecirc;n tr&igrave;, sự nghi&ecirc;m t&uacute;c trong c&aacute;c hoạt động tập thể, hoạt động trong nh&agrave; trường v&agrave; ngo&agrave;i x&atilde; hội. Đ&acirc;y l&agrave; một trong những nội dung thi được Hội đồng Đội quận tổ chức h&agrave;ng năm, qua đ&oacute; đ&aacute;nh gi&aacute; được hoạt động Đội của từng li&ecirc;n đội, v&agrave; của c&aacute;c em đội vi&ecirc;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="color:rgb(38, 38, 38); font-family:arial,helvetica,sans-serif; font-size:14px">Hội thi l&agrave; dịp để c&aacute;c bạn Đội vi&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Quận&nbsp;được giao lưu, trao đổi vui chơi v&agrave; r&egrave;n luyện t&iacute;ch tập thể, t&iacute;nh tự quản v&agrave; kỷ luật của tổ chức Đội. Gi&uacute;p cho đội vi&ecirc;n c&oacute; cơ hội được ph&aacute;t triển to&agrave;n diện, trở th&agrave;nh con ngoan, tr&ograve; giỏi, ch&aacute;u ngoan B&aacute;c Hồ. Đ&acirc;y thực sự l&agrave; Ng&agrave;y hội lớn của Thiếu nhi quận 7&nbsp;trong năm học 2017-2018.</span></p> <p style="text-align: right;"><strong><span style="font-family:open sans,sans-serif; font-size:14px">Hồ Linh - Ban Tuy&ecirc;n gi&aacute;o Quận Đo&agrave;n 7</span></strong></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Ngày 20.01 vừa, qua tại Lễ phát động đợt thi đua trong tuổi trẻ cả nước với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), gắn với phát động “Năm Thanh niên tình nguyện” 2019, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng,

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ngày 20.01, Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Chương trình thăm và tặng quà cho gia đình chính sách có công với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh trong thời kỳ kháng chiến chống Mĩ tại xã Phú An và xã An Tây của huyện Bến Cát (Tỉnh Bình Dương).

Agile Việt Nam
;