Thiều Quang Thanh Sang - Gương thanh niên dũng cảm bắt cướp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Tối ng&agrave;y 02/3/2018 v&agrave;o l&uacute;c 21 giờ 30, bạn&nbsp;Thiều Quang Thanh Sang - Ph&oacute; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Khu phố 2 (Phường Tam B&igrave;nh, quận Thủ Đức) khi đang tr&ecirc;n đường về nh&agrave; nghe tiếng tri h&ocirc; của người d&acirc;n. </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thanh Sang thấy 2 thanh ni&ecirc;n chạy xe m&agrave;u xe exciter m&agrave;u đỏ kh&ocirc;ng biển số từ hướng đường Hiệp B&igrave;nh thuộc phường Hiệp B&igrave;nh Phước chạy sang đường Tam B&igrave;nh thuộc phường Tam Ph&uacute;. Đối tượng trộm xe Exciter m&agrave;u đen của một hộ d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Phường Tam Ph&uacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">X&aacute;c định đ&acirc;y l&agrave; đối tượng trộm xe n&ecirc;n&nbsp;Sang đ&atilde; c&ugrave;ng lực lượng D&acirc;n qu&acirc;n thường trực phường Tam Ph&uacute; lao ra v&agrave; đuổi theo t&ecirc;n trộm. Sau đ&oacute;, người d&acirc;n xung quanh chạy tới hỗ trợ c&ugrave;ng&nbsp;Sang v&agrave; lực lượng C&ocirc;ng an, D&acirc;n qu&acirc;n &aacute;p giải đối tượng n&agrave;y l&ecirc;n C&ocirc;ng an phường Tam Ph&uacute;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30320/IMG_6651.JPG" style="height:400px; text-align:justify; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 06/3, tại Nh&agrave; Thiếu nhi quận Thủ Đức, nằm trong khu&ocirc;n khổ&nbsp;Hội trại T&ograve;ng qu&acirc;n&nbsp;năm 2018, thay mặt cho Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute;&nbsp;Do&atilde;n Trường Quang &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Trưởng Ban Mặt trận - An ninh quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trao giấy khen&nbsp;động vi&ecirc;n đến bạn Thanh Sang đ&atilde; g&oacute;p sức m&igrave;nh đồng h&agrave;nh với lực lượng D&acirc;n qu&acirc;n, C&ocirc;ng an phường Tam Ph&uacute; bảo vệ an ninh trật tự tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Tăng Cường &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Phường Tam B&igrave;nh cho biết: <em>&ldquo;Bạn&nbsp;Thiều Quang Thanh Sang l&agrave; một c&aacute;n bộ Đo&agrave;n gương mẫu, tr&aacute;ch nhiệm lu&ocirc;n t&iacute;ch cực tham gia hoạt động của địa phương, C&ugrave;ng với&nbsp;vụ việc bắt cướp, c&oacute; thể n&oacute;i&nbsp;bạn&nbsp;Sang xứng đ&aacute;ng l&agrave; một trong những gương s&aacute;ng ti&ecirc;u biểu để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường tự h&agrave;o v&agrave; nh&acirc;n rộng những h&agrave;nh động, nghĩa cử đẹp&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Huỳnh Sang</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng 16.6, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn phối hợp với Công ty Cổ phần Giáo dục và Khoa học Ứng dụng Robot Việt tổ chức vòng chung kết Cuộc thi Robotacon dành cho học sinh khối Tiểu học và Trung học Cơ sở - Cúp ROBOTVIET lần 1 năm 2018 tại Trường Tiểu học An Bình – Quận 2.

Agile Việt Nam
;