Thiều Quang Thanh Sang - Gương thanh niên dũng cảm bắt cướp

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Tối ng&agrave;y 02/3/2018 v&agrave;o l&uacute;c 21 giờ 30, bạn&nbsp;Thiều Quang Thanh Sang - Ph&oacute; B&iacute; thư Chi đo&agrave;n Khu phố 2 (Phường Tam B&igrave;nh, quận Thủ Đức) khi đang tr&ecirc;n đường về nh&agrave; nghe tiếng tri h&ocirc; của người d&acirc;n. </strong></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thanh Sang thấy 2 thanh ni&ecirc;n chạy xe m&agrave;u xe exciter m&agrave;u đỏ kh&ocirc;ng biển số từ hướng đường Hiệp B&igrave;nh thuộc phường Hiệp B&igrave;nh Phước chạy sang đường Tam B&igrave;nh thuộc phường Tam Ph&uacute;. Đối tượng trộm xe Exciter m&agrave;u đen của một hộ d&acirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n Phường Tam Ph&uacute;.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">X&aacute;c định đ&acirc;y l&agrave; đối tượng trộm xe n&ecirc;n&nbsp;Sang đ&atilde; c&ugrave;ng lực lượng D&acirc;n qu&acirc;n thường trực phường Tam Ph&uacute; lao ra v&agrave; đuổi theo t&ecirc;n trộm. Sau đ&oacute;, người d&acirc;n xung quanh chạy tới hỗ trợ c&ugrave;ng&nbsp;Sang v&agrave; lực lượng C&ocirc;ng an, D&acirc;n qu&acirc;n &aacute;p giải đối tượng n&agrave;y l&ecirc;n C&ocirc;ng an phường Tam Ph&uacute;.</span></p> <p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/3/30320/IMG_6651.JPG" style="height:400px; text-align:justify; width:600px" /></span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 06/3, tại Nh&agrave; Thiếu nhi quận Thủ Đức, nằm trong khu&ocirc;n khổ&nbsp;Hội trại T&ograve;ng qu&acirc;n&nbsp;năm 2018, thay mặt cho Ban Thường vụ Th&agrave;nh Đo&agrave;n, đồng ch&iacute;&nbsp;Do&atilde;n Trường Quang &ndash; Ủy vi&ecirc;n Ban Thường vụ, Ph&oacute; Trưởng Ban Mặt trận - An ninh quốc ph&ograve;ng - Địa b&agrave;n&nbsp;Th&agrave;nh Đo&agrave;n đ&atilde; trao giấy khen&nbsp;động vi&ecirc;n đến bạn Thanh Sang đ&atilde; g&oacute;p sức m&igrave;nh đồng h&agrave;nh với lực lượng D&acirc;n qu&acirc;n, C&ocirc;ng an phường Tam Ph&uacute; bảo vệ an ninh trật tự tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</span></p> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đồng ch&iacute;&nbsp;Nguyễn Tăng Cường &ndash; B&iacute; thư Đo&agrave;n Phường Tam B&igrave;nh cho biết: <em>&ldquo;Bạn&nbsp;Thiều Quang Thanh Sang l&agrave; một c&aacute;n bộ Đo&agrave;n gương mẫu, tr&aacute;ch nhiệm lu&ocirc;n t&iacute;ch cực tham gia hoạt động của địa phương, C&ugrave;ng với&nbsp;vụ việc bắt cướp, c&oacute; thể n&oacute;i&nbsp;bạn&nbsp;Sang xứng đ&aacute;ng l&agrave; một trong những gương s&aacute;ng ti&ecirc;u biểu để đo&agrave;n vi&ecirc;n, thanh ni&ecirc;n tr&ecirc;n địa b&agrave;n phường tự h&agrave;o v&agrave; nh&acirc;n rộng những h&agrave;nh động, nghĩa cử đẹp&rdquo;.</em></span></p> <p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>Huỳnh Sang</strong></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

TIN NÓNG

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Thực hiện công văn số 1384-CV/TWĐTN-VP ngày 04/9/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn thông báo về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên.

Agile Việt Nam
;