Vũ Hoàng Trinh lập thành tích xuất sắc Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44

<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 năm 2017 được tổ chức tại Trung t&acirc;m Triển l&atilde;m Quốc gia Abu Dhabi (ADNEC) thuộc C&aacute;c Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất từ ng&agrave;y 08 - 20/10/2017.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đ&acirc;y l&agrave; kỳ thi c&oacute; quy m&ocirc; tổ chức lớn nhất từ trước đến nay với 51 nghề gồm 49 nghề ch&iacute;nh thức v&agrave; 2 nghề tr&igrave;nh diễn đến từ 58 quốc gia, v&ugrave;ng l&atilde;nh thổ với 1.258 th&iacute; sinh. Kỳ thi l&agrave; nơi hội tụ những t&agrave;i năng trẻ tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới để tr&igrave;nh diễn v&agrave; tranh t&agrave;i về kỹ năng nghề đỉnh cao với những c&ocirc;ng nghệ tối t&acirc;n, tr&ecirc;n m&aacute;y m&oacute;c v&agrave; thiết bị hiện đại.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Ng&agrave;y 20/10/2017, trong Lễ trao giải của Kỳ thi tay nghề thế giới lần thứ 44 năm 2017 tại Nh&agrave; thi đấu Thủ đ&ocirc; Abu Dhabi, đo&agrave;n Việt Nam tiếp nối th&agrave;nh c&ocirc;ng từ cuộc thi tay nghề thế giới lần thứ 43 năm 2015, một lần nữa, quốc kỳ Việt Nam lại được tung bay với c&aacute;c cường quốc năm ch&acirc;u.</span></span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/10/29632/TRINH%201.JPG" style="height:363px; width:600px" /></span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tham dự Kỳ thi lần n&agrave;y, đo&agrave;n Việt Nam c&oacute; 13 th&iacute; sinh đăng k&yacute; dự thi 12 nghề, Đo&agrave;n Việt Nam gi&agrave;nh được một Huy chương đồng của th&iacute; sinh Trần Nguyễn B&aacute; Phước v&agrave; 5 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc của c&aacute;c th&iacute; sinh: Nguyễn Văn Tuấn (nghề kỹ thuật cơ kh&iacute; CAD), Nguyễn Tất Toại (nghề điều khiển c&ocirc;ng nghiệp), Tống Thọ H&ograve;a (nghề x&acirc;y gạch), Chu Văn Tươi (nghề lắp đặt điện) v&agrave; Vũ Ho&agrave;ng Trinh (nghề nấu ăn).</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Học vi&ecirc;n Vũ Ho&agrave;ng Trinh, sinh năm 1996, sinh vi&ecirc;n Trung cấp năm thứ 2 ng&agrave;nh Kỹ thuật chế biến m&oacute;n ăn &Acirc;u - Giải nhất Hội thi tay nghề trẻ TP. Hồ Ch&iacute; Minh, giải nhất Kỳ thi tay nghề Quốc gia 2016. Ho&agrave;ng Trinh đ&atilde; tham gia kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 11 đ&atilde; diễn ra tại Malaysia vượt qua 15 th&iacute; sinh đến từ 7 nước, xuất sắc đạt Huy chương Bạc. Tại kỳ thi Tay nghề Trẻ thế giới n&agrave;y, Ho&agrave;ng Trinh được nh&agrave; trường chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt năm 2017, n&ecirc;n rất tự tin khi phải thi m&oacute;n &Acirc;u,&nbsp; đạt 727 điểm, điểm cao thứ nh&igrave; trong 5 chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc của đo&agrave;n Việt Nam<strong>, </strong>xếp hạng 9/42 nước (42 th&iacute; sinh) dự thi nghề Nấu ăn, được trao Chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc thế giới.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiều ng&agrave;y 20/10/2017, Ban Gi&aacute;m hiệu v&agrave; c&aacute;c thầy c&ocirc; c&ugrave;ng đại diện sinh vi&ecirc;n trường Saigontourist đ&atilde; ra s&acirc;n bay T&acirc;n Sơn Nhất đ&oacute;n Vũ Ho&agrave;ng Trinh c&ugrave;ng đo&agrave;n Việt Nam đ&atilde; ho&agrave;n&nbsp; th&agrave;nh xuất sắc nhiệm vụ trở về từ Abu Dhabi.</span></span></p> <p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>H.Đ.N.T</strong></span></span></p> </body></html>

BÌNH LUẬN

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Sáng nay ngày 20/04/2018, tại trường tiểu học Lê Thị Riêng, Ban Thường vụ Quận Đoàn đã tổ chức Lễ khai mạc và vòng loại hội thi “Ánh sáng thời đại” Lần thứ VIII – Năm 2018. Đến tham dự buổi lễ có đ/c Huỳnh Hữu Tài - Phó Bí thư, Trưởng Ban Tuyên Giáo Quận Đoàn; đ/c Trần Anh Huy - Hiệu Trưởng trường tiểu học Lê Thị Riêng và hơn 90 bạn thí sinh đến từ khu vực địa bàn dân cư, công nhân lao động, trường học trên địa bàn quận.

.
;